Nonreactive türkçesi Nonreactive nedir

  • Tepkimesiz.
  • Tepkisiz.
  • Reaktif olmayan.
  • Tepkin olmayan.
  • Tepki göstermeyen.
  • Tepkisel olmayan.

İngilizce Nonreactive Türkçe anlamı, Nonreactive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nonreactive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Neutral : Cinsiyet organı olmayan. Yansız. Elektrik yükü olmayan. kimyada ne asit ne de alkali tepkisi göstermeyen. Biyoloji, fizik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Seçmez yayıcı. Arı durumda ya da çözeltisinde asit ya da baz özelliği göstermeyen ve ph değeri 7 olan (özdek). üzerindeki artı ya da eksi elektrik yükleri denkleşmiş olan (özdek). Üçlü, dörtlü elektrik kablolarındaki toprak teli. Belirli bir niteliği olmayan. Tarafsız kimse. Ilın uç.

Inactive : Etkisiz. Çalışmayan. Aktif olmayan. Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan. Durgun. Etkin olmayan. Gayrifaal. Bir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi. Aktif değil. Pasif.

Stable : Ahıra koymak. Kalıcı. Değişmez. Kararlı. Bitkisel yeniliğin varlığından söz edilebilmesi için gereken değişmeme, bozulmama; değişmezlik. Tavla. Ahırdaki atlar. Devamlı. Dengeli. Ahır.

Insensitive : Katı. Hissiz. Vurdumduymaz. Vurdumduymaz kör ayvaz. Katı yürekli. Duyarsız. Düşüncesiz. Etkilenmeyen. Başkalarını düşünmeyen. Taş kalpli.

 

Indifferent : Meraksız. Hissiz. Nemelazımcı. Lakayt. İlgisiz. Aldırışsız. Kötü. Umursamayan. Farksız. Şöyle böyle.

Recoilless : Geri tepmesiz. Seğirdimsiz.

Inert : Süreduran. Cansız. Durağan. Etkinliği ve özdevinimi olmayan. Hareketsiz. Yavaş. Eylemsiz. Etkinlik göstermeyen. Yavaş işleyen. Yavaş harekete geçen.

Noble : Yüksek. Soylu. Soy. Soyluluk. Soylu kimse. Alicenap. Ulu. Yüce. Muhteşem. Necip.

Unresponsive : İhtiyacı karşılamayan.

Nonreactive synonyms : unreactive.

Nonreactive zıt anlamlı kelimeler, Nonreactive kelime anlamı

Reactive : Kimyasal tepkimelere kolayca girebilen (özdek, özdecik). Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir kimyasal tepkimeye girmeye yatkın olan (özdek). Tepkici. Tepkin. Duyarlı. Reaktif. Etkinleştirme. Tepki gösteren. Tepkisel.

Sensitive : Hassas. Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Duyarlı. Çabuk etkilenen. Duygulu. Hassas kimse. Hassas, duygulu, uyarıları alacak yetenekte. Sensitive. İçli. Film, mercek, ışıkölçer, vb. gereç ve aygıtların, kendilerine özgü işlerde iyi sonuç verebilecek nitelikte olduğunu anlatır genel terim.