Militancy türkçesi Militancy nedir

Militancy ingilizcede ne demek, Militancy nerede nasıl kullanılır?

Militant : Savaşçı. Savaşımcı. Uğraşan. Savaşan. Kavgacı. Azimli. Atak. Militan. Cenkçi. Muharip.

Militantly : Saldırgan bir biçimde. Militanca. Saldırganca. Faal olarak. Atak bir biçimde. Azimli bir şekilde.

Militantness : Saldırganlık. Savaşçılık.

Militants : Savaşan. Cenkçi. Kavgacı. Saldırgan. Uğraşan. Saldırgan tip. Militan. Savaşımcı. Muharip. Azimli.

Nonmilitant : Saldırgan olmayan. Militan olmayan. Savaş ile ilgili olmayan. Kavgacı olmayan. Savaşçı olmayan.

Militaries : Askerler. Militer. Ordu. Ordu ile ilgili. Askeri. Askeriye.

Nonmilitants : Saldırgan olmayan. Militan olmayan.

Militarise : Askerileştirmek.

Militarism : Savaşçı siyaset. Militarizm. Askeri vesayet. Askerlik ruhu. Asker zihniyeti.

Militarily : Askeri bakımdan. Askeri olarak. Askerce. Kendinden çok emin. Asker gibi.

İngilizce Militancy Türkçe anlamı, Militancy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Militancy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Determinateness : Kesin olma durumu. Kati olma durumu. Kesinlik. Belirlilik. Kararlılık.

Offensiveness : Çirkinlik. İğrençlik. Tiksindiricilik. Saldırıya ait.

 

Warfares : Savaş. Harp. Mücadele. Savaşım. Savaş durumu. Savaşma.

Truculence : Zalimlik. Gaddarlık. Vahşilik. Kavgacılık. Kabadayılık. Acımasızlık.

Warfare : Savaşma. Savaş. Savaş durumu. Savaşım. Mücadele. Harp.

Combativeness : Kavgacı olma niteliği. Düşmanlık. Kavga etme veya dövüşme eğilimi. Kavgacılık.

War footing : Savaşa hazır olma hali. Savaşa hazırlanma hazır olma veya savaşı devam ettirme durumu. Askeri bir güç veya başkaca bir kurumun savaş halinde faaliyet sürdürme durumu.

Mettle : Mizaç. Cesaret. Çaba. Şevk. Yiğitlik. Azim. Heves. Atılganlık. Huy.

Activisms : Müdahalecilik. Eylemcilik. Etkinlik. Aktivizm. Etkincilik.

Resolve : Analizini yapmak. Çözmek. Karar. Ortadan kaldırmak. Ayrıştırmak. Kesin karar vermek. Halletmek. Karara varmak. Açıklamak. Oy ile -e karar vermek.

Militancy synonyms : militance, belligerence, aggressivity, daringness, activism, impetuosity, audacity, bellicosity, tenacities, mettles, temerities, pushiness, aggressiveness, tenaciousness, hostilities, aggression, nerviness, audacities, obnoxiousness, belligerencies, resoluteness, adhesiveness, state of war, brashness, bellum, flatness, tenacity, temerity, boldness, militantness, scrappiness, dapperness, determinedness.

Militancy ingilizce tanımı, definition of Militancy

Militancy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being militant. Warfare.