Erkil nedir Erkil; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi so...

 
 
 

Erkil erke nedir ne demek

Erkil erke nedir Erkil erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir dizgenin konumu ya da hâliyle ilgili, dizgeyi bu konuma, b...

Dönüşül erkil nedir ne demek

Dönüşül erkil nedir Dönüşül erkil; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğeciği uyarmak ya da üşerleştirmek için gerekli en küç...

Erkilet nedir Erkilet; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kayseri kenti, Erkilet nahiyes...

Erkilme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İrkilme. Doğrulup durma. Erki : Erkenki, evvelki Erkil : Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan ...

Biçim yitimi erkili nedir ne demek

Biçim yitimi erkili nedir Biçim yitimi erkili; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir metal ya da yarıiletkenin buzsul örgüsünde yerel ...

Durdurum erkili nedir ne demek

Durdurum erkili nedir Durdurum erkili; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Işıl ya da ısıl eksiciklerin kaynaktan dışa dönük hızları...

Kıvılcım erkili nedir ne demek

Kıvılcım erkili nedir Kıvılcım erkili; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir yalıtkan ya da içyükül içinde kıvılcım atımı için gere...

Ucaylanım erkili nedir ne demek

Ucaylanım erkili nedir Ucaylanım erkili; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Üşerçözüksel süreçlerle oluşan ve olayın gelişmesi ile b...

Üşersizleşim erkili nedir ne demek

Üşersizleşim erkili nedir Üşersizleşim erkili; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Boşalım borusundaki uçunun üşerleşmesini, dolayısıyla...

Anaerkillik nedir ne demek

Anaerkillik nedir Anaerkil : Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal. Anaerki : Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana soyuna ma...

Ataerkil nedir ...

Ataerkil düzen nedir ne demek

Ataerkil düzen nedir Ataerkil düzen; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşaması...

Berkilmek nedir ne demek

Berkilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pekişmek, sertleşmek, katılaşmak, sıkışmak. İncinmek, burkulmak. Teknik terim anlamı: Tesbit edilmek, pekit...

Eşerkil nedir Eşerkil; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir enkil işlevinin eşit değer aldığı noktaların oluşturduğu çizg...

Herkildek nedir ne demek

Herkildek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü huylu kişi. Herkil : Erzak sandığı. Erzak ambarı. İki ya da üç gözlü, sandığı andıran tahta ekin ambar...

Overkill nedir : Fazlasıyla üstesinden gelebilecek nükleer güç kullanarak düşmanı yenmek. Yenmek için gerekli olacağından daha fazla nükleer güç kul...

Overkills nedir ne demek

Overkills nedir : İstenilen hedefi aşan bir çaba (özellikle gereksiz öldürme içeren askeri operasyon). Aşırı yükleme. Gerekli olandan daha fazla olma...

Serkile nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mavi çiçeklerinden, kara boya çıkarılan ot. Serk : Yığın, küme Serki : Kimi insektlerin onbirinci karın som...

Terkilemek nedir ne demek

Terkilemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At ve benzerleri hayvanlar terkilerinde yük taşıyamaz duruma gelmek. Terkil : Nişanlı Terk : Bırakma, ayrıl...

Erkil deşiği nedir ne demek

Erkil deşiği nedir Erkil deşiği; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir noktadaki elektriksel erkilin, çevresindeki tüm noktalar...

Erkil engeli nedir ne demek

Erkil engeli nedir Erkil engeli; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir alan içinde devinen yüklü bir parçacığın devimsel erkeyl...

Çekirdeksel erkil erke nedir ne demek

Çekirdeksel erkil erke nedir Çekirdeksel erkil erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir çekirdekte, çekirdekaltı tanecikler arasındaki...

Mıknatıssal erkil nedir ne demek

Mıknatıssal erkil nedir Mıknatıssal erkil; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Birim mıknatıssal ucayı, mıknatıssal alanın sıfır olduğu...

Erkillik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özgürlük. Erki : Erkenki, evvelki Erkil : Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi ...

Akış erkili nedir ne demek

Akış erkili nedir Akış erkili; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kılcal borudan ya da bir zardan basınç altında akan bir sa...

Değme erkili nedir ne demek

Değme erkili nedir Değme erkili; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değme durumunda bulunan değişik iki metalde oluşan elektriks...

Işınım erkili nedir ne demek

Işınım erkili nedir Işınım erkili; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Olağan haldeki bir öğeciğin bir eksiciğini daha yüksek bir d...

Kuvvet alanı erkili nedir ne demek

Kuvvet alanı erkili nedir Kuvvet alanı erkili; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Ağınım alanı içinde bulunan birim kütlenin erkil erke...

Uyarım erkili nedir ne demek

Uyarım erkili nedir Uyarım erkili; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Belirli bir ışnımı elde etmek için gerekli enkil değeri. Er...

Anaerkil nedir Anaerkil; bir toplum bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anaerkillik, toplumda özellikle "ana"n...

Aşırıerkil nedir ne demek

Aşırıerkil nedir Aşırıerkil; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Üşerçözüşüm çözümlemede bir üşekten bir üşeri uçun olarak ayır...

Ataerkil aile nedir ne demek

Ataerkil aile nedir Ataerkil aile; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Baba ya da ailenin en yaşlı erkeğince yönetilen b...

Babaerkil aile nedir ne demek

Babaerkil aile nedir Babaerkil aile; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Yetkenin doğrudan doğruya babada ya da ailenin e...

Berkilü nedir Teknik terim anlamı: Pekitilmiş, kapalı. Berki : Şimşek gibi, parlak Berk : Sert, katı. Sağlam. Kapalı : Kapanmış olan, açılmamış, aç...

Herkil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erzak sandığı. Erzak ambarı. Teknik terim anlamı: İki ya da üç gözlü, sandığı andıran tahta ekin ambarı. (A...

Jerkily nedir : Sarsak. Sarsıntılı. Düzensiz hareketli. Düzensiz. Ani değişiklikler barındıran. Salak. Jerkiest : Aptal. Salak. Sarsıntılı. Düzensi...

Overkilled nedir ne demek

Overkilled nedir : Aşırı güç kullanma. Daha az getiri ile sonuçlanan girişim (ticaret). Gereğinden fazla silah. Düşmanı yenmek için gerekli olandan ço...

Perkily nedir : Hoppaca. Canlı. Neşeli. Hoppa. Havai. Şımarık. Arsız. Perkiest : Neşeli. Hoppaca. Havai. Canlı. Şımarık. Hoppa. Arsız. [#Perkiness ...

Terkil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişanlı. Terk : Bırakma, ayrılma. Vazgeçme. Bakmama, ihmal etme Terki : Eyerin arka bölümü. Binek hayvanını...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim