Türkiye nedir Türkiye; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Türkiye isminin anlamı, Türkiye ne demek: Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke. Türkiye ismi; Türkçe kökenli olup bir Kız ismidir. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: tûrkiyâ]...

 
 
 

Türkiye aet geçici anlaşması nedir ne demek

Türkiye aet geçici anlaşması nedir Türkiye aet geçici anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde tarafların ticari hükümleri uygulaması amacıyla 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren ve k...

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir ne demek

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir Türkiye aet hazırlık dönemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ankara Antlaşması uyarınca, AET’nin tek yanlı olarak belirlediği bazı malların dışalımında gümrük tarifesi ödünleri vermesi ve ...

Türkiye bankalar birliği nedir ne demek

Türkiye bankalar birliği nedir Türkiye bankalar birliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak...

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir Türkiye cumhuriyet merkez bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 1930 yılında 1715 sayılı kanun ile kurulan, görev ve yetkileri zaman içinde değişikliklere uğrayan ve 2001 yılındaki son d...

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çiftçiye kredi kullandırmak, faiz karşılığında mevduat toplamak, ziraate ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak amac...

Türkiye ihracat kredi bankası nedir ne demek

Türkiye ihracat kredi bankası nedir Türkiye ihracat kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatımın geliştirilmesi, dışsatım mal ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlar bul...

Türkiye iş bankası nedir ne demek

Türkiye iş bankası nedir Türkiye iş bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Atatürk’ün önderliğinde 1924 yılında her türlü bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulan ilk ulusal ve özel banka. İş : Bi...

Türkiye iş ve işçi bulma kurumu nedir ne demek

Türkiye iş ve işçi bulma kurumu nedir Türkiye iş ve işçi bulma kurumu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşsizsizleri ve daha iyi koşullarda iş arayanları uygun işlere yerleştirmek, işçi arayanlara uygun nitelikte işçi bulunmasın...

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir ne demek

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir Türkiye ab ortaklık komitesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Her iki tarafın uzmanlarından oluşan ve Ankara Antlaşması çerçevesinde Ortaklık Konseyi’nin kararıyla kurulan, Türkiye-AB Ortak...

Türkiye ab son dönem nedir ne demek

Türkiye ab son dönem nedir Türkiye ab son dönem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye - AET ortaklık ilişkileri çerçevesinde imzalanan Ankara Antlaşması gereği geçiş döneminin tamamlanarak 1 Ocak 1996 tarihinde g...

Türkiye aet geçici protokolü nedir ne demek

Türkiye aet geçici protokolü nedir Türkiye aet geçici protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye-AET ortaklığının Hazırlık Dönemi'nin usullerini belirleyen ve özellikle bu dönemde Topluluğun tek yanlı olarak sağlaya...

Türkiye aet katma protokolü nedir ne demek

Türkiye aet katma protokolü nedir Türkiye aet katma protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde geçiş döneminde gümrük birliğinin gerçekleşme koşullarının sıra, süre ve yöntemlerini belir...

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir ne demek

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1966 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca bilimsel alanda üstün başarı göst...

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir Türkiye cumhuriyeti çizelgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hükümetin vermeyi uygun gördüğü ödünleri gösteren ve GATT'a ekli bulunan XXXVII sayılı çizelge, a. bk. ödün çizelgesi. Çize : İ...

Türkiye emlak kredi bankası nedir ne demek

Türkiye emlak kredi bankası nedir Türkiye emlak kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de halkın inşaat girişimlerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak amacıyla 1946 yılında...

Türkiye istatistik kurumu nedir ne demek

Türkiye istatistik kurumu nedir Türkiye istatistik kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi olarak kurulan, 1962 yılında yeni bir statüye kavuşarak adı Devlet İstatistik Enstitüsü (...

Türkiye iş kurumu nedir ne demek

Türkiye iş kurumu nedir Türkiye iş kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlendirmenin korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi etkinliklerine yardımcı olmak ve işsizlik sigor...

Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu nedir ne demek

Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu nedir Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu sözleşme ve işbırakım haklarını elde etmek amacıyla Türkiye’deki işçi sendikalarının 1952 yılında birleşerek ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim