Give nedir English: A university job would give you a lot more free time. Turkish: Bir üniversite işi çok sana daha çok istirahat zamanı ve...

 
 
 

Give a bias to nedir ne demek

Give a bias to nedir : Bulaştırmak. Tanımak. Esnemek. Armağan etmek. Uçlanmak. Ödemek. Hediye etmek. Doğruluğunu kabullenmek. Dogruluğunu kabullenmek. Bah...

Give a body to nedir ne demek

Give a body to nedir : Yapıvermek. Tanımak. Vermek. Doğruluğunu kabullenmek. Bulaştırmak. Eğilmek. İtiraf etmek. Bel vermek. Koparmak. Düzenlemek. A : Arg...

Give a break nedir ne demek

Give a break nedir : Doğruluğunu kabullenmek. Uçlanmak. Bulaştırmak. Esnemek. Gitmek. İtiraf etmek. Eğilmek. Esneklik. Düzenlemek. Koparmak. A : En yüks...

Give a chance nedir ne demek

Give a chance nedir : Esnemek. Vermek. Bulaştırmak. İtiraf etmek. Doğruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Ödemek. Armağan etmek. Gitmek. Esneklik. A : Amper...

Give a command nedir ne demek

Give a command nedir : Gitmek. Ödemek. Bel vermek. Eğilmek. İtiraf etmek. Bulaştırmak. Hediye etmek. Vermek. Bahşetmek. Düzenlemek. A : Pek iyi. Atom ağır...

Give a cough nedir ne demek

Give a cough nedir : Bahşetmek. Ödemek. Bulaştırmak. Vermek. Esnemek. Tanımak. Dogruluğunu kabullenmek. Koparmak. İtiraf etmek. Hediye etmek. A : En iyi...

Give a damn nedir ne demek

Give a damn nedir English: Frankly, my dear, I don't give a damn! Turkish: Franklin, canım, çokta tın ! English: I don't give a damn what people t...

Give a demonstration nedir ne demek

Give a demonstration nedir : Tanımak. Esneklik. Yapıvermek. Gitmek. Armağan etmek. Düzenlemek. Ödemek. Doğruluğunu kabullenmek. İtiraf etmek. Esnemek. A : Mikta...

Give a discount nedir ne demek

Give a discount nedir : Armağan etmek. Tanımak. Dogruluğunu kabullenmek. İtiraf etmek. Yapıvermek. Gitmek. Ödemek. [#Vermek. Hediye etmek. Esnemek. A : İng...

Give a false impression nedir ne demek

Give a false impression nedir : Eğilmek. Doğruluğunu kabullenmek. Esnemek. Gitmek. İtiraf etmek. Dogruluğunu kabullenmek. Esneklik. Bel vermek. Koparmak. Tanımak. ...

Give a fight nedir ne demek

Give a fight nedir : Yapıvermek. Koparmak. Bel vermek. Hediye etmek. Bahşetmek. Doğruluğunu kabullenmek. Vermek. Esnemek. Eğilmek. Dogruluğunu kabullenm...

Give a free hand nedir ne demek

Give a free hand nedir : Ödemek. Bulaştırmak. Doğruluğunu kabullenmek. İtiraf etmek. Tanımak. Gitmek. Yapıvermek. Esnemek. Düzenlemek. Eğilmek. A : Amperin ...

Give a full and particular account nedir ne demek

Give a full and particular account nedir : Doğruluğunu kabullenmek. Bahşetmek. Esnemek. Yapıvermek. Tanımak. Koparmak. Esneklik. Ödemek. Bel vermek. Vermek. A : (herhangi) bi...

Give a good example nedir ne demek

Give a good example nedir English: You should give a good example to your children. Turkish: Çocuklarınıza iyi bir örnek vermelisiniz. : Bulaştırmak. İtir...

Give a green light nedir ne demek

Give a green light nedir : Armağan etmek. Vermek. Yapıvermek. Düzenlemek. Ödemek. Koparmak. Doğruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Esneklik. Esnemek. A : Belirl...

Give a hand nedir ne demek

Give a hand nedir : Doğruluğunu kabullenmek. Bahşetmek. Dogruluğunu kabullenmek. Düzenlemek. Yapıvermek. Uçlanmak. Esnemek. Bulaştırmak. Esneklik. Eğil...

Give a horse the bridle nedir ne demek

Give a horse the bridle nedir : Tanımak. Uçlanmak. Vermek. Bahşetmek. Ödemek. Bel vermek. Hediye etmek. Bulaştırmak. Doğruluğunu kabullenmek. Düzenlemek. A : Amper...

Give a hug nedir ne demek

Give a hug nedir : Doğruluğunu kabullenmek. İtiraf etmek. Uçlanmak. Düzenlemek. Hediye etmek. Tanımak. Esneklik. Armağan etmek. Gitmek. Bulaştırmak. A...

Give a kick nedir ne demek

Give a kick nedir : Hediye etmek. Gitmek. Koparmak. Esneklik. Doğruluğunu kabullenmek. Vermek. Eğilmek. Esnemek. Dogruluğunu kabullenmek. Yapıvermek. A...

