Ancillary statistic türkçesi Ancillary statistic nedir

  • Yardımcı istatistik.

Ancillary statistic ingilizcede ne demek, Ancillary statistic nerede nasıl kullanılır?

Ancillary : Ayrıntı. Yan. Feri. Tabi. Yardımcı. Bağlı. Tali. Bağımlı.

Statistic : Sayıtım. İstatistik. İstatistiksel. İstatistik bilimi. Örnek istatistiği. Statistik.

Ancillary equipment : Yardımcı ekipman. Ek donanım. Yardımcı cihaz. Yardımcı donanım. Yardımcı aygıt. Yardımcı donatı.

Ancillary industries : Yan sanayiler.

Ancillary road : Kaplı. Tali yol. Yan yol.

Adf statistic : Adf istatistiği. Genişletilmiş dickey-fuller istatistiği.