Dirge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Demet. harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz : “uygunsuz davranışlarından dolayı cezalan...

 
 
 

Dirgen nedir Dirgen; kökeni rumca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Çatal. Demir yaba Dayama direği Harmanda sapları yaymaya yarayan demi...

Dirgenleme nedir ne demek

Dirgenleme nedir Dirgenleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan...

Dirgenler nedir ne demek

Dirgenler nedir Dirgenler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Antalya ilinde, Kaş ilçesi, ...

Dirges nedir : Ağıt. Ağıtlama. Cenaze ayini. Mersiye. Dirgeful : Sızlanan. Kasvetli. [#Get dir path : Dizin yolunu al. Dir : Dizin komutu. Bir bil...

Dirget nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı. Dirge : Demet Harm...

Aktarma bildirgesi nedir ne demek

Aktarma bildirgesi nedir Aktarma bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aktarma eşyasına ilişkin gümrük işlemleri için ku...

Aladirgen nedir ne demek

Aladirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Harmanı dirgenle yarım aktarma. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Aktarma : Aktarmak işi. Bir...

Bedirgeriş nedir ne demek

Bedirgeriş nedir Bedirgeriş; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kastamonu şehrinde, İhsanga...

Bindirgeç nedir ne demek

Bindirgeç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların örtündüğü örtü, çarşaf. Teknik terim anlamı: Kadınların yakın bir yere giderken baş ve vücutları...

Chapultepec bildirgesi nedir ne demek

Chapultepec bildirgesi nedir Chapultepec bildirgesi; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Çapultepek Bildir...

Çıkış bildirgesi nedir ne demek

Çıkış bildirgesi nedir Çıkış bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. b...

Dedirgeme nedir ne demek

Dedirgeme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şüphe, tereddüt. Tereddüt : Kararsızlık, duraksama, ikircik, ikirciklik Şüphe : Kuşku. Tere : Turpgillerden...

Dedirgen olmak nedir ne demek

Dedirgen olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden yurdundan ayrılmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırla...

Deli dedirgen nedir ne demek

Deli dedirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Perişan, bunalmış. Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşkun, azgın (hayvan, ...

Denklemin indirgenmesi nedir ne demek

Denklemin indirgenmesi nedir Denklemin indirgenmesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Denklemin, kendisinden küçük basamak...

Düzgeçiş bildirgesi nedir ne demek

Düzgeçiş bildirgesi nedir Düzgeçiş bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük işlemleri iç...

Gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi nedir ne demek

Gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi nedir Gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Cari yıl fiyatlarıyla gayris...

Gedirge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süs, ziynet. Bıçak ve benzerleri şeylerde girinti çıkıntı, tırtık. Gedi : Kendi Gedir : Bağ çubuklarını çoğ...

Gemi bildirgesi nedir ne demek

Gemi bildirgesi nedir Gemi bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gemideki malları ayrıntılarıyla göstermek üzere ...

Dirgeful nedir : Cenaze ayini. Ağıt. Ağıtlama. Mersiye. Dirges : Ağıt. Mersiye. Ağıtlar. Cenaze ayini. Sözcükler, direkt olarak Dirgeful ile ilgili ...

Dirgemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havale etmek. Teknik terim anlamı: [bkz: dergemek]. Dirge : Demet Dergemek : Toplamak, bir araya getirmek. ...

Dirgende nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çatal. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı...

Dirgenlemek nedir ne demek

Dirgenlemek nedir Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren. Yaymak : Birçok kimseye duyurmak. Koyu...

Dirgenmek nedir ne demek

Dirgenmek nedir Teknik terim anlamı: Dayanmak, istinat etmek. [bkz: dergenmek]. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan de...

Dirgeşmek nedir ne demek

Dirgeşmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşılıklı ayak diremek. Karşı gelmek. [bkz: direşmek]. Teknik terim anlamı: [bkz: dergeşmek]. Dirge : Deme...

Dirgez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az pişmiş, diri. Unun içindeki iri taneler. Sert, dik. Dirge : Demet İri tane : A. S. T. M. tane büyüklüğü ...

Aktarmadirgeni nedir ne demek

Aktarmadirgeni nedir Teknik terim anlamı: İki çatallı çiftçi aygıtı. (Mamutlar Eğridir Isparta). Aktar : Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkâ...

Arıtma ve batkınlık bildirgesi nedir ne demek

Arıtma ve batkınlık bildirgesi nedir Arıtma ve batkınlık bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Arıtma görevlileri ya da batkınlık örg...

Bildirge nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin y...

Bire indirgeme nedir ne demek

Bire indirgeme nedir Bire indirgeme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: b/a = x/c orantısında x sayısını bulmak için...

Copacabana bildirgesi nedir ne demek

Copacabana bildirgesi nedir Copacabana bildirgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Arjantin ve Brezilya başkanları, Kirchner ve ...

Çildirge nedir ne demek

Çildirge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Davula vurulan küçük değnek. [bkz: çilbidir]. Kasapların kestikleri koyunu üfürmek için kullandıkları ince ...

Dedirgen etmek nedir ne demek

Dedirgen etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rahatsız etmek, huzurunu kaçırmak, üzmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla ...

Dedirgenmek nedir ne demek

Dedirgenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok konuşmak: Çok dedirgenme git şuradan. Konuşmak : Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlat...

Demirdirgen nedir ne demek

Demirdirgen nedir Teknik terim anlamı: [bkz: dirgen]. Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç tarla. Dizlik, iç donu. Değil mi anlamında...

Dizimsel tür indirgemesi nedir ne demek

Dizimsel tür indirgemesi nedir Dizimsel tür indirgemesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir dizimsel tür dizisine dizimsel tür indi...

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisa...

Geçici kabul bildirgesi nedir ne demek

Geçici kabul bildirgesi nedir Geçici kabul bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Geçici kabul yolu ile yurda sokulan malların...

Gedirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağ çubuklarını çoğaltmak için toprağa daldırılarak fidelenen dal. [bkz: gedir]. Fundalıklarda yetişen, yen...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim