M nedir M; Biyoloji, İktisat, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Molar konsantrasyon. Molekül ağırlığı. 3.Metiyonin. 4.Mitoz. Hücre devrinin M safhası. İktisat terim anlamı: [bkz: para sunumu]. ...

 
 
 

M cells nedir : Mega. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Metrenin simgesi. Milyon anlamında ön ek. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Cells : Petek gözü. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Oda (manastır vb). Hücre. Pil. Göz. ...

M colony form nedir ne demek

M colony form nedir : Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Milyon anlamında ön ek. Metrenin simgesi. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Mega. Colony : Koloni. Yığınak. Bir devletin, kendi ülkesi sınırları dışında egemenlik kurarak yönetti...

M estimator nedir ne demek

M estimator nedir : Metrenin simgesi. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Mega. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Milyon anlamında ön ek. Estimator : Değerlendirici. Maliyet hesapçısı. Kestirici. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kull...

M hücreleri nedir ne demek

M hücreleri nedir M hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnce bağırsaklarda lenf foliküllerinin bulundukları yerlerde, yüksek prizmatik yüzey epitelleri arasında elektron mikroskobunda koyu ...

M koloni tipi nedir ne demek

M koloni tipi nedir M koloni tipi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kapsül veya mukoid salgı oluşturan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, özeye değdirilince iplik gibi uzama görülen koloni tip...

M protein nedir ne demek

M protein nedir M protein; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: A grubu streptokokların konak hücrelere tutunmasını sağlayan yüzey proteinleri. Teknik terim anlamı: Pilusun yapısında bulunan, bazı St...

M variables nedir ne demek

M variables nedir : Milyon anlamında ön ek. Mega. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Metrenin simgesi. Variables : Uyuşmazlık. Değişen şey. Değişkenlik. Değişken. Çelişki. Fikir ayrılığı. Tutarsızlık...

M1 nedir M1; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dar anlamdaki para sunumunun simgesi olup dolaşımdaki para ile toplam vadesiz mevduattan oluşan parasal büyüklük. Türkiye’de yabancı para cinsinden vade...

M band nedir : İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Metrenin simgesi. Milyon anlamında ön ek. Mega. Band : Grup. Mızıka. Moleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin oluşturduğu görünge...

M bandı nedir M bandı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sarkomerde bir bölge, H bandının merkezinde, miyozin filamanlarının birbirine bağlandığı yer. M : Türk alfabesinin on altıncı sırasında y...

M cetveli nedir ne demek

M cetveli nedir M cetveli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde pansiyon ücretlerini gösteren cetvel. M : Türk alfabesinin on altıncı sırasında yer alan ve Me adı verilen bu harf...

M day nedir English: It was a warm day, so we went swimming.Turkish: Sıcak bir gündü, bu yüzden yüzmeye gittik. English: That country's economic situation changes from day to day.Turkish: O ülkenin ekonomik durumu günden g...

M garch process nedir ne demek

M garch process nedir : Milyon anlamında ön ek. İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Mega. Metrenin simgesi. Process : Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. olayların zaman içinde belli bir ge...

M inci mertebeden aritmetik seri nedir ne demek

M inci mertebeden aritmetik seri nedir M inci mertebeden aritmetik seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: m-inci mertebeden aritmetik dizinin terimlerinden oluşturulmuş seri. M : Türk alfabesinin on altıncı sırasında yer a...

M mod görüntü nedir ne demek

M mod görüntü nedir M mod görüntü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ultrasonografide, incelenen bölgeden yayılan ekoların, hareketli ve zaman ayarlı bir grafiğe dönüştürülerek kaydedilmesi. Sık olara...

M test nedir English: I'm testing it now.Turkish: Onu test ediyorum şimdi. English: I'm testing my new camera.Turkish: Benim yeni kameramı test ediyorum. : Metrenin simgesi. Romen rakamları dizisinde 1000 sayısı. Milyon anl...

M0 nedir M0; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide dolaşımdaki paraya bankalardaki nakit paranın eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Dolaşımdaki para : Merkez bankası tarafından çıkarıla...

M2 nedir M2; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M1’e toplam vadeli mevduatın eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de yabancı para cinsin...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim