Dirge nedir, Dirge ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Demet.

Dirge ile ilgili Atasözü veya Deyim

harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz : “uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılanlar uzun süre aynı davranışı göstermezler” anlamında kullanılan bir söz.

Dirge kısaca anlamı, tanımı

Dirgemek : Havale etmek. [Bakınız: dergemek]

Dirgende : Çatal.

Dirgenleme : Dirgenlemek işi.

Dirgenler : Antalya ilinde, Kaş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Dirgenmek : Dayanmak, istinat etmek. [Bakınız: dergenmek].

Dirgeşmek : Karşılıklı ayak diremek. Karşı gelmek. [Bakınız: direşmek]. [Bakınız: dergeşmek].

Dirget : Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı.

Dirgez : Az pişmiş, diri. Unun içindeki iri taneler. Sert, dik.

Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren.

Dirgenlemek : Dirgenle yaymak.

Demet : Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. Bitki ya da çiçek destesi. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon.

Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında şiir. Ağıt.

Diğer dillerde Diretken çözelti anlamı nedir?

İngilizce'de Diretken çözelti ne demek ? : buffer solution