Ting nedir English: "Are Tom and Mary dating?" "No, they're just good friends." Turkish: "Tom ve Mary çıkıyorlar mı?" " Hayır, sadece iyi a...

 
 
 

Tingabak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saçcız baş. Kel kafalı kişi. Kafalı : Kafası olan. Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı. Kafası herhangi bir bi...

Tingagiller nedir ne demek

Tingagiller nedir Tingagiller; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Cotingidae), bitki-kesengiller (Phytotomidae), karıncak...

Tinge nedir English: We're working on a contingency plan. Turkish: Bir acil durum planı üzerinde çalışıyoruz. English: There is neither cont...

Tinged nedir English: Her cheeks were tinged with red by the warmth of fire. Turkish: Ateşin sıcaklığı ile yanakları kızarmıştı. of : Bir par...

Tingelmek nedir ne demek

Tingelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dosdoğru gelmek. Gerginleşmek : Halının direzisi iyice tingelmemiş. Gerginleşmek : Gergin duruma gelmek Ger...

Tinges nedir of : -'ın çok küçük bir miktarı. Bir parçası. Have a tinge of red : Kızıla çalmak. : Belirtmek. Az miktar. (-in tadı) (bir yemekte) a...

Tingil dönmek nedir ne demek

Tingil dönmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takla atmak. Tingil : Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kavağın tingiline çıkarım. Peynir kurdu Dönme : Dönme...

Tingildek nedir ne demek

Tingildek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinde durmayan, sürekli kımıldayıp sallanan, kıpırdayan. Tingil : Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kavağın...

Tingili nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuyruksallayan kuşu da denilen, serçegillerden bir çeşit kuş. Tingil : Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kava...

Tingimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oğlak sıçramak, zıplamak. Zıplamak : Bir yere çarpıp yukarı fırlamak. Sevinçten veya oyun yapmak için bulun...

Tingir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çinko, teneke ya da bakırdan yapılmış leğen, kova ve benzerleri şeyler. Öfkeli, sinirli. Tingirdemek : Tene...

Tingiremek nedir ne demek

Tingiremek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zayıflıktan güçsüz kalmak. Tingir : Çinko, teneke ya da bakırdan yapılmış leğen, kova ve benzerleri şeyler....

Tingle nedir with cold : Soğuktan sızlamak. Tingled : Çınlamak. Sızlamak. Karıncalanmak. Sızlayan. : Tıngırdamak. Hafifçe sızlayan kimse. Çınlatma...

Tingled nedir with cold : Soğuktan sızlamak. Tingle : Çınlamak. Sızlamak. Karıncalanmak. Karıncalanmak (vücutta bir yer). Sızı. Tatlı bir şekilde ü...

Tinglers nedir : Hafifçe sızlayan kimse. Çınlatmak. Çınlamak. Çınlama. Çınlama sesi. Çan sesi. Tıngırdamak. Tingle with cold : Soğuktan sızlamak. [#...

Tingling nedir : Dekorun kurulduğu sınır çizgisi. Dekor çizgisi. Tingle : [#Karıncalanmak (vücutta bir yer). Sızı. Sızlamak. Diken diken olmak. Çınl...

Tingoz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çabuk öfkelenen, sinirli. [bkz: tıngoz]. Titiz, sinirli, alıngan. Çevik. Anlayışlı, ince düşünceli. İnce dü...

Tingözlük nedir ne demek

Tingözlük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Açıkgözlük. Tingöz : Alıngan, titiz, huysuz Açıkgözlük : Açıkgözlülük. Açıkgöz : Uyanık davranarak çıkar sa...

Tingürük nedir ne demek

Tingürük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çevik, tez davranan. Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” anlamında kullanılan bir isim. “İşe giriş, el at, baş...

Ting a ling nedir ne demek

Ting a ling nedir : Çınlama sesi. Çınlama. Çınlamak. Tıngırdamak. Çan sesi. Çınlatmak. Tıngırdatmak. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. Amperin...

Tingabah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kel kafalı kişi. Kafalı : Kafası olan. Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı. Kafası herhangi bir biçimde olan K...

Tingafa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çabuk öfkelenen, sinirli. Titiz, sinirli, alıngan. Sinirli : İçinde sinir bulunan. Kolayca ve çabuk sinirle...

Tingaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çabuk öfkelenen, sinirli. Alıngan, titiz, huysuz. Alıngan : Çabuk gücenen, kırılan Sinirli : İçinde sinir b...

Tinge of nedir : Hafif renk vermek. Az miktar. Nebze. Belirtmek. Göstermek. Renklendirmek (az). Hafif renk. Belirti. İz. (-in tadı) (bir yemekte) az...

Tingeing nedir of : -'ın çok küçük bir miktarı. Bir parçası. Have a tinge of red : Kızıla çalmak. : (-in tadı) (bir yemekte) azıcık bulunmak. [#İz. ...

Tingeltmek nedir ne demek

Tingeltmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerginleştirmek. Gerginleştirmek : Gergin duruma getirmek Gerginleştirme : Gerginleştirmek işi. Gergin : Ge...

Tingil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kavağın tingiline çıkarım. Peynir kurdu. Tingil dönmek : Takla atmak Tingil...

Tingilbağ nedir ne demek

Tingilbağ nedir Teknik terim anlamı: Semercilerin kullandığı tel. (Güdül Ankara). Tingil : Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kavağın tingiline çıkarım....

Tingildemek nedir ne demek

Tingildemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Zıplayarak yürümek, koşmak. 2.Sıçramak, zıplamak, yerinde duramamak. 3.Kımıldamak, oynamak, sallanmak. 4....

Tingiltaş nedir ne demek

Tingiltaş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tahteravalli. Tingil : Fare. Bir şeyin tepesi : Ben şu kavağın tingiline çıkarım. Peynir kurdu Taş : Kimyas...

Tinging nedir English: Why do bees die after stinging? Turkish: Arılar neden soktuktan sonra ölürler? : Keskin. İncitici. Isıran. Batıcı. Kırı...

Tingirdemek nedir ne demek

Tingirdemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Teneke, bakır ve benzerleri şeylere vurulunca ses çıkarmak. Tingir : Çinko, teneke ya da bakırdan yapılmış ...

Tingiş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak tefek. Ufak tefek : Gerekli küçük eşya, araç gereç. Kısa ve zayıf. Çok gerekli olmayan, önemsiz. Sönük...

Tingle with cold nedir ne demek

Tingle with cold nedir : Sızı. Tatlı bir şekilde ürpermek. Karıncalanmak (vücutta bir yer). Telaş. Karıncalanmak. Diken diken olmak. Tatlı bir ürperti. Çınl...

Tingler nedir : Tıngırdamak. Çan sesi. Çınlama sesi. Çınlatmak. Çınlama. Hafifçe sızlayan kimse. Çınlamak. Tingle with cold : Soğuktan sızlamak. [#...

Tingles nedir : Dikensiz. İğnesi olmayan arı. Etkisiz. İğnesiz. İğneleyeci olmayan söz. Tingle with cold : Soğuktan sızlamak. [#Tingle : Diken dike...

Tingly nedir English: He was playing with his sausage disgustingly. Turkish: Penisiyle iğrenç bir şekilde oynuyordu. : Esnek biçimde. Yerleşt...

Tingöz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alıngan, titiz, huysuz. Tingözlük : Açıkgözlük Alıngan : Çabuk gücenen, kırılan. Huysuz : Huyu iyi olmayan,...

Tings nedir English: After his death, his paintings were hung in the museum. Turkish: Ölümünden sonra tabloları müzede sergilendi. English: ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim