Ocean nedir English: A wind from the ocean blows at this time of the year. Turkish: Okyanustan gelen bir rüzgâr, yılın bu zamanında eser. En...

 
 
 

Ocean current nedir ne demek

Ocean current nedir English: The Humboldt current is a cold ocean current that flows north along the west coast of South America. Turkish: Humboldt ...

Ocean deeps nedir ne demek

Ocean deeps nedir : Umman. Anadeniz. Derya. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus. Okyanus denizi. Açık deniz. Deeps : Hamsi veya küçük boylu ba...

Ocean floor nedir ne demek

Ocean floor nedir : Anadeniz. Umman. Açık deniz. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus denizi. Okyanus. Derya. Floor : Taban. Şoke etmek. İşlikl...

Ocean going nedir ne demek

Ocean going nedir : New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus. Okyanus denizi. Açık deniz. Anadeniz. Umman. Derya. Going : Gidiş hızı. İlerleme hızı...

Ocean greyhound nedir ne demek

Ocean greyhound nedir : Anadeniz. Derya. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Umman. Açık deniz. Okyanus denizi. Okyanus. Greyhound : Tazı. İngiltere’den k...

Ocean liner nedir ne demek

Ocean liner nedir : Derya. Umman. Okyanus denizi. Açık deniz. Okyanus. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Anadeniz. Liner : Kovan. Yolcu gemisi. Ayar...

Ocean sunfish nedir ne demek

Ocean sunfish nedir : Anadeniz. Okyanus. Derya. Açık deniz. Okyanus denizi. Umman. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Sunfish : Güneş balığı. Pervaneba...

Ocean water nedir ne demek

Ocean water nedir : Umman. Okyanus denizi. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Açık deniz. Okyanus. Derya. Anadeniz. Water : Harelemek. Sulandırmak. Y...

Permanence of the ocean basins nedir ne demek

Permanence of the ocean basins nedir : Daimilik. Devam. Kalıcılık. Bir oluşum ya da bir sürecin değişmeden süregelmesi. Devamlılık. Kalımlılık. Sebat. Süreklilik. İstikra...

Antarctic ocean nedir ne demek

Antarctic ocean nedir : Güney kutbuyla ilgili. Güney kutbu ve yöresi. Kuzey kutbuna karşı olan bölgeye ait; güney kutbuna ait. Güney kutbu ile ilgili. Güne...

Atlantic ocean nedir ne demek

Atlantic ocean nedir English: Charles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927. Turkish: Charles Lindbergh, Atlantik Ok...

Drop in the ocean nedir ne demek

Drop in the ocean nedir English: It's a mere drop in the ocean. Turkish: Bu, okyanusta sadece bir damla. : Bırakmak. Bitmek. Damla. Bırakmak (fare). Dam...

German ocean nedir ne demek

German ocean nedir : Öz. Alman. Almanyalı. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri. Cermen. Almanca. Ocean : Açık deniz. Derya. New jersey e...

Pacific ocean nedir ne demek

Pacific ocean nedir English: Shizuoka, one of Japan's prefectures, faces the Pacific Ocean. Turkish: Japonya'nın illerinden biri olan Şizuoka, Pasif...

The atlantic ocean nedir ne demek

The atlantic ocean nedir English: Ali has never seen the Atlantic Ocean. Turkish: Ali Atlantik Okyanusunu hiç görmedi. English: Charles Lindbergh made th...

The pacific ocean nedir ne demek

The pacific ocean nedir English: The boat sailed across the Pacific Ocean. Turkish: Tekne Pasifik Okyanusu açıklarında gitti. English: He crossed the Pa...

Oceanaut nedir : Okyanus araştırmacısı. Yetenekli su altı uzmanı. Oceanarium : Okyanus balığı akvaryumu. Okyanus canlılarının bulunduğu akvaryum. Oş...

Oceangoing nedir ne demek

Oceangoing nedir Sözcükler, direkt olarak Oceangoing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : A...

Oceanian nedir : Yeni zelanda. Okyanusya. Güney ve orta pasifik okyanusu adaları (polenezya, mikronezya, melanezya, avustralya ve yeni zellanda'nın ...

Ocean bed nedir ne demek

Ocean bed nedir : Anadeniz. Okyanus denizi. Umman. Derya. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Açık deniz. Okyanus. Bed : Gömmek. Kalmak. Altında ve ...

Ocean bottom nedir ne demek

Ocean bottom nedir : Derya. Okyanus. Anadeniz. Açık deniz. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Umman. Okyanus denizi. Bottom : Dibe ulaşmak. Dibe dokun...

Ocean currents nedir ne demek

Ocean currents nedir English: Has a change in ocean currents occurred? Turkish: Okyanus akıntılarında bir değişiklik oldu mu? : Okyanus. Anadeniz. Um...

Ocean exploration nedir ne demek

Ocean exploration nedir : Okyanus. Açık deniz. Anadeniz. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Derya. Umman. Okyanus denizi. Exploration : Laparotomi ve opera...

Ocean food chain nedir ne demek

Ocean food chain nedir : Açık deniz. Umman. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Derya. Okyanus denizi. Okyanus. Anadeniz. Food : Yemek. Azık. Aş. Yem. Gene...

Ocean going vessel nedir ne demek

Ocean going vessel nedir : Açık deniz. Anadeniz. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus. Okyanus denizi. Derya. Umman. Going : Tempo. Çalışan. Yol durum...

Ocean lane nedir ne demek

Ocean lane nedir : Umman. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus denizi. Açık deniz. Anadeniz. Okyanus. Derya. Lane : Kulvar. Yol şeridi. İngili...

Ocean of storms nedir ne demek

Ocean of storms nedir : Açık deniz. Derya. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus denizi. Umman. Anadeniz. Okyanus. Of : Nin. -den övünerek bahsetmek...

Ocean view nedir ne demek

Ocean view nedir : Umman. Anadeniz. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Okyanus denizi. Açık deniz. Okyanus. Derya. View : Manzara. Bakmak. Düşünce. ...

Global ocean observing system nedir ne demek

Global ocean observing system nedir : Bütün dünyayı kapsayan. Toplu. Ayrıntılı. Genel. Geniş çaplı. Küre biçiminde. Küresel. Evrensel. Tüm dünya ile ilgili. Ocean : Okya...

A drop in the ocean nedir ne demek

A drop in the ocean nedir : En yüksek not. Amperin simgesi. Miktar belirtir. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Bir. Belirli bir tür...

Arctic ocean nedir ne demek

Arctic ocean nedir : Buz gibi. Kutupsal. Kuzey kutbu. Kuzey kutup bölgesi. Çok soğuk. Kuzey kutup bölgesine ait. Kuzey kutbuyla ilgili. Kuzey kutbu yakı...

Depths of the ocean nedir ne demek

Depths of the ocean nedir : Bilinçaltı. Yoğunluk. En derin nokta. Derinlik. Dip. Ahlak azlığı. Derinlikler. Of : Den. İle ilgili. -li. Nin. -dan. Li. -nın. -de...

Floor of the ocean nedir ne demek

Floor of the ocean nedir : Yere yıkmak. Afallatmak. Zemin. Yeri kaplamak. Cimnastik alıştırmalarında, vücudun değişik bölümlerine dayanak ve direnç sağlayan y...

Indian ocean nedir ne demek

Indian ocean nedir English: The Sentinelese people live on an island in the Indian Ocean. Turkish: Sentinel yerlileri insanlar Hint Okyanusu'nda bi...

The arctic ocean nedir ne demek

The arctic ocean nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan b...

The indian ocean nedir ne demek

The indian ocean nedir English: The Sentinelese people live on an island in the Indian Ocean. Turkish: Sentinel yerlileri insanlar Hint Okyanusu'nda bi...

Oceanarium nedir ne demek

Oceanarium nedir [#Oceanaut] : Yetenekli su altı uzmanı. Okyanus araştırmacısı. Oceanauts : Okyanus araştırmacısı. Yetenekli su altı uzmanı. Okyanus b...

Oceanauts nedir ne demek

Oceanauts nedir : Okyanus araştırmacısı. Yetenekli su altı uzmanı. Oceanarium : Okyanus balığı akvaryumu. Okyanus canlılarının bulunduğu akvaryum. Oş...

Oceania nedir English: Vanuatu is in Oceania. Turkish: Vanuatu, Okyanusya'dadır. : Okyanusya. Okyanusya'ya özgü. [#Okyanusyalı. Oceanic : Okya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim