Accession nedir ne demek

Accession nedir arrangement : Geliş sırası düzeni. Kitapların, kitaplığa geliş sırasına göre numaralanıp raflara dizilmesi. Accession book : Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısına göre yazıldıkları defter. Demirbaş defteri. d...

 
 
 

Accession date nedir ne demek

Accession date nedir : Göreve gelme. Katılma. Artma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Ulaşma. Zam. Erişme. Varma. Erme. Ek. Date : Tarih atmak. Bir olayın, bir gözlemin zamanını, gün, ay, yıl olarak belirten ifade. Zamanını belirl...

Accession number nedir ne demek

Accession number nedir : Erişme. Çoğalma. Çogalma. Ek. Zam. Tahta çıkma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Katılma. Göreve gelme. Katılım. Number : Adet. Saymak. Müzik parçası. Tip. Numara. Sayısını sınırlandırmak. Numaralamak. Hesap...

Accession protocol nedir ne demek

Accession protocol nedir : Çoğalma. Tahta çıkma. Erişme. Katılım. Varma. Zam. Katılma. Artma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Çogalma. Protocol : Teşrifat. Anlaşma. Bir anlaşmaya ekli. Mazbata. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyu...

Accession stamp nedir ne demek

Accession stamp nedir : Katılma. Artma. Çogalma. Göreve gelme. Tahta çıkma. Varma. Katılım. Zam. Erme. Erişme. Stamp : Onaylamak. Çiğnemek. Göstermek. Kaşe. Etiketlemek. Tasdik etmek. Ezmek. Kaşe basmak. Pul. Ayaklarını hızla yere vurmak. [#Acc...

Accession to the throne nedir ne demek

Accession to the throne nedir : Varma. Çoğalma. Göreve gelme. [#Ulaşma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Zam. Erme. [#Erişme. Çogalma. To : Arasında. Ya. Kala. İla. -e göre. E. -mek -mak (mastar). Göre. Ye. Oranla. : Belli bir objeyi veya ...

Accession treaty nedir ne demek

Accession treaty nedir : Artma. Göreve gelme. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Katılım. Varma. Erişme. Tahta çıkma. Zam. Çogalma. Ulaşma. Treaty : İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi k...

Accessioning nedir ne demek

Accessioning nedir : Bir müze veya galeri koleksiyonunda sanat eseri çıkartmak ve satmak (özellikle başka sanat eserleri almak için para toplamak amacıyla). Bir eşyayı koleksiyonda çıkartmak. Accession arrangement : Geliş sırası düzeni. Kita...

Accessions list nedir ne demek

Accessions list nedir : Katılım. Yeni işçi işe alma. Göreve gelme. Artma. Erişme. Tahta çıkma. Ulaşma. List : Ayrıntılı çizelge. Listesini yapmak. Liste. Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını göster...

Accession arrangement nedir ne demek

Accession arrangement nedir : Ulaşma. Zam. Erme. Göreve gelme. Erişme. Çogalma. Çoğalma. Tahta çıkma. Artma. Katılma. Arrangement : Belirli bir amaçla yazılmış müzik yapıtını, başka bir amaçla kullanılabilecek biçimde yeniden hazırlama. Plan. Bir müz...

Accession book nedir ne demek

Accession book nedir : Göreve gelme. Çogalma. Artma. Zam. Varma. Ulaşma. Tahta çıkma. Erişme. Ek. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Book : Yer ayırtmak. Libretto. Defter. Peylemek. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya geti...

Accession list nedir ne demek

Accession list nedir : Erişme. Varma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Artma. Çoğalma. Katılma. Ulaşma. Çogalma. Göreve gelme. Zam. List : Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak al...

Accession order nedir ne demek

Accession order nedir : Katılım. Erme. Göreve gelme. Ulaşma. Çoğalma. Çogalma. Varma. Erişme. Zam. Katılma. Order : Pay ve borç belgiti alıp satmaları için borsa temsilcileri ya da aracılarına sözlü ya da yazılı olarak verilen yönerge (borsa bu...

Accession record nedir ne demek

Accession record nedir : Ek. Ulaşma. Katılma. Varma. Göreve gelme. Katılım. Erişme. Çogalma. Erme. Çoğalma. Record : İşlemek. Atletizm, bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Not etmek. Sonaşam. Tutanak yazmak. Seslendir...

Accession to power nedir ne demek

Accession to power nedir : Artma. Erişme. Tahta çıkma. Göreve gelme. Katılım. Çoğalma. Çogalma. Katılma. Ek. Ulaşma. To : Kadar. Oranla. Kala. -e göre. Ye. Karşı. E doğru. İla. E. Göre. [#Power : Birim zamana düşen iş birimleriyle ölçülen iş yapma...

Accession to treaties nedir ne demek

Accession to treaties nedir : Çogalma. Varma. Tahta çıkma. Göreve gelme. Zam. Erişme. Erme. Artma. Ek. Katılma. To : İla. Kadar. İle. E doğru. -e göre. Ye. Karşı. Oranla. Arasında. -e kadar. [#Treaties : Antlaşmalar. Mukavele. Antlaşma. Accession to ...

Accessional nedir ne demek

Accessional nedir arrangement : Kitapların, kitaplığa geliş sırasına göre numaralanıp raflara dizilmesi. Geliş sırası düzeni. Accession book : Demirbaş defteri. Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısına göre yazıldıkları defter. d...

Accessions nedir ne demek

Accessions nedir list : Dermeyi, kitaplığa geliş sırasıyle belirten liste. bk. demirbaş defteri. herhangi bir dönemde sağlanan yapıtları içeren liste. Sağlama dizisi. Recent accessions : Yeni gelen şeyler (kütüphane). : Bir eşyayı koleksiy...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim