Extract nedir English: They used to extract teeth. Turkish: Onlar diş çekerdi. English: Your tooth must be extracted. Turkish: Dişinizin çekilmesi gerekli. English: Today we heard a story about biogas extraction. Turkish:...

 
 
 

Extract instruction nedir ne demek

Extract instruction nedir : Ayıklayarak çıkarmak. Öz, hülasa. İhraç etmek. Bir maddenin özünü çıkarma, özünü elde etme, ekstrakt. Ayırıp çıkarmak (parça). Biyoloji, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sayışım özeti. Tatmak. Çekip ç...

Extract of beef nedir ne demek

Extract of beef nedir : Biyoloji, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sayışım özeti. Seçip çıkartmak. Ayıklayarak çıkarmak. İhraç etmek. Bir maddenin özünü çıkarma, özünü elde etme, ekstrakt. Çıkarmak. Özüt. Diş çekmek. Tatmak....

Extractable nedir ne demek

Extractable nedir : Elde edilen madde. Ekstraktant. Özütleyici. Çıkarılan madde. Ayrılmış. Çekilen madde. Ayrıştırılan madde (kimya). Extract a root : Kökü bulunan (matematik). Kökü alınan. [#Extract fan : Üfleç. Kirli havayı dışarı emen ya...

Extracted nedir ne demek

Extracted nedir English: Your tooth must be extracted. Turkish: Dişinizin çekilmesi gerekli. article : Genellikle süreli yayınlardaki yazıların ya da birden çok yazarı olan kitapların her bir yazara ait bölümünün yapıttan ayrı olarak...

Extracting nedir ne demek

Extracting nedir extracting forceps : Dişçi pensesi. Çürük dişleri çıkarmaya yarayan kerpeten biçimindeki aygıt. Diş çekim davyesi. Diş çekim pensesi. Diş çekme pensi. Self extracting archive : Bir genişleme programı içeren ve doayanın akt...

Extraction fan nedir ne demek

Extraction fan nedir : (diş) çekme. Bir çözücü içinde çözünen katı ya da sıvıdan bir maddenin çıkarılması. ekstraksiyon. Biyoloji, coğrafya, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kare kök alma. Özünü çıkarma, herhangi bir maddenin çeşitl...

Extraction of genome nedir ne demek

Extraction of genome nedir : Sızdırma. İhraç. (diş) çekme. Çıkarma. Asıl. Kare kök alma. Ekstraksiyon. Soy. Köken. Sülale. Of : Karşı. Den. -den övünerek bahsetmek. In. Yüzünden. Nin. -nın. -den. İle ilgili. Hakkında. [#Genome : Üreme hücreleri için...

Extractions nedir ne demek

Extractions nedir fan : Vantilatör. Extraction force : Zorla çekip çıkarma. Doğuma yardım sırasında yavrunun dışarıdan aşırı güç uygulanarak doğum kanalı yoluyla çekilip çıkarılması, ekstraksiyon fors. Derleme kuvveti. Ekstraksiyon fors. of...

Extract a root nedir ne demek

Extract a root nedir : Bir maddenin özünü çıkarma, özünü elde etme, ekstrakt. Çekmek. Çıkarmak. Öz, hülasa. Seçip çıkartmak. Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet. Çekip çıkarmak. Ekstrakt. Özüt. Almak. ...

Extract fan nedir ne demek

Extract fan nedir : Diş çekmek. Ayıklayarak çıkarmak. Özüt. Seçerek almak. Seçip çıkartmak. Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet. Almak. İhraç etmek. Aktarmak. Sağlamak. Fan : Pervane (gemi). Hasta. ...

Extract of account nedir ne demek

Extract of account nedir : Herhangi bir organ ve dokunun mekanik olarak parçalanmasıyla (homojenizasyon) elde edilen yapı. ekstrakt. Sayışım özeti. Ayıklayarak çıkarmak. Seçip çıkartmak. Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçl...

Extract of cadastral entry nedir ne demek

Extract of cadastral entry nedir : Özünü çıkarmak. İhraç etmek. Çekmek. Biyoloji, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sıkıştırma, parçalama, çözme vb. yöntemlerle bulunduğu ortamdan ayrılan sıvı özdek. Almak. Seçerek almak. Özüt. Sayışım ...

Extractant nedir ne demek

Extractant nedir : Çıkartılabilir. Extract a root : Kökü alınan. Kökü bulunan (matematik). [#Extract fan : Üfleç. Kirli havayı dışarı emen ya da temiz hava veren aygıt. Extract instruction : Özet çıkarma komutu. Özetleme komutu. Özel çıkar...

Extracted article nedir ne demek

Extracted article nedir : Çıkartılmış. Çekmek. Tatmak. Almak. Sağlamak. Çekilmiş. Söyletilmiş. Alıntı. İtiraf ettirilmiş. İhraç etmek. Article : Fıkra. Yazı. Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri. Tanımlık...

Extraction nedir ne demek

Extraction nedir English: Today we heard a story about biogas extraction. Turkish: Bugün biyogaz çıkarma hakkında bir hikaye duyduk. fan : Vantilatör. Extraction force : Ekstraksiyon fors. Zorla çekip çıkarma. Doğuma yardım sırasında ...

Extraction force nedir ne demek

Extraction force nedir : Soy. Çekme. Madeni yeraltından yeryüzüne çıkarma eylemi; maden işleyiminin başlıca evresi. Özütünü alma. Alma. Çekip çıkarma, çıkarma, özütleme. yem maddesindeki yağın organik çözücüler yardımıyla çıkarılması. Maden çıka...

Extraction process nedir ne demek

Extraction process nedir : Köken. Biyoloji, coğrafya, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. İhraç. Nesil. Soy. Çıkartma. Çekme. Bir çözücü içinde çözünen katı ya da sıvıdan bir maddenin çıkarılması. ekstraksiyon. Sülale. Özünü çıkarma, herha...

Extractive nedir ne demek

Extractive nedir industries : Doğal maddeleri işleme endüstrisi. Yeraltı kaynakları endüstrisi. Extractive industry : Madencilik kesimi. Doğal maddeleri işleme endüstrisi. Madencilik sanayii. Yeraltı kaynakları endüstrisi. Maden çıkarma en...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim