Erki nedir Teknik terim anlamı: Erkenki, evvelki. Ana erki : Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana soyuna mal eden ilkel bir top...

 
 
 

Bey erki nedir Bey erki; bir toplum bilimi terimidir. Varsıl : Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı. Varsıl erki : Zenginler iktidarı, zeng...

El erki nedir El erki; bir toplum bilimi terimidir. Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. Demokrasi...

Takım erki nedir ne demek

Takım erki nedir Takım erki; bir toplum bilimi terimidir. Takım : Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışm...

Varsıl erki nedir ne demek

Varsıl erki nedir Varsıl erki; bir toplum bilimi terimidir. Varsıl : Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı. Zengin : Parası, malı çok olan, var...

Zengin erki nedir ne demek

Zengin erki nedir Zengin erki; bir toplum bilimi terimidir. Zengin : Verimli. Gösterişli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri ço...

Erkil deşiği nedir ne demek

Erkil deşiği nedir Erkil deşiği; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir noktadaki elektriksel erkilin, çevresindeki tüm noktalar...

Erkil erke nedir ne demek

Erkil erke nedir Erkil erke; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir dizgenin konumu ya da hâliyle ilgili, dizgeyi bu konuma, b...

Erkillik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Özgürlük. Erki : Erkenki, evvelki Erkil : Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi ...

Erkim eksicik nedir ne demek

Erkim eksicik nedir Erkim eksicik; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdekte bulunan, ancak bir öğeciğe sürekli olarak bağlı...

Erkin nedir Erkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağ...

Erkin doğru uzaysı nedir ne demek

Erkin doğru uzaysı nedir Erkin doğru uzaysı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Toplama işlemine göre bir erkin öbek olan...

Erkin eğitim nedir ne demek

Erkin eğitim nedir Erkin eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimse...

Erkin koymak nedir ne demek

Erkin koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Serbest bırakmak. Erki : Erkenki, evvelki Erkin : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, s...

Erkin öbek nedir ne demek

Erkin öbek nedir Erkin öbek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: e birim öğe, x ve y üreteç olduğunda olması olmas...

Erkin sayışman nedir ne demek

Erkin sayışman nedir Erkin sayışman; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Erkin olarak kendi başına ve adına çalışan sayışman. E...

Erkin yöney nedir ne demek

Erkin yöney nedir Erkin yöney; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Doğrultu, yön ve uzunluğunu koruyarak uzayda öt...

Erkinci nedir Erkinci; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Erkin : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği ...

Erkinel nedir Erkinel; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Erkinel isminin anlamı, Erkinel ne demek: Bağımsız davranan kimse. Erkinel ismi; Türk...

Erkinlik nedir Yerel Türkçe anlamı: Özgürlük. Özgürlük veya erkinlik, birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabil...

Ana erki nedir Ana erki; toplum bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anaerkillik, toplumd...

Ata erki nedir Ata erki; toplum bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Erki : Erkenki, evve...

Din erki nedir Din erki; bir toplum bilimi terimidir. Teokrasi : Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elind...

Soylu erki nedir ne demek

Soylu erki nedir Soylu erki; bir toplum bilimi terimidir. Soylu : Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar ta...

Üçler erki nedir ne demek

Üçler erki nedir Üçler erki; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Siyasal erkin üç kişi elinde bulunduğu yönetim biçim...

Yargı erki nedir ne demek

Yargı erki nedir Yargı erki; bir hukuk terimidir. Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin e...

Erkil nedir Erkil; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan birlim kütleyi so...

Erkil engeli nedir ne demek

Erkil engeli nedir Erkil engeli; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir alan içinde devinen yüklü bir parçacığın devimsel erkeyl...

Erkilet nedir Erkilet; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kayseri kenti, Erkilet nahiyes...

Erkilme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İrkilme. Doğrulup durma. Erki : Erkenki, evvelki Erkil : Kütle çekimi gibi bir kuvvet alanı içinde bulunan ...

Erkim olmak nedir ne demek

Erkim olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sahip olmak, göz önünde bulundurmak. Erki : Erkenki, evvelki Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varl...

Erkin değişken nedir ne demek

Erkin değişken nedir Erkin değişken; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: bağımsız değişken]. Erki : Erkenki, ev...

Erkin düşüş nedir ne demek

Erkin düşüş nedir Erkin düşüş; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğr...

Erkin erke nedir ne demek

Erkin erke nedir Erkin erke; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve ku...

Erkin kökçe nedir ne demek

Erkin kökçe nedir Erkin kökçe; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, y...

Erkin salınım nedir ne demek

Erkin salınım nedir Erkin salınım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Cismin denge konumundan ayrılması ile doğan geri çağırıcı k...

Erkin titreşim nedir ne demek

Erkin titreşim nedir Erkin titreşim; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir cismin bir dış kuvvet olmaksızın, iç denge kuvvetleri ...

Erkin yük nedir ne demek

Erkin yük nedir Erkin yük; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir iletken ya da yalıtkan yüzeyinde özdeğe bağlı olmadan özgür...

Erkincilik nedir ne demek

Erkincilik nedir Erkincilik; ekonomi, felsefe, Eğitim, Maliye, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olar...

Erkiner nedir Erkiner; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Erkiner isminin anlamı, Erkiner ne demek: Bağımsız, özgür insan. Erkiner ismi; Türkçe...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim