Unalterable türkçesi Unalterable nedir

Unalterable ingilizcede ne demek, Unalterable nerede nasıl kullanılır?

Unalterably : Değiştirilemez şekilde. Değiştirilemez bir şekilde. Değiştirilemez biçimde. Değiştirme olanağı olmaksızın.

Unalterability : Değiştirilemezlik. Değiştirilemez olma durumu. Değişmezlik.

Unaltered : Değişmez. Değiştirilmemiş. Değişmemiş.

İngilizce Unalterable Türkçe anlamı, Unalterable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unalterable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Changelessly : Değişmeyen bir halde. Sabitçe. Aynı şekilde kalacak tarzda. Değişmeyerek. Değişmeksizin. Değişmeyen. Biteviye.

Irreformable : Reforma müsait olmayan. Yenilenemez. Islah edilemez. Reform yapılamaz. Başkalaştırılamaz.

Irrepealable : Feshedilemez. Yürürlükten kaldırılamaz. İptal edilemez.

Categoric : Kategoriye ait. Belirleyici. Mutlak. Kati.

Invariable : Daimi. Değişmeyen. Mütemadiyen. Her zaman aynı olan. Sabit terim. Sabit kalan. İstisnasız.

Unadjustable : Ayarlanamayan. Ayarlanamaz.

Firm and abiding : Kolayca hareket ettirilemeyen. Dayanıklı. Kolay hareket etmeyen. Kalıcı. Stabil. Sürekli.

Inconvertible : Paraya çevrilemez. Çevrilemeyen. Bozulamaz. Çevrilemez. Altına çevrilemeyen. Konvertibl olmayan.

 

A hundred percent : Tam. Yüzde yüz. Hepsi. Şüphesiz (yüzde yüz). Bütün.

Dogmatical : Kati. Otoriter. Dogmatik. Kalıplaşmış. Dik kafalı.

Unalterable synonyms : incommutable, clear cut, fastest, irrevocable, cheese it, equable, incurable, declared, unchanged, deeprooted, frozen, accurate, flat footed, changelessness, final, fixed, unchangeable, affirmatives, entrenched, irreversible, clean cut, changeless, apodictic, conclusive, deep seated, affirmative, die hard, attached, axiomatical, last, firm, inalterable, firm as a rock.

Unalterable zıt anlamlı kelimeler, Unalterable kelime anlamı

Alterable : Değişik. Değişebilir. Değiştirilebilir. Değişir.

Changeable : Dönek. Kararsız. Değişebilir. İstikrarsız. Değişken. Şanjanlı. Yanardöner. Değiştirilebilir. Değişebilen.