Give a bad name nedir ne demek

Give a bad name nedir : Uçlanmak. Bulaştırmak. Esnemek. Doğruluğunu kabullenmek. Armağan etmek. Yapıvermek. Esneklik. Vermek. Gitmek. Bahşetmek. A : Belirl...

Give a beating nedir ne demek

Give a beating nedir : Bahşetmek. Tanımak. Doğruluğunu kabullenmek. Yapıvermek. Gitmek. Ödemek. Bel vermek. Düzenlemek. İtiraf etmek. Koparmak. A : Atom a...

Give a black eye nedir ne demek

Give a black eye nedir : Bulaştırmak. Esneklik. İtiraf etmek. Armağan etmek. Ödemek. Vermek. Uçlanmak. Bel vermek. Hediye etmek. Eğilmek. A : Bir. Belirli b...

Give a boost nedir ne demek

Give a boost nedir : [#Tanımak. Bel vermek. Bulaştırmak. Düzenlemek. Bahşetmek. Gitmek. Koparmak. İtiraf etmek. Doğruluğunu kabullenmek. Vermek. A : Mik...

Give a bribe nedir ne demek

Give a bribe nedir : Yapıvermek. Bel vermek. Armağan etmek. İtiraf etmek. Esneklik. Vermek. Düzenlemek. Ödemek. Eğilmek. Esnemek. A : İngiliz alfabesini...

Give a cold shoulder to nedir ne demek

Give a cold shoulder to nedir : Esneklik. Bulaştırmak. Uçlanmak. Bel vermek. İtiraf etmek. Düzenlemek. Vermek. Bahşetmek. Armağan etmek. Eğilmek. A : Herhangi bir....

Give a concert nedir ne demek

Give a concert nedir English: I never imagined I'd be able to give a concert in Boston. Turkish: Boston'da bir konser verebileceğimi asla düşünmedim....

Give a cry nedir ne demek

Give a cry nedir : Tanımak. Uçlanmak. Doğruluğunu kabullenmek. Yapıvermek. Koparmak. Armağan etmek. Hediye etmek. Dogruluğunu kabullenmek. Düzenlemek....

Give a dance nedir ne demek

Give a dance nedir : Dogruluğunu kabullenmek. Armağan etmek. Eğilmek. Bel vermek. Hediye etmek. Tanımak. Vermek. Gitmek. Doğruluğunu kabullenmek. Bahşet...

Give a dinner nedir ne demek

Give a dinner nedir : Hediye etmek. Eğilmek. Yapıvermek. Koparmak. Tanımak. Uçlanmak. Düzenlemek. İtiraf etmek. Doğruluğunu kabullenmek. Esneklik. A : At...

Give a dog a bone nedir ne demek

Give a dog a bone nedir : Dogruluğunu kabullenmek. Gitmek. Esneklik. Doğruluğunu kabullenmek. Düzenlemek. Uçlanmak. Ödemek. Koparmak. Hediye etmek. Esnemek. ...

Give a feast nedir ne demek

Give a feast nedir : Ödemek. Bel vermek. Esneklik. Doğruluğunu kabullenmek. Dogruluğunu kabullenmek. Uçlanmak. Koparmak. Tanımak. Bahşetmek. Gitmek. A :...

Give a fillip to nedir ne demek

Give a fillip to nedir : Esneklik. Yapıvermek. Bahşetmek. Esnemek. Düzenlemek. Bel vermek. Uçlanmak. Doğruluğunu kabullenmek. Koparmak. Dogruluğunu kabullen...

Give a fresh impetus to nedir ne demek

Give a fresh impetus to nedir : Düzenlemek. Bahşetmek. Koparmak. Doğruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Bulaştırmak. Vermek. Uçlanmak. Armağan etmek. İtiraf etmek. A...

Give a good account of oneself nedir ne demek

Give a good account of oneself nedir : Vermek. Bahşetmek. Armağan etmek. Hediye etmek. Koparmak. Gitmek. Doğruluğunu kabullenmek. Ödemek. Esneklik. Yapıvermek. A : İngili...

Give a good lesson nedir ne demek

Give a good lesson nedir : Ödemek. İtiraf etmek. Hediye etmek. Dogruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Vermek. Yapıvermek. Esneklik. Eğilmek. Doğruluğunu kabulle...

Give a grilling nedir ne demek

Give a grilling nedir : Esnemek. Armağan etmek. Esneklik. Hediye etmek. Bulaştırmak. Yapıvermek. İtiraf etmek. Tanımak. Dogruluğunu kabullenmek. Doğruluğun...

Give a hint nedir ne demek

Give a hint nedir : Doğruluğunu kabullenmek. Yapıvermek. Bel vermek. Koparmak. Gitmek. Dogruluğunu kabullenmek. Armağan etmek. Bahşetmek. Esneklik. Öde...

Give a horse the reins nedir ne demek

Give a horse the reins nedir : Gitmek. Vermek. Bel vermek. Düzenlemek. Yapıvermek. Ödemek. Eğilmek. İtiraf etmek. Uçlanmak. Hediye etmek. A : (herhangi) bir. Ampe...

Give a jerk nedir ne demek

Give a jerk nedir : Düzenlemek. Tanımak. Yapıvermek. Vermek. Bahşetmek. Doğruluğunu kabullenmek. Gitmek. Dogruluğunu kabullenmek. Bel vermek. Hediye et...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim