Haftalığına nedir, Haftalığına ne demek

Haftalığına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Bir hafta için

Haftalığına ile ilgili Cümleler

  Haftalarca ile ilgili Cümleler

  • Ali haftalarca Mary'yi görmedi.
  • Haftalarca hazır olmayacağım.
  • Katil haftalarca kaçak kaldı.
  • “Bir dönem, içkiyi haftalarca tamamen kesmeyi başardığım için, ondan sonra içtiğim her kadeh, bir adım gerilemek demekti.”
  • Soğuk hava orada haftalarca daha devam etti.
 • Dört haftalığına buralardayım.
 • Ali bir haftalığına Boston'a gitti.
 • Ben bir haftalığına, kütüphanede bir kitap aldım.
 • Bir haftalığına Boston'a gidiyoruz.
 • Bir haftalığına oraya gittik.
 • Tom'a üç haftalığına gideceğimi söyle.
 • Ben bir haftalığına Kyoko seyahatindeyken, o ofisten sorumluydu.
 • Emily ablasının evinde kalıyor, çünkü anne babası birkaç haftalığına Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler.
 • Bu kitaplar kütüphaneden bir haftalığına ödünç alınabilirler.
 • Ali üç haftalığına Boston'da olacak.

Haftalığına tanımı, anlamı

Haft : Çeşme yalağı, oluk. Hayvan yemliği. Üzüm ezilen taş yalak. [Bakınız: havt]. Çeşme oluğu. Çeşmelerde hayvanların su içtiği veya üzüm ezilen havuz, karşılığı havut

Hafta : Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

Hafta içi : Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası.

 

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Hafta dinlencesi anlamı nedir?

İngilizce'de Hafta dinlencesi ne demek ? : public holiday, week-end