Alla nedir allah acısını unutturmasın : “Tanrı bu acıyı unutturacak daha büyük bir acı göstermesin” anlamında kullanılan bir söz. allah akıl fik...

 
 
 

Allactite nedir ne demek

Allactite nedir : Mübadele iktisadı. Parallactic : Paralaks bakımından. Paralaktik. Paralaksa ait. [#Fallacies : Safsata. Mantıksızlık. Yanlış düşünc...

Allaf nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zahireci, aşlıkçı: Allaftan un aldık. Alla : Allah Zahire : Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, a...

Allah aşkına nedir ne demek

Allah aşkına nedir Allah aşkına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. Alla : Allah Allah : Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst d...

Allah vergisi nedir ne demek

Allah vergisi nedir "Allah vergisi" ile ilgili cümle Vergi : Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruy...

Allak bullak nedir ne demek

Allak bullak nedir Allak bullak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Allak bullak" ile ilgili cümle Allak bullak etmek : Karmakarış...

Allamak nedir Allamak pullamak : Süslemek, donatmak. Allama : Allamak işi. Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan. Durum : Bireyin toplum içindek...

Allame nedir Allame; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Allame" ile ilgili cümle örnekle...

Allamelik nedir ne demek

Allamelik nedir Allamelik taslamak : Bilgisiz olduğu hâlde her şeyi bilir görünmek. Allame : Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili. Durum : Bir şeyi...

Allanite nedir : Erkek ismi. Bir erkek adı. Bir soyadı. Allantoic : Belirli hayvanlarda gelişen kese gibi ekstra embriyonik membranla ilgili (zooloj...

Allanmak nedir Allanıp pullanmak : Çok süslenmek. Allama : Allamak işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. İng...

Allantoin nedir ne demek

Allantoin nedir : Alantoyik. Belirli hayvanlarda gelişen kese gibi ekstra embriyonik membranla ilgili (zooloji). Allantois : Allantoyis. Belirli hayv...

Allaşma nedir Allaşmak : Al duruma gelmek. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hep...

Allay nedir : Sakinleştirmek. [#Hafifletmek. Dindirmek. Yatıştırmak. Azaltmak. Gidermek. Allayer : Yatıştırıcı. Bastırıcı. Dindirici. [#Allayers ...

Allayer nedir : Dindirici. Yatıştırıcı. Bastırıcı. Allayed : Dindirmek. Gidermek. Hafifletmek. Azaltmak. Bastırmak. Sakinleştirmek. [#Yatıştırmak. ...

Allayment nedir ne demek

Allayment nedir : Yatıştırmak. Dindirmek. Azaltmak. Allayed : Azaltmak. Gidermek. Dindirmek. Yatıştırmak. Bastırmak. [#Hafifletmek. Sakinleştirmek. :...

Adenomatous allantoic dysplasia nedir ne demek

Adenomatous allantoic dysplasia nedir : Adenomatoz. (tıp veya medikal terimi) adenoma ile ilgili olan. İki taraflı beze tümörü ile ilgili. Adenoma ait olan. Beze dokusu hü...

Bismillah ya Allah nedir ne demek

Bismillah ya Allah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir işe girişme sırasında sarf edilen bir söz. Allah : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve ...

Corpora allata nedir ne demek

Corpora allata nedir Corpora allata; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde larva evresinden pupa ve ergine geçiş s...

Abcallamak nedir ne demek

Abcallamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sık adımlarla yürümek. Büyük adımlarla yürümek. Bocalamak, şaşırmak. Abca : Amca. Abla, büyük kız kardeş Ab...

Alla emri nedir ne demek

Alla emri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deprem, zelzele. Alla : Allah Emri : [bkz: ebru]. Emirle ilgili. Zelzele : Deprem. Deprem : Yer kabuğunun d...

Alla prima nedir ne demek

Alla prima nedir : Bir kadın adı (rusça). Prima : Eskiden yazmalarda, bugün genellikte ansiklopedi ve sözlüklerde kullanılan, bir sayfanın son satırın...

Allaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşı. Alla : Allah Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkınd...

Allah adamı nedir ne demek

Allah adamı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saf, yüreği temiz kişi: Ne söylesen inanır, allah adamıdır. Doğru, dürüst, güvenilir adam. Bilgisiz, ahmak,...

Allah emri nedir ne demek

Allah emri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deprem, zelzele. Alla : Allah Allah : Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse. Kâin...

Allah yapısı nedir ne demek

Allah yapısı nedir Allah yapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu...

Allama nedir Allamak : Kırmızı duruma getirmek. Allamak pullamak : Süslemek, donatmak. Allamak işi...

Allamanda nedir ne demek

Allamanda nedir : Bir tür adale gevşetici. Bir adale gevşetici ilaç. Sözcükler, direkt olarak Allamanda ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. ...

Allameicihan nedir ne demek

Allameicihan nedir Allameicihan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Allameicihan olmak : Çok bi...

Allan nedir English: The person she's talking to is Allan. Turkish: Onun konuştuğu kişi Allan'dır. English: Allan Kardec is my favorite writ...

Allanma nedir Allanmak : Allama işi yapılmak. Allanmak işi...

Allantoic nedir ne demek

Allantoic nedir allantoic dysplasia : Adenomatöz allantois displazisi. Kısraklarda yavru zarlarından allantoiste, çoğunlukla göbek kordonu çevresinde...

Allantois nedir ne demek

Allantois nedir : Koryoallantois. Koryon ve allantoisin birleşmesinden oluşan, mezodermle ilişkili damarlar aracılığıyla gaz değişimini sağlayan ekst...

Allaşmak nedir ne demek

Allaşmak nedir "Allaşmak" ile ilgili cümleler Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâ...

Allayed nedir : Yatıştırmayan. Hafifletmeyen. Sakinleşmemiş. Dindirmeyen. Gidermeyen. Azaltmayan. Bastırmayan. Allayer : Dindirici. Yatıştırıcı. Ba...

Allayers nedir : Yatıştırıcı. Dindirici. Bastırıcı. Allayed : Gidermek. Sakinleştirmek. [#Yatıştırmak. Dindirmek. Azaltmak. Hafifletmek. Bastırmak. ...

Allays nedir : Azaltmak. Yatıştırmak. Dindirmek. Allayed : Dindirmek. Gidermek. Sakinleştirmek. Bastırmak. Hafifletmek. Yatıştırmak. Azaltmak. [#A...

Adenomatöz allantois displazisi nedir ne demek

Adenomatöz allantois displazisi nedir Adenomatöz allantois displazisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısraklarda yavru zarlar...

Bismillahi Allahu Ekber nedir ne demek

Bismillahi Allahu Ekber nedir Türkçe Anlamı: Pek büyük pek yüce olan Allah'ın ismiyle (başlarım). Allah : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce ...

Aballamak nedir ne demek

Aballamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Abal : Peynir topağı: Kaç abal peynir aldın?. İri parça Eme...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim