Nazım nedir Nazım; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Edebi terim anlamı: (Halk edebiyatı terimi) Halk edebiyatında mesn...

 
 
 

Nazım plan nedir ne demek

Nazım plan nedir Nazım plan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nazım : Şiir Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için u...

Özgür nazım nedir ne demek

Özgür nazım nedir Özgür nazım; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Ölçü, tartı, uyak gibi kayıtlarla bağlı olmadan yapılan nazım...

Taylamlı nazım nedir ne demek

Taylamlı nazım nedir Taylamlı nazım; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Kelimelerin hece vurgusuna dayanan nazım tartısı. Tayla : [...

Nazımbey nedir ne demek

Nazımbey nedir Nazımbey; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Düzce şehri, Akçakoca ilçesi,...

Nazımlı nedir ne demek

Nazımlı nedir Nazımlı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Nazım haline konmuş, nazımlanmış, (NAZIMLI MEKTUP, Epitre; NAZIML...

Yeniköynazımbey nedir ne demek

Yeniköynazımbey nedir Yeniköynazımbey; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana ili, Ceyhan ilçe...

Nazım birimi nedir ne demek

Nazım birimi nedir Nazım birimi; bir edebiyat terimidir. Nazım : Şiir. Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, va...

Nazım hesaplar nedir ne demek

Nazım hesaplar nedir Nazım hesaplar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin borç, alacak ve mal varlığını doğrudan i...

Nazım türü nedir ne demek

Nazım türü nedir Nazım türü; bir edebiyat terimidir. Nazım : Şiir. Şiir : Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çı...

Serbest nazım nedir ne demek

Serbest nazım nedir Serbest nazım; bir edebiyat terimidir. Serbest ölçü, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüdür. Hecelerin açık veya kapa...

Nazıma nedir Nazıma; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Nazıma isminin anlamı, Nazıma ne demek: Düzenleyen, tanzim eden. Manzum yazan. Nazıma ...

Nazımiye nedir ne demek

Nazımiye nedir Nazımiye; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Nazımiye, Tunceli ilinin bir ilçesidir. Eski adı Kızılkilise (Osmanl...

Danazımak nedir ne demek

Danazımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sık sık etrafa bakmak, bakınmak. Dana : İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu Bakı...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim