Accession protocol türkçesi Accession protocol nedir

  • Avrupa birliği’ne üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gereken kural ve işlemler bütünü. krş. türkiye-aet katma protokolü dünya ticaret örgütü, dünya bankası gibi herhangi bir uluslararası kuruluşa üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gerek kural ve işlemler bütünü.
  • Katma protokol.
  • İktisat alanında kullanılır.

Accession protocol ingilizcede ne demek, Accession protocol nerede nasıl kullanılır?

Accession : Çoğalma. Tahta çıkma. Erişme. Katılım. Varma. Zam. Katılma. Artma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Çogalma.

Protocol : Teşrifat. Anlaşma. Bir anlaşmaya ekli. Mazbata. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Protokol. Zabıtname. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. İletişim kuralı. Protokol yapmak.

Accession arrangement : Kitapların, kitaplığa geliş sırasına göre numaralanıp raflara dizilmesi. Geliş sırası düzeni.

Accession book : Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısına göre yazıldıkları defter. Demirbaş defteri.

Accession date : Herhangi bir gerecin kitaplığa geliş günü. Sağlama günü.

Accession list : Okuyuculara, kitaplığa yeni gelen yapıtlar üzerine bilgi vermek amacıyla düzenlenen liste. Yeni gelen kitaplar listesi.

İngilizce Accession protocol Türkçe anlamı, Accession protocol eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Accession protocol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abolition of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi. Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

 

Ability rent : Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı. Yetenek rantı.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

A change in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçenin giderleri. Olağanüstü bütçe gideri.

A change in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Accession protocol synonyms : a group shares, ability to pay principle, a pass through certificate, ability to pay approach, additional protocol, a shift in demand, a type mutual funds.