Anatomik nedir, Anatomik ne demek

Anatomik; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Anatomi ile ilgili

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Organizmanın yapısıyla ilgili.

Anatomiyle ilgili.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Anatomiye ait, anatomiyle ilgili olan

İngilizce'de Anatomik ne demek? Anatomik ingilizcesi nedir?:

anatomic, anatomicus

Anatomik hakkında bilgiler

[Bakınız: anatomi]

Anatomik anlamı, kısaca tanımı:

Anatomi : Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Anatomik patoloji : Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi.

Anatomik?patolojik tanı : Hastalığın yerleştiği organ ve sistemdeki bozuklukların çıplak gözle incelenmesiyle konan tanı.

 

Anatomik pens : Pens.

Anatomik-patolojik inceleme : Makroskobik inceleme.

Diğer dillerde Anatomik anlamı nedir?

İngilizce'de Anatomik ne demek? : adj. anatomic, anatomical, pertaining to anatomy, of the body structure of organisms

Fransızca'da Anatomik : anatomique

Almanca'da Anatomik : adj. anatomisch

Rusça'da Anatomik : adj. анатомический