Bey nedir Bey; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Bey" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Arı beyi, ana arı. Mide dolgunluğu. Pazarlıkta önden verilen para, pey. Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bi...

 
 
 

Bey gemileri nedir ne demek

Bey gemileri nedir Bey gemileri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Kaptanpaşaya bağlı sancak beylerinin hazırladıkları gemiler. Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin,...

Bey koymak nedir ne demek

Bey koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi satın alırken önceden bir miktar para vermek. Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yu...

Bey olmak nedir ne demek

Bey olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Midesi bozulmak, ishal olmak. Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir topl...

Bey soylu nedir ne demek

Bey soylu nedir Bey soylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bey soylu" ile ilgili cümle Soylu : Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. İyi tanınmış, köklü bir ail...

Beyaban nedir Beyaban; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Çöl Çöl : Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra, badiye. Hiçbir şey yetişmeyen, olmayan yer. Çöl...

Beyacan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cansız. Beya : Bayağı Cansız : Canını yitirmiş, ölmüş. Güçsüz, mecalsiz bir biçimde. Canlı olmayan (varlık), camit. İlgi uyandırmayan, sönük. Durgun. Osmanlıca Bey oğlu : beyzade ...

Beyağaç nedir ne demek

Beyağaç nedir Beyağaç; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Beyağaç Denizli ilinin bir ilçesidir. Beyağaç, merkezi nüfusu: 2.900'dür. Oldukça yeşil ve serin bir mevkide yer alır. Ayrıca gölü ve serin [#yaylaları da old...

Beyağten nedir ne demek

Beyağten nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demin, az önce, şimdi. Beya : Bayağı Beyağ : Demin, az önce, şimdi. Şimdi : Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda. Az sonra, yakında. Artık, bundan böyle, bu duruma göre. Az önce, biraz önce, demin...

Bey armudu nedir ne demek

Bey armudu nedir Bey armudu; bir bitki bilimi terimidir. Kokulu : Kokusu olan. Armut : Gülgillerden, çiçekleri beyaz, Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis). Çok bön, çok aptal. Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çek...

Bey erki nedir Bey erki; bir toplum bilimi terimidir. Varsıl : Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı. Varsıl erki : Zenginler iktidarı, zenginlerin yönetimi, bey erki, zengin erki, plütokrasi. Varsıl erki...

Bey kardeş nedir ne demek

Bey kardeş nedir Bey kardeş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. Kardeş : Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Yaşça küçük olan çocuk. Aralarında değer verilen or...

Bey oğlu nedir ne demek

Bey oğlu nedir Bey oğlu; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Eflak ve Buğdan beyliklerine atanan ve prens sanı ile anılan Fenerli'lerin erkek çocuklarına verilen ad. Bey : Erkek adlarından sonra kullanıla...

Bey parası nedir ne demek

Bey parası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bir miktar para, pey. Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın ç...

Beya nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bayağı. beyan etmek : bildirmek, söylemek, ileri sürmek, anlatmak. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) : demeç vermek. beyaz sayfa açmak : bir konuda geçmişi unutarak geleceğe umutla bakmak. ...

Beyabur etmek nedir ne demek

Beyabur etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rezil etmek. Beya : Bayağı Etme : Etmek işi. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Küçük ya d...

Beyağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demin, az önce, şimdi. Beya : Bayağı Beyağıt : Demin, az önce, şimdi. Beyağten : Demin, az önce, şimdi. Beyağaç : Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Şimdi : Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda....

Beyağıt nedir ne demek

Beyağıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demin, az önce, şimdi. Beya : Bayağı Beyağ : Demin, az önce, şimdi. Şimdi : Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda. Az sonra, yakında. Artık, bundan böyle, bu duruma göre. Az önce, biraz önce, demin...

Beyaktan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demin, az önce, şimdi. Beya : Bayağı Şimdi : Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda. Az sonra, yakında. Artık, bundan böyle, bu duruma göre. Az önce, biraz önce, demin. Demin : Az önce, demincek, de...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim