Nonmilitant türkçesi Nonmilitant nedir

  • Savaşçı olmayan.
  • Militan olmayan.
  • Savaş ile ilgili olmayan.
  • Saldırgan olmayan.
  • Kavgacı olmayan.

Nonmilitant ingilizcede ne demek, Nonmilitant nerede nasıl kullanılır?

Nonmilitantly : Savaşçı olmayan bir şekilde. Kavgacı olmayan bir şekilde. Mücadele etmeyen bir şekilde.

Nonmilitants : Saldırgan olmayan. Militan olmayan.

Nonmilitarily : Askeri araçlarla olmayan. Askeri yöntemlerle olmayan.

Nonmilitary : Ordu ile ilgili olmayan. Askeri olmayan.

İngilizce Nonmilitant Türkçe anlamı, Nonmilitant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nonmilitant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unaggressive : Öne çıkmaya çalışmayan. İddaasız. Kendine çok güvenmeyen. Agresif olmayan.

Nonaggressive : Agresif olmayan. Zararsız. Betona zararsız.

Unmilitary : Gayri askeri. Sivil. Askeri olmayan.

Offenseless : İhlal etmeyen. İhlal etmeyen (kanunları). Saldırmaz. Onur kırıcı olmayan. Aşağılayıcı olmayan. Saldırı gücü olmayan. Karşı çıkmaz.

Non aggressive : Girişken olmayan.

Unobnoxious : Sinir bozucu olmayan. Rahatsız edici olmayan.

Uncontentious : Zıtlaşmayan. Tartışmalı olmayan. Çekişmesiz.

Nonbelligerent : Münakaşacı olmayan. Doğrudan savaşta olmayan. Agresif olmayan.

Unoffensive : Aşağılamayan. Küçümsemeyen.

 

Nonbelligerents : Doğrudan savaşta olmayan. Agresif olmayan kimse veya grup. Münakaşacı olmayan.

Nonmilitant synonyms : unsoldierly, nonmilitants.

Nonmilitant zıt anlamlı kelimeler, Nonmilitant kelime anlamı

Military : Askeriye. Militer. Ordu ile ilgili. Askeri. Askerler. Ordu.