Protocol türkçesi Protocol nedir

 • Bir anlaşmaya ekli.
 • Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır.
 • Teşrifat.
 • Protokol.
 • Protokol yapmak.
 • Mazbata.
 • Tutanak.
 • Anlaşma.
 • Zabıtname.
 • Resmi nezaket kuralları.
 • Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme.
 • İletişim kuralı.

Protocol ile ilgili cümleler

English: The new president did away with a lot of the traditional protocols.
Turkish: Yeni başkan geleneksel protokollerin büyük bir kısmını yürürlükten kaldırdı.

English: Politeness is just a protocol that is different in every society.
Turkish: Nezaket sadece her toplumda farklı olan bir protokoldür.

Protocol ingilizcede ne demek, Protocol nerede nasıl kullanılır?

Protocol conversion : Protokol çevirisi.

Protocol data unit : Protokolün veri birimi. Protokol veri birimi.

Protocol handler : Protokol kotarıcı.

Protocol insensitive : Protokole duyarsız. Protokola duyarsız.

Protocol layer : Protokol katmanı.

Line protocol handler : Hat protokolu işlemcisi.

Transmission control protocol internet protocol : Tcp veya ıp protokolü. Transmisyon kontrol protokolü internet protokolü. Bilgisayarlar ve internet arasındaki bağlantıları düzenleyen protokoller paketi.

According to protocol : Kabul edilmiş prosedürlere göre. Protokole göre.

Internet protocol address : İnternet protokol adresi. İnternet iletişim kuralı ıp adresi. Genel ağ iletişim kuralı adresi. İnternet iletişim kuralı adresi.

 

Protocol sensitive : Protokola duyarlı. Protokole duyarlı.

İngilizce Protocol Türkçe anlamı, Protocol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Protocol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accordance : Uyumluluk. Uygunluk. Ahenk. Uygun olma. Uzlaşma. Uyum. Bağdaşım. Mutabakat. Verme.

Ceremony : Mevlit. Nezaket kuralları. Birçok kuttörenin herhangi bir nedenle bir araya gelmesi sonucu kurallara uygun bir biçimde dinsel ya da toplumsal amaçlar için düzenlenen toplantı. Ayin. Tören. Bir toplumsal kümede üyelerin belli bir olayı, kişiyi ya da değeri ayırt edip simgeleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen eylem dizisi. Resmilik. Seremoni.

Officialities : Resmilik. Resmiyet. Konvansiyon.

Minute : Kısa süre. Çok küçük. Önemsiz. Zabıt tutmak. Çok titiz. Dakika. Rapor. Zabıt.

Ceremonials : Merasim. Törensel. Merasimli. Tören. Resmi. Seremoni. Dini törenle ilgili. Merasimle ilgili. Ayin.

Proceedings : Dava. Kovuşturma. Bir toplantıda sunulan bildiriler. Harekat. Bildiri kitabı. Muamele. Tutanaklar. Dava işlemleri.

Agreement : Kabul etme. Kontrat. Mutabakat. Türkçede cümle içinde özneyle yüklemin şahıs ve sayı bakımından birbirine uyması: şükriye, gerçekleşeceğini kimsenin söyleyemeyeceği bir ümide mahkum edilmiş bulunuyordu (t. buğra, yalnızlar, s. 119). siz doğru dürüst konuşmasını bilmez misiniz hiç? (t. buğra, göst.e. s. 216). kolcular bildikleri halde yolunu beklemek şöyle dursun, rasgeldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi (r. h. karay, memleket hikayeleri: küs ömer, s. 73) vb. Uyma. Uygun bulma. Sözleşme. İtilaf. Razı olma.

 

Code of conduct : Davranış ve protokol kuralları. Davranış kodu. Adap kuralı. Tüzük. Deontoloji. Davranış kuralları. Yasa. İş ahlakı. Mesleki ahlak kuralları.

Astipulation : Mutabakat.

Protocol synonyms : code of behavior, minutes of the proceedings, memorandum, the minute, etiquettes, officiality, mandates, minutest, bargain, agreements, minutes, alliances, agreeing, accord, proceeding, official report, records, amicable settlement, minuter, minuted, etiquette, minute book, mandating, arrangement, assent, record, acta, protocols, axes, ceremonial, axis, mandate, axises.

Protocol ingilizce tanımı, definition of Protocol

Protocol kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To make or write protocols, or first draughts. To make a protocol of. To issue protocols. The original copy of any writing, as of a deed, treaty, dispatch, or other instrument.