Symptom nedir English: Don't you recognize the symptoms? Turkish: Belirtileri tanımıyor musun? English: Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death. Turkish: Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi öl...

 
 
 

Symptomatic nedir ne demek

Symptomatic nedir abortus : Herhangi bir enfeksiyonun seyri sırasında biçimlenen yavru atma. Semptomatik yavru atma. Symptomatic alopecia : Semptomatik alopesia. İkincil kıl dökülmesi. antrax : Semptomatik şarbon. Yanıkara. Symptomatic diag...

Symptomatic alopecia nedir ne demek

Symptomatic alopecia nedir : Bulgu niteliğinde. Semptomatik. Belirti niteliğinde. Belirti türünden. Belirtisi olan. Belirti. Alopecia : Saç dökülmesi. Saçsızlık. Saçkıran. Kellik. Pelada. Kıl dökme. Kıl dökülmesi. Alopesi. [#Symptomatic abortus : He...

Symptomatic diagnosis nedir ne demek

Symptomatic diagnosis nedir : Belirti. Belirti niteliğinde. Belirti türünden. Semptomatik. Belirtisi olan. Bulgu niteliğinde. Diagnosis : Diyagnoz. Tanılama. Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü muayene bulgularına dayandırılarak has...

Symptomatical nedir ne demek

Symptomatical nedir : Semptomatik olarak. Polyglobulia symptomatica : Hayvanın uzun süre susuz kalması veya su içememe nedeniyle su alımının azalması, ishal, kusma, aşırı terleme, fazla idrar yapma gibi organizmada fazla miktarda sıvı kaybına...

Symptomatologies nedir ne demek

Symptomatologies nedir : [#Araz bilgisi, belirtiler bilimi, semiyotik. Semptomataloji. Hastalık belirtilerini ele alan bilim dalı. Semptomatoloji. Hastalık belirtileri. Sözcükler, direkt olarak Symptomatologies ile ilgili eş anlamlı kelimeler ol...

Symptomatolytic nedir ne demek

Symptomatolytic nedir : Semptomataloji. Semptomatoloji. Hastalık belirtilerini ele alan bilim dalı. Hastalık belirtileri. Symptomatology : Hastalık belirtileri. Araz bilgisi, belirtiler bilimi, semiyotik. Semptomatoloji. Hastalık belirtilerini ...

Symptoms nedir English: I have the same symptoms as you do. Turkish: Senin sahip olduğun aynı belirtilere sahibim. English: People with rheumatoid arthritis symptoms should be careful about what they eat. Turkish: Romatoid artr...

Symptom cluster nedir ne demek

Symptom cluster nedir : Alamet. Sadece hasta tarafından hissedilen herhangi bir hastalık belirtisi veya göstergesi. kullanımı her ne kadar alışılagelmiş olmakla birlikte, veteriner hekimlik için uygun bir terim değildir, bk. klinik belirti. Bel...

Symptom complex nedir ne demek

Symptom complex nedir : [#Belirtiler. Gösterge. Sadece hasta tarafından hissedilen herhangi bir hastalık belirtisi veya göstergesi. kullanımı her ne kadar alışılagelmiş olmakla birlikte, veteriner hekimlik için uygun bir terim değildir, bk. kli...

Symptomatic abortus nedir ne demek

Symptomatic abortus nedir : Belirtisi olan. Bulgu niteliğinde. Belirti türünden. Belirti niteliğinde. Belirti. Semptomatik. Abortus : Düşük. Düşürülen çocuk. Aldırılmış veya düşürülmüş fetüs (tıp veya medikal terimi). [#Symptomatic alopecia : İkinc...

Symptomatic antrax nedir ne demek

Symptomatic antrax nedir : Semptomatik. Belirtisi olan. Belirti niteliğinde. Bulgu niteliğinde. Belirti. Belirti türünden. Symptomatic abortus : Herhangi bir enfeksiyonun seyri sırasında biçimlenen yavru atma. Semptomatik yavru atma. [#Symptomatic...

Symptomatic rumen tympania nedir ne demek

Symptomatic rumen tympania nedir : Belirti niteliğinde. Belirtisi olan. Bulgu niteliğinde. Belirti türünden. Belirti. Semptomatik. Rumen : Geviş getiren hayvanlarda yemlerin mikrobiyal fermantasyona uğradığı ve selüloz sindiriminin gerçekleştiği midenin e...

Symptomatically nedir ne demek

Symptomatically nedir : Semptomatik. Belirtiye ait, araz kabilinden, araza göre. Polyglobulia symptomatica : Semptomatik poliglobuli. Hayvanın uzun süre susuz kalması veya su içememe nedeniyle su alımının azalması, ishal, kusma, aşırı terleme, ...

Symptomatology nedir ne demek

Symptomatology nedir : Hastalık belirtilerini ele alan bilim dalı. Semptomataloji. Hastalık belirtileri. Semptomatoloji. Symptomatolytic : Klinik belirtilerin kaybolmasına neden olan veya klinik bulguları yok eden. Semptomatolitik. Sözcükler, ...

Symptomless nedir ne demek

Symptomless nedir cluster : Semptom kümesi. Symptom complex : Sendrom. symptom : Genel semptom. Distance symptom : Hastalığın yerleştiği organdan uzakta lezyonla ilgili olarak biçimlenen bozukluklar. Uzak belirti. symptom : İşlevsel belirti...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim