Accession arrangement türkçesi Accession arrangement nedir

Accession arrangement ingilizcede ne demek, Accession arrangement nerede nasıl kullanılır?

Accession : Ulaşma. Zam. Erme. Göreve gelme. Erişme. Çogalma. Çoğalma. Tahta çıkma. Artma. Katılma.

Arrangement : Belirli bir amaçla yazılmış müzik yapıtını, başka bir amaçla kullanılabilecek biçimde yeniden hazırlama. Plan. Bir müzik parçasını yeni bir düzen içinde yeniden kurma, işleme. Tanzim. Ayarlama. Aranjman. Düzenleyiş. Sözleşme. Düzen. Düzenleme.

Accession book : Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısına göre yazıldıkları defter. Demirbaş defteri.

Accession date : Herhangi bir gerecin kitaplığa geliş günü. Sağlama günü.

Accession list : Okuyuculara, kitaplığa yeni gelen yapıtlar üzerine bilgi vermek amacıyla düzenlenen liste. Yeni gelen kitaplar listesi.

Accession number : Sağlama (sayısı). Bir kitaplık gerecinin sağlama sırasını gösteren sayı. Demirbaş sayısı. Kitaplıktaki kitapların demirbaş defterinde aldığı sıra sayısı, bk. demirbaş defteri, demirbaş kaydı.