Hermi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Duvarların üzerine konan ağaç, kiriş. Eksisiz hermitsel biçim : Her x için B eşitsizliğini sağlayan B Hermi...

 
 
 

Hermine nedir : Münzevi kişi. Yalnız yaşayan kimse. Keşiş. İnzivaya çekilmiş kimse. Münzevi kimse. Topluluktan kaçan kimse. Yalnız başına yaşayan k...

Hermit crab nedir ne demek

Hermit crab nedir : Münzevi kimse. Topluluktan kaçan kimse. Yalnızlığı seven kimse. Yalnız yaşayan kimse. Keşiş. Münzevi kişi. Yalnız başına yaşayan ki...

Hermitage nedir ne demek

Hermitage nedir English: The Hermitage Museum is located in Saint Petersburg. Turkish: Ermitaj Müzesi St. Petersburg'da bulunmaktadır. : İnziva ...

Hermite nedir Hermite; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: 1822-1901. Charles Hermite, Fransız matematikçisi. ...

Hermite integration nedir ne demek

Hermite integration nedir : Fransız matematikçi. İlk asal sayının bulucusu. Charles hermite (1822-1901). Soyadı. Integration : Hızla kentleşen bir yerleşim yer...

Hermite polynomials nedir ne demek

Hermite polynomials nedir : İlk asal sayının bulucusu. Charles hermite (1822-1901). Fransız matematikçi. Soyadı. Polynomials : Polinomlar. Polinom. [#Hermite i...

Hermite türetik denklemi nedir ne demek

Hermite türetik denklemi nedir Hermite türetik denklemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: biçimindeki türetik denklem. Hermi...

Hermitian element nedir ne demek

Hermitian element nedir : Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri. Birincil parçalardan herhangi b...

Hermitian matrix nedir ne demek

Hermitian matrix nedir : Kloroplastlarda zarların içinde kalan zemin maddesi, stroma. mitokondrilerde iç zarın çevrelediği yarı sıvı madde. Rahim. Dikdörtge...

Hermits nedir crab : Keşiş yengeci. Pavurya. Pagurus. Hermit : Topluluktan kaçan kimse. Yalnız yaşayan kimse. kişi. Münzevi kimse. İnzivaya çekilmi...

Hermitsel devrik dönüşüm nedir ne demek

Hermitsel devrik dönüşüm nedir Hermitsel devrik dönüşüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: H Hilbert uzayı üzerindeki A işlec...

Hermitsel öğe nedir ne demek

Hermitsel öğe nedir Hermitsel öğe; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir dürevli cebir içinde x*=x koşulunu gerçekl...

Charles hermite nedir ne demek

Charles hermite nedir : Erkek ismi. Bir erkek adı. Hermite : Fransız matematikçi. Soyadı. Charles hermite (1822-1901). İlk asal sayının bulucusu. [#Charles...

Gauss hermite quadrature nedir ne demek

Gauss hermite quadrature nedir : Gauss. Manyetik kuvvet birimi. Manyetik alan ölçüsü. Manyetik akım yoğunluğunun metrik birimi. Hermite : Fransız matematikçi. Charl...

Adiathermic nedir ne demek

Adiathermic nedir : Isı geçirmez. Sözcükler, direkt olarak Adiathermic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler...

Aluminothermics nedir ne demek

Aluminothermics nedir process : Aluminotermik süreç. Alüminyumlu ısıl süreç. Aluminothermy : Alüminotermi. Alüminyumlu ısıtım. Aluminotermi. Sözcükler, dir...

Cyclodiathermie nedir ne demek

Cyclodiathermie nedir Sözcükler, direkt olarak Cyclodiathermie ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

Diathermies nedir ne demek

Diathermies nedir : Siklodiyatermi. Glakom olgularında diatermik akımla çalışan elektrotun skleradan korpus siliareye kadar sokularak korpus siliarede ...

Endogen hyperthermia nedir ne demek

Endogen hyperthermia nedir : İçsel. Hyperthermia : Yüksek ateşlilik. Kişinin maruz kaldığı aşırı sıcak sonucu oluşan vücut sıcaklığındaki yükselme. Anormal yüks...

Hermik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toprağın yağmurdan sonra sürülmeye, ekilmeye elverişli durumu, toprağın tavı. Hermi : Duvarların üzerine ko...

Hermin nedir Hermin; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Armut. Zooloji'deki anlamı: [bkz: kakum]. Hermi : Duvarl...

Hermit nedir English: The hermit lived in a wooden hut. Turkish: Keşiş ahşap bir kulübede yaşıyordu. English: The Hermitage Museum is located...

Hermit eşleniği nedir ne demek

Hermit eşleniği nedir Hermit eşleniği; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: devrik eşlenik dizey]. Hermi : Duvarl...

Hermitages nedir ne demek

Hermitages nedir : Pensilvanya eyaletinde şehir. İnziva yeri. Keşiş kulübesi. İzole yaşam yeri. Bir keşişin yaşadığı yer. Missouri eyaletinde şehir. Z...

Hermite çok terimlileri nedir ne demek

Hermite çok terimlileri nedir Hermite çok terimlileri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Hermite türetik denklemlerinin çözüm...

Hermite kuadratür formülü nedir ne demek

Hermite kuadratür formülü nedir Hermite kuadratür formülü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Meler kuadratür formülü. Hermi : ...

Hermite quadrature nedir ne demek

Hermite quadrature nedir : Charles hermite (1822-1901). İlk asal sayının bulucusu. Soyadı. Fransız matematikçi. Quadrature : Dördün (astronomi terimi). Karele...

Hermitian conjugate nedir ne demek

Hermitian conjugate nedir : Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çift. Aynı kökten türemiş. Fiil çekimi yapmak. Konjugat. Birleşik. Birleşmek. Çift olan...

Hermitian form nedir ne demek

Hermitian form nedir : Dışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasal örgütçe istenilen bilginin toplanması için doldurulan belirli biçimli basıl...

Hermitic nedir conjugate : Hermitsel devrik dönüşüm. Hermit eşleniği. Hermitian element : Hermitsel öğe. Hermit elemanı. form : Hermit formu. Hermit...

Hermitsel biçim nedir ne demek

Hermitsel biçim nedir Hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: B(x,y) = B(y,x) koşulunu sağlayan B ikidoğr...

Hermitsel dizey nedir ne demek

Hermitsel dizey nedir Hermitsel dizey; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Devrik eşleniğine eşit olan dördül dizey. Di...

Artı belgili hermitsel biçim nedir ne demek

Artı belgili hermitsel biçim nedir Artı belgili hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her eşitsizliğini sağlayan B He...

Eksisiz hermitsel biçim nedir ne demek

Eksisiz hermitsel biçim nedir Eksisiz hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her x için B eşitsizliğini sağlayan ...

Skew hermitian matrix nedir ne demek

Skew hermitian matrix nedir : Çarpıtmak (bir şeyin anlamını). Eğiklik. Eğriltmek. Eğri. Eğri yoldan gitmek. Yan. Çarpıklık. Çarpıtmak. Eğri çarpık. Matrix : Kalı...

Aluminothermic process nedir ne demek

Aluminothermic process nedir : Gidiş. Süreç. Dava açmak. Özdeklerin işlenmesi ya da üretilmesinde uygulanan yöntem. zaman içinde art arda gelen ve birbirine ilişk...

Antithermic nedir ne demek

Antithermic nedir system : Hırsızlık önleme sistemi. Antitheses : Zıtlık. Karşı tez. Karşıtlık. Karşısav. Tariz. Antitez. Tezat. : Tezat. Karşı tez. Ta...

Diathermic nedir ne demek

Diathermic nedir : Sıcaklık ışınlarını geçirmeyen. Isı geçirmez. Isıya yalıtkan. Diathermies : Isıl sağaltım. Isı ile tedavi. [#Isı tedavisi. Elektrik...

Electrothermic nedir ne demek

Electrothermic nedir : Elektrotermal. Elektrotermik. Electrotherapeutics : Elektroterapiye ilişkin. [#Electrotherapies : Elektroterapi. Hastalıkların elek...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim