Above nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşma ve korku ünlemi. Abov : Şaşma ve korku ünlemi Korku : Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara. Gerçek veya beklenen bir...

 
 
 

Above and beyond nedir ne demek

Above and beyond nedir : Yukarıda. Yukarıdaki. Bir şeyin üstünde. Fazla. Yukarı. Üst. Artık. [#Çok. And : İle. De. Ve. Ve bu yüzden. Üstelik. Daha sonra. Da. Ayrıca. Da... da... ya da de... de. Sonra. : Ayrıca. Den öte. Ötesindekiler. Öte. Ötesi...

Above board nedir ne demek

Above board nedir : Yukarı. Bir şeyin üstünde. Fazla. Artık. Yukarıdaki. Üst. Yukarıda. Çok. Board : Komisyon. Kart. Heyet. Kurul. Tahta döşemek. Borda. İlan tahtası. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tecimevi, iş yerlerinin kapıl...

Above ground nedir ne demek

Above ground nedir : Bir şeyin üstünde. Yukarı. Çok. Fazla. Yukarıdaki. Yukarıda. Üst. Artık. Ground : Zemin. Yer. Toprak. Dayandırmak. Kurmak. Yere indirmek. Temel neden. Hukuk, jeoloji alanlarında kullanılır. Karaya oturtmak. (gemi) karaya...

Above item nedir ne demek

Above item nedir : Yukarıda. Bir şeyin üstünde. Fazla. Yukarı. Yukarıdaki. Artık. Çok. Üst. Item : İşlem maddesi. Tane. Bent. Sınar. Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri. Yazıl. Bir ölçüm boyutu ya...

Above named nedir ne demek

Above named nedir : Yukarı. Çok. Üst. Bir şeyin üstünde. Yukarıdaki. Fazla. Artık. Yukarıda. Named : Adı verilen. Ad. Adlı. Adında. Namında. Adı. Denilen. Diye. Adlandırılan. Dosya adı. [#Above all : Her şeyden çok. Bilhassa. Herşeyden fazl...

Above par nedir ne demek

Above par nedir : Yukarıdaki. Çok. Üst. Yukarı. Artık. Bir şeyin üstünde. Fazla. Yukarıda. Par : İtibari kıymet. Denge. Başabaş olma. Ortalama. Eşit düzey. Nominal değer. Eşitlik. Normal. Başa baş. İtibari değer. [#Above par value : Hisse...

Above party politics nedir ne demek

Above party politics nedir : Fazla. Yukarıda. Yukarı. Üst. Yukarıdaki. Çok. Artık. Bir şeyin üstünde. Party : Abone. Parti. Şahıs. Grup. İştirakçi. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Alem. Hissedar. Ortak. Taraf. [#Politics : Politikacılık. Çıka...

Above rubies nedir ne demek

Above rubies nedir : Artık. Yukarıdaki. Yukarıda. Üst. Çok. Fazla. Bir şeyin üstünde. Yukarı. Rubies : Kırmızı şarap. Yakut. Yakut rengi. Saat taşı. Bir kadın ismi. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Lal. Koyu kırmızı cam. Kırmızı. [#Above ...

Above all nedir ne demek

Above all nedir English: He likes swimming above all. Turkish: O, yüzmeyi her şeyden çok sever. English: Television shows violence, which influences, above all, younger people. Turkish: Televizyon şiddet gösteriyor, her şeyden ö...

Above all things nedir ne demek

Above all things nedir English: They want, above all things, to live in peace. Turkish: Onlar, her şeyden önce, barış içinde yaşamak istiyor. English: Above all things, we must not be selfish. Turkish: Her şeyden önce, bencil olmamalıy...

Above average nedir ne demek

Above average nedir English: His ability in English is above average. Turkish: İngilizcedeki yeteneği ortalamanın üzerindedir. English: Ali is above average height. Turkish: Ali ortalama boyun üzerinde. English: My grades are above ...

Above full employment equilibrium nedir ne demek

Above full employment equilibrium nedir : Fazla. Çok. Artık. Üst. Yukarıda. Bir şeyin üstünde. Yukarıdaki. Yukarı. Full : Komple. Yıkayıp çektirmek. Yıkayıp büzmek. Öz. Dolu şey. Dolu. Çırpmak. Doluluk. Kalın. [#Employment : İşe alma. Çalıştırma, işe alma, kulla...

Above ground level nedir ne demek

Above ground level nedir : Çok. Artık. Fazla. Yukarıda. Yukarı. Yukarıdaki. Üst. Bir şeyin üstünde. Ground : Karaya oturtmak. Kayaçların ufalanıp ayrışmasından oluşan ve içine organik kalıntılar karışmış olan yeryüzünün en üst katmanı. Uçurtmamak ...

Above mentioned nedir ne demek

Above mentioned nedir : Artık. Yukarıda. Üst. Yukarıdaki. Bir şeyin üstünde. Yukarı. Çok. Fazla. Mentioned : Bahse konu. Bahsedilmiş. Zikredilen. Bahsedilmiş olan. Bahsi geçen. [#Sözü geçen. Bahsedilen. Adı geçen. above mentioned : Yukarıda söz...

Above normal profit nedir ne demek

Above normal profit nedir : Üst. Yukarı. Yukarıda. Fazla. Bir şeyin üstünde. Çok. Yukarıdaki. Artık. Normal : Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Muntazam. Dikey doğru. Dikey. Ortalama. O...

Above par value nedir ne demek

Above par value nedir : Yukarıdaki. Fazla. Yukarıda. Yukarı. Bir şeyin üstünde. Üst. Çok. Artık. Par : Denge. Başa baş. Normal. Kur. Ortalama. Eşitlik. Vasat. Başabaş olma. Eşit düzey. Yeterli. [#Value : Değer vermek. Önem. Değer biçmek. Değeri...

Above reproach nedir ne demek

Above reproach nedir : Bir şeyin üstünde. Yukarıda. Artık. Üst. Fazla. Çok. Yukarı. Yukarıdaki. Reproach : Kınama. Paylamak. Yüzkarası. Azar. Sitem etmek. Ayıplamak. Suçlamak. Kınamak. Azarlamak. Ayıbını yüzüne vurmak. [#Be above reproach : El...

Above sea level nedir ne demek

Above sea level nedir English: How far above sea level are we? Turkish: Deniz seviyesinin ne kadar üstündeyiz? English: The town is situated 1,500 meters above sea level. Turkish: Kasaba deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte yer alıy...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim