Kaburga nedir Kaburga; bir anatomi terimidir. "Kaburga" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yamaç. Biçilen tomruğun yanlarından çıkan tahta, kereste. Et, üzüm ve soğanla yapılmış olan pirinç ya da bulgur pilâvı. Biyoloji'dek...

 
 
 

Kaburga dizi nedir ne demek

Kaburga dizi nedir Kaburga dizi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburga kemiğinin alt ucuyla cartilago costalis'in dorsal ucunun birleşmesiyle oluşan diz biçimindeki eğim, genu kosta. ...

Kaburga kemeri nedir ne demek

Kaburga kemeri nedir Kaburga kemeri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalancı kaburgaların kıkırdaklarının birbirine eklenmek suretiyle oluşturdukları kemer, arkus kostalis. Kabur : Çatlak...

Kaburga kemiği gövdesi nedir ne demek

Kaburga kemiği gövdesi nedir Kaburga kemiği gövdesi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburga kemiğinin angulus costae’den cartilago costalis’e kadar olan bölümü, korpus kosta. Kabur : Çatlak, yar...

Kaburga makası nedir ne demek

Kaburga makası nedir Kaburga makası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göğüs ve karın boşluğunu açarken kaburgaların veya kaburga kıkırdaklarının kesilmesinde kullanılan bir çeşit makas, kostatom. Kabu...

Kaburga zırh nedir ne demek

Kaburga zırh nedir Teknik terim anlamı: Bazı kumaşlara demir halkalar kaplanarak yapılan zırh. Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak için konulan teneke ya da gön parçası Kaburga : Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes. Gemilerde dış kaplaman...

Kaburgalarına girmek nedir ne demek

Kaburgalarına girmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi için bir kimseye çok sokulmak, ısrarda bulunmak. Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak için konulan teneke ya da gön parçası Girme : Girmek işi. Girmek : Dışarıdan içeriye geçmek. İncelemek,...

Kaburgasız nedir ne demek

Kaburgasız nedir Kaburgasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır. Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak için konulan teneke ya da gön parçası Kaburga : Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes. Gemilerde dış kaplamanın ...

Kaburga açısı nedir ne demek

Kaburga açısı nedir Kaburga açısı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburga kemiğinin vertebral ucunun, corpus costae'ya geçerken yapmış olduğu açı, angulus kosta. Kabur : Çatlak, yarık y...

Kaburga boynu nedir ne demek

Kaburga boynu nedir Kaburga boynu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburga kemiğinin omurgaya bağlanan ucunda, caput costae ile tuberculum costae arasında bulunan dar kısım, kollum kosta....

Kaburga karın siniri nedir ne demek

Kaburga karın siniri nedir Kaburga karın siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Son göğüs sinirinin alt kolu olan ve psoas kaslarıyla m. quadratus lumborum’un kısımlarını uyaran sinir, nervus ...

Kaburga kemiği nedir ne demek

Kaburga kemiği nedir Kaburga kemiği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sayıları hayvan türlerine göre değişen, göğüs kafesinin yan duvarlarını biçimlendiren uzun kemikler, os kostale. Kabur ...

Kaburga kıkırdağı nedir ne demek

Kaburga kıkırdağı nedir Kaburga kıkırdağı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her bir kaburganın sternuma bağlanan kıkırdak kısmı. Yalancı kaburgalarda daha uzundur, kartilago kostalis. Kabur : ...

Kaburga oluğu nedir ne demek

Kaburga oluğu nedir Kaburga oluğu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburga kemiğinin gövdesinin iç yüzünde ve arka kenara paralel olarak seyreden bir oluk, sulkus kosta. Kabur : Çatlak, ...

Kaburgalar arası torakotami nedir ne demek

Kaburgalar arası torakotami nedir Kaburgalar arası torakotami; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaburgaların arasından göğüs boşluğuna girilmesi, interkostal torakotomi. Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak içi...

Kaburgalı nedir ne demek

Kaburgalı nedir Kaburgalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak için konulan teneke ya da gön parçası Kaburga : Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes. Gemilerde dış kaplamanın dayand...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim