Hiper nedir Hiper; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek....

 
 
 

Hiperadrenalizm nedir ne demek

Hiperadrenalizm nedir Hiperadrenalizm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böbrek üstü bezi hormonlarının aşırı art...

Hiperadrenokortikoizm nedir ne demek

Hiperadrenokortikoizm nedir Hiperadrenokortikoizm; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperadrenokortisizm. Hiper : Hipe...

Hiperakantozis nedir ne demek

Hiperakantozis nedir Hiperakantozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantozis. Hiper : Hiperoksitde olduğu gi...

Hiperaktivite nedir ne demek

Hiperaktivite nedir Hiperaktivite; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. DEHB ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (en:ADHD...

Hiperalbüminoz nedir ne demek

Hiperalbüminoz nedir Teknik terim anlamı: Hiperalbüminemi. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek Hiperalbüminemi : Kanda a...

Hiperaldosteronizm nedir ne demek

Hiperaldosteronizm nedir Hiperaldosteronizm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aldosteronizm. Hiper : Hiperoksitde o...

Hiperalfalipoproteinemi nedir ne demek

Hiperalfalipoproteinemi nedir Hiperalfalipoproteinemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serumda yüksek yoğunluklu lipopr...

Hiperamilazemi nedir ne demek

Hiperamilazemi nedir Hiperamilazemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan serumunda anormal olarak yüksek amila...

Hiperaminoasidüri nedir ne demek

Hiperaminoasidüri nedir Hiperaminoasidüri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrardaki amino asitlerin artması, ami...

Hiperammonemi nedir ne demek

Hiperammonemi nedir Hiperammonemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda amonyak düzeyinin artması. Hiper : H...

Hiperamonemi nedir ne demek

Hiperamonemi nedir Teknik terim anlamı: Kanda amonyak veya bileşenlerinin düzeyinin artması. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince...

Hiperapolizis nedir ne demek

Hiperapolizis nedir Hiperapolizis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sestodlarda halkaların olgunlaşmadan ve yu...

Hiperazotemi nedir ne demek

Hiperazotemi nedir Hiperazotemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda nitrojen durumunda bir fazlalık. Hipe...

Hiperbarik çözelti nedir ne demek

Hiperbarik çözelti nedir Hiperbarik çözelti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İçine enjekte edildiği vücut sıvısına...

Hiperbilirubinemi nedir ne demek

Hiperbilirubinemi nedir Hiperbilirubinemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda konjüge olan ve olmayan bilirubin...

Hiperbolik nedir ne demek

Hiperbolik nedir Hiperbolik; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. M...

Hiperbolik eşkesenlik nedir ne demek

Hiperbolik eşkesenlik nedir Hiperbolik eşkesenlik; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: olarak tanımlanan sayı. eskhx, sechx....

Hiperbolik kesenlik nedir ne demek

Hiperbolik kesenlik nedir Hiperbolik kesenlik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: olarak tanımlanan sayı. ksnhx, sechx. H...

Hiperbolik uzambilgisi nedir ne demek

Hiperbolik uzambilgisi nedir Hiperbolik uzambilgisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: öklit koşutluk koyutunu yadsıyan bir...

Hiper enflasyon nedir ne demek

Hiper enflasyon nedir Hiper enflasyon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yıllık yüzde bini veya aylık yüzde ellileri aşan v...

Hiper inflation nedir ne demek

Hiper inflation nedir : Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış. Şişkinlik. Abartı. Kendini beğenmişlik. Şişme. Geçerlikte bulunan kağıt para ya da para g...

Hiperadrenokortikizm nedir ne demek

Hiperadrenokortikizm nedir Hiperadrenokortikizm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperadrenokortisizm. Hiper : Hiper...

Hiperadrenokortisizm nedir ne demek

Hiperadrenokortisizm nedir Hiperadrenokortisizm; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böbrek üstü bezi kabuğundan, başta ...

Hiperaktif nedir ne demek

Hiperaktif nedir Hiperaktif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aktivite artışı veya aşırı aktivite, birkaç durumda psikiyatrik an...

Hiperalbüminemi nedir ne demek

Hiperalbüminemi nedir Hiperalbüminemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda albümin seviyesinin anormal olarak...

Hiperaldosterinemi nedir ne demek

Hiperaldosterinemi nedir Hiperaldosterinemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda aldosteron düzeyinin normalden f...

Hiperaldosteronüri nedir ne demek

Hiperaldosteronüri nedir Hiperaldosteronüri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrarda aldosteronun fazla miktarlard...

Hiperaljezi nedir ne demek

Hiperaljezi nedir Hiperaljezi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağrıya aşırı duyarlı olma. Hiper : Hiperoksi...

Hiperamino asidemi nedir ne demek

Hiperamino asidemi nedir Hiperamino asidemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda normal miktardan fazla amino as...

Hiperaminoasitemi nedir ne demek

Hiperaminoasitemi nedir Teknik terim anlamı: Kanda normal miktardan fazla aminoasitlerin bulunması. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latin...

Hiperammonüri nedir ne demek

Hiperammonüri nedir Hiperammonüri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrarla amonyak atılımının artması, ammonü...

Hiperapoliz nedir ne demek

Hiperapoliz nedir Teknik terim anlamı: Sestodlarda halkaların, olgunlaşmadan ve yumurtalar oluşmadan önce atılması. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “a...

Hiperarjininemi nedir ne demek

Hiperarjininemi nedir Hiperarjininemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda arjinin düzeyinin yükselmesi. Hipe...

Hiperazotüri nedir ne demek

Hiperazotüri nedir Hiperazotüri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrarda nitrojen miktarındaki artma. Teknik...

Hiperbetalipoproteinemi nedir ne demek

Hiperbetalipoproteinemi nedir Hiperbetalipoproteinemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda düşük yoğunluklu lipoprote...

Hiperbol nedir Hiperbol; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Dışözekliği 1 den bü...

Hiperbolik eşdikmelik nedir ne demek

Hiperbolik eşdikmelik nedir Hiperbolik eşdikmelik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: olarak tanımlanan sayı. eşdh x, cosh x...

Hiperbolik geometri nedir ne demek

Hiperbolik geometri nedir Hiperbolik geometri; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Lobacevsky geometrisi. Bu geometride hi...

Hiperbolik paraboloit nedir ne demek

Hiperbolik paraboloit nedir Hiperbolik paraboloit; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim