Ek nedir "Ek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Vücuttaki eklem yerleri. Çocukların bir şeyden sakınmaları için söylenir: Ek kızım ek alma...

 
 
 

Ek bağırsak yangısı nedir ne demek

Ek bağırsak yangısı nedir Ek bağırsak yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda ve iri cüsseli maymun tür...

Ek bileziği nedir ne demek

Ek bileziği nedir Ek bileziği; bir teknik terimidir. Bilimsel terim anlamı: İki boruyu birbirine eklemekte kullanılan bağlantı parçası. İngilizce'de Ek...

Ek bilgi nedir Ek bilgi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Örneklem sormaca tasarımında, incelenen özelliğin dışı...

Ek çalışan etkisi nedir ne demek

Ek çalışan etkisi nedir Ek çalışan etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hanehalkından birinin işsiz kalması yüzünden han...

Ek çekim nedir ne demek

Ek çekim nedir Ek çekim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kurgu sırasında ortaya çıkan bir boşlu...

Ek ders nedir Ek ders; bir eğitim bilimi terimidir. Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan sü...

Ek dışalım vergisi nedir ne demek

Ek dışalım vergisi nedir Ek dışalım vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dış ticaret açığını kapatmak ve döviz kuruna ist...

Ek dolak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birinin peşine takılıp dolaşan. Dolak : Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize kadar dolanan ensiz ve...

Ek fiil nedir Ek fiil; bir dil bilgisi terimidir. Eylem : Fiil. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme...

Ek finansman kolaylığı nedir ne demek

Ek finansman kolaylığı nedir Ek finansman kolaylığı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ödemeler bilançosu büyük ölçüde açık veren ...

Ek gayrimenkul vergisi nedir ne demek

Ek gayrimenkul vergisi nedir Ek gayrimenkul vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: 5 Nisan Kararları çerçevesinde Emlak Vergis...

Ek gümrük vergisi nedir ne demek

Ek gümrük vergisi nedir Ek gümrük vergisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gider vergisine bağlı bir malın yabancı ülke yapıml...

Ek gürültüsü nedir ne demek

Ek gürültüsü nedir Ek gürültüsü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıştırmada ses yolu üzerinde ort...

Ek inanca nedir ne demek

Ek inanca nedir Ek inanca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir inancanın yetersizliğinde banka elindeki inancayı güçl...

Ek kar payı nedir ne demek

Ek kar payı nedir Ek kar payı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir anonim şirketin normal olarak dağıttığı kârlara ila...

Ek koni nedir Ek koni; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir yanardağın yamacında ve eteğinde, çoğunlukla bir y...

Ek macunu nedir ne demek

Ek macunu nedir Ek macunu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Yüz biçiminin, özel olarak burnun değiştirilm...

Ek mercek nedir ne demek

Ek mercek nedir Ek mercek; Gösteri, Sinema alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Asıl merceğin odak uzunlu...

Ek oylum nedir Ek oylum; bir mimarlık terimidir. Oylum : Hacim. İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlık...

Ek artı değer nedir ne demek

Ek artı değer nedir Ek artı değer; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın üretimi için toplumsal olarak gerekli zama...

Ek bağırsağın ters dönmesi nedir ne demek

Ek bağırsağın ters dönmesi nedir Ek bağırsağın ters dönmesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlarda, ek bağırsağın kendi ...

Ek belge nedir Teknik terim anlamı: Asıl belge üzerinde hak iyesi olanın düzenlediği, bulgu için verilen ek belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden...

Ek bilezikli ek nedir ne demek

Ek bilezikli ek nedir Ek bilezikli ek; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ek bileziği ile yapılan bağlantı. Bilez : Zıpzıp, bi...

Ek bütçe nedir ne demek

Ek bütçe nedir Ek bütçe; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bütçe başlangıç ödeneğinin yetersiz kaldığı durumlarda yasayla öde...

Ek çalışan önsavı nedir ne demek

Ek çalışan önsavı nedir Ek çalışan önsavı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi dalgalanmaların daralma evresinde, hane...

Ek çentiği nedir ne demek

Ek çentiği nedir Ek çentiği; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ek yeri gürültüsünü önlemek amacıyla...

Ek ders ücreti nedir ne demek

Ek ders ücreti nedir Ek ders ücreti; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmene, aylık karşılığı okutmak zorunda bulund...

Ek dizini nedir ne demek

Ek dizini nedir Teknik terim anlamı: Yapılan başvurma sırasında verilen belgeleri gösteren çizelge. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, ...

Ek eylem nedir eylem; bir dil bilgisi terimidir. Ek-fiil veya ek-eylemler, Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek [#yüklem olarak sağlayan, ...

Ek film nedir Ek film; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir izlencenin eksik süresini doldurmak...

Ek fiş nedir Ek fiş; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birim fiş yönteminde emeği geçenler, kitap adı, konu ve ben...

Ek görev nedir ne demek

Ek görev nedir Görev : Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. ...

Ek gün nedir Ek gün; bir ekonomi terimidir. Bankacılık : Bankada yapılmış olan işlemlerin tümü. Bankacının yaptığı iş. Borç : Birine karşı bir şey...

Ek içkapak nedir ne demek

Ek içkapak nedir Ek içkapak; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Asıl içkapaktan önce, sonra ya da kitabın en sonunda ye...

Ek kar nedir Ek kar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İstemin veya maliyetin beklenmedik biçimde arttığı bir durum...

Ek kart nedir Ek kart; bir ekonomi terimidir. Banka : Bankacılık işleminin yapıldığı yapı. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemler...

Ek kök nedir Ek bir bitki bilimi terimidir. Botanikte embriyonun radikulasından değil de, bitkinin başka bir organından oluşan köklere ek kök ya d...

Ek maliyet nedir ne demek

Ek maliyet nedir Ek maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: marjinal maliyet]. Ek : Bir şeyin eksiğini tamaml...

Ek motorlu taşıt vergisi nedir ne demek

Ek motorlu taşıt vergisi nedir Ek motorlu taşıt vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 5 Nisan Kararları çerçevesinde Motorlu Taş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim