Kati nedir Kati; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Curnal katibi : Vergilerin gereği gibi toplanıp toplanmadığını yerinde ...

 
 
 

Katibiadil nedir ne demek

Katibiadil nedir Katibiadil; hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kati : Kesin Noter : Çeşi...

Katik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koltuk altında çıkan bir çıban. Ayran, yoğurt. Çökelek. Kati : Kesin Katikara : Kalın kabuklu bir çeşit kuş...

Katil nedir Katil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Katil" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kâtil Duvar içlerine konan ve penc...

Katil katil nedir ne demek

Katil katil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıra sıra : Odunları katil katil dizersen hiç yıkılmaz. Kati : Kesin Katil : İnsan öldüren kimse, cani. Öld...

Katileşmek nedir ne demek

Katileşmek nedir Katil : Öldürme. İnsan öldüren kimse, cani. Öldürücü, ölüme neden olan. Kesinleşmek : Kesin bir durum almak, katileşmek. Değişme olan...

Katillik nedir Katil : Öldürme. İnsan öldüren kimse, cani. Öldürücü, ölüme neden olan. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fi...

Katip nedir Katip; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Katip isminin anlamı, Katip ne de...

Katiplik nedir Katiplik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kati : Kesin Katip : Yazman. Yazan, yazıcı, usta yazıcı. Sekreterlik...

Katirenbiz nedir ne demek

Katirenbiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit cam kavanoz. Kati : Kesin Katir : Katır. Kavanoz : Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı gen...

Katiyet nedir Katiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Katiyetle : Kesinlikle. Kesinlik : Kesin olma durumu, katiyet. Bir bilginin, bir kanaati...

Katiyyen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Katiyen. Kati : Kesin Katiyen : Hiçbir zaman, asla. Kesinlikle. İngilizce'de Katıyuvarlı yatak çeliği ne de...

Curnal katibi nedir ne demek

Curnal katibi nedir Curnal katibi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Vergilerin gereği gibi toplanıp toplanmadığını y...

Kanlı katil nedir ne demek

Kanlı katil nedir "Kanlı katil" ile ilgili cümle örnekleri Kanlı : Kan dökülmesine neden olan. Kan bulaşmış. Kanı yoğun olan, demevi. Kan davasında tar...

Miri katibi nedir ne demek

Miri katibi nedir Miri katibi; Tarih, tarih alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tarih terimi o...

Seri katil nedir ne demek

Seri katil nedir Seri katil, anormal kişisel sonucu, 30 günden daha uzun bir [#zaman diliminde ve arada bekleme dönemleri de olacak şekilde 3 veya dah...

Tahrirat katibi nedir ne demek

Tahrirat katibi nedir "Tahrirat katibi" ile ilgili cümle Tahrir : Yazma, kitabet, kompozisyon. İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra ge...

Umumi katip nedir ne demek

Umumi katip nedir Umumi : Genel. Umum : Bütün, tüm, kamu. Herkes, halk, ahali. Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. ...

Antiskating device nedir ne demek

Antiskating device nedir : İşaret. Aparat. Yol. Plan. Hile. Makine. Cihaz. Nisan. Aygıt. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda ilgi uyandıracak nitelikte...

Başkatiplik nedir ne demek

Başkatiplik nedir Başkatiplik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Başkatip : Bir resmi dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin ba...

Kati teminat nedir ne demek

Kati teminat nedir Kati teminat; bir ticaret terimidir. Teminat : Güvence. Temin : Sağlama, elde etme. Gerçekleştirme. Korkusunu giderme, inanç verme. İ...

Katibe nedir Katibe; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Katibe isminin anlamı, Katibe ne...

Katie nedir English: Justin Bieber is more famous than Katie Holmes. Turkish: Justin Bieber, Katie Holmes'tan daha ünlüdür. device : Kayma ö...

Katikara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalın kabuklu bir çeşit kuş üzümü. Kati : Kesin Katik : Koltuk altında çıkan bir çıban. Ayran, yoğurt. Çöke...

Katil balina nedir ne demek

Katil balina nedir Katil balina; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Balinalar (Cetaceae) takımından, tüm okyanuslarda ya...

Katileşme nedir ne demek

Katileşme nedir Katil : Öldürücü, ölüme neden olan. Öldürme. İnsan öldüren kimse, cani. Katileşmek : Kesinleşmek. Kesinleşme...

Katiliyh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rusça kökenli kotelok: sefer tası; 1/8 teneke hacminde tahıl ölçeği ve ölçüsü; bk. ayrıca şiniyh; guriyh. K...

Katilmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İştirak etmek, katılmak. Kati : Kesin Katil : İnsan öldüren kimse, cani. Öldürme. Öldürücü, ölüme neden ola...

Katipköy nedir ne demek

Katipköy nedir Katipköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Isparta kenti, Aksu ilçesinde...

Katir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Katır. Kati : Kesin Katirenbiz : Bir çeşit cam kavanoz. Katır : Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftle...

Katiyen nedir Katiyen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Katiyen" ile ilgili cümleler Zam...

Katiyetle nedir ne demek

Katiyetle nedir Katiyetle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Katiyetle" ile ilgili cümle Katiyet : Kesinlik. Kesinlik : Bir bil...

Atil katil nedir ne demek

Atil katil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hısım akraba, senli benli olanlar. Kati : Kesin Katil : İnsan öldüren kimse, cani. Öldürme. Öldürücü, ölüme...

Divan katipleri nedir ne demek

Divan katipleri nedir Divan katipleri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Divan-i hümayun kalemlerinde yazı işlerini yür...

Kiralık katil nedir ne demek

Kiralık katil nedir Kiralık : Kiraya verilecek olan. Kiralı : Kiralanmış olan. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bi...

Sekban katibi nedir ne demek

Sekban katibi nedir Sekban katibi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sekban ortalarından 1. bölüğün komutanı. Kati : K...

Sır katibi nedir ne demek

Sır katibi nedir Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Gizli : Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen. İlgili kişi veya makamlarca değerle...

Tersane katibi nedir ne demek

Tersane katibi nedir Tersane katibi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Tersane emininin gelir ve gider hesaplarını tut...

Yevmiye katibi nedir ne demek

Yevmiye katibi nedir Yevmiye katibi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Tanzimattan sonra ruznamcesi yerine kullanılan ...

Başkatip nedir ne demek

Başkatip nedir Başkatip; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim