Lithos türkçesi Lithos nedir

Lithos ingilizcede ne demek, Lithos nerede nasıl kullanılır?

Lithoscope : Litoskop. Böbrek taşlarının büyüklüğünü ve şeklini ölçmek için kullanılan aygıt.

Lithosphere : Taşyuvarı. Taşküre. Yerkabuğu ve manto (jeoloji). Yerkürenin kabuğu veya yüzeyi. Taşyuvar. Yeryüzünün karasal kütleleri. Litosfer.

Lithostraphique unit : Kayaç katman birimi. Bir ya da birkaç kayaç cinsini, özel biçimde yapısı içinde toplayan ve komşu birimlerden bu nitelikleriyle ayrılan kayaç birimi.

Litho : Taşbasması resim. Litografi. Taş baskı. Taşbaskı.

Lithochromatic : Alaca bulaca. Renkli. Rengarenk.

Lithoclast : Litoklast.

Lithographic printing : Taşbasması. Yağı emen bir tür kireç taşı üzerine içyağı, balmumu, sabun gibi maddelerden yapılmış özel bir mürekkeple çizilen resim, şekil ya da yazılan yazının, elle ya da makine ile kağıt üzerine basılması sonucunda meydana gelen baskı türü.

Lithographic : Taşbaskı ile ilgili. Litografik.

Lithochromatics : Renkli. Rengarenk.

Lithographic limestone : Litografik kireçtaşı.

İngilizce Lithos Türkçe anlamı, Lithos eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lithos ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Lithographs : Baskı resim. Taş basması. Baskı resim yapmak. Taşbasması yapmak. Litografya. Taşbasması.

Quality : Ses kalitesi. Çeşit. Özellik. Mizaç. Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü. Nitellik. Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik. Tını. Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi. Sayısal olmadan belirtilen özellik.

Lithography : Taşbaskı sanatı. Taşbasması. Litografya. Nano veya mikro boyutta şekil oluşturma. Taşbaskısı. Taş baskı sanatı. Taş basma işi.

Attribute : İsnat etmek. Simge. İzafe etmek. Öznitelik. Nitelik. Atıf yapmak. İnanmak. Bir nesneye yüklenebilen nitelik ya da yüklem. Hamletmek.

Lithograph : Taşbasmasıyla resim yapmak. Litografya. Taşbasması yapmak. Taşbasması. Taşbasma. Baskı resim. Taş basması.

Lithographers : Taşbasmacı. Litografyacı. Taşbaskıcı. Taş basmacı.

Lithographing : Taşbasması. Taş basması. Baskı resim yapmak. Taşbasması yapmak. Baskı resim. Litografya.

Lithographer : Litografyacı. Taş basmacı. Taşbasmacı. Taşbaskıcı.

Lithographed : Taş basması. Baskı resim. Litografya. Baskı resim yapmak. Taşbasması. Taşbasması yapmak.

Lithos synonyms : litho, poignancy.

Lithos zıt anlamlı kelimeler, Lithos kelime anlamı

Awkward : Utandırıcı. Beceriksiz. Maharetsiz. Yöndemsiz. Uyumsuz. Ters. Uygunsuz. Biçimsiz. Zorluk çıkaran. Aksi.