Finance nedir English: He borrowed from his brother to finance the loss he made on the project. Turkish: O, proje üzerinde yaptığı kaybı finanse etmek için erkek kardeşinden borç aldı. English: The talented finance minister's ingen...

 
 
 

Finance charge nedir ne demek

Finance charge nedir : Maliye. Paraca desteklemek. Finansman sağlamak. Sermaye yatırmak. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle...

Finance communications nedir ne demek

Finance communications nedir : Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. Paraca desteklemek. Maliye. İ...

Finance house nedir ne demek

Finance house nedir : Finanse etmek. Akçelemek. Sermaye yatırmak. Akçalı işler. Paraca desteklemek. Ç.mali durum. Para durumu. Para sağlamak. Finans. İş kurmada gereken para. House : İskan etmek. Konut. -de bulunmak. Kodak. Meclis. Barındırma...

Finance market nedir ne demek

Finance market nedir : Gereken parayı vermek. Finanse etmek. Finansman sağlamak. Finans. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme v...

Finance official nedir ne demek

Finance official nedir : Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi. Sermaye yatırmak. Finansman sağlamak. Par...

Finance oligarchy nedir ne demek

Finance oligarchy nedir : Maliye. Paraca desteklemek. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi. Finans. Finan...

Finance syndicate nedir ne demek

Finance syndicate nedir : Ç.mali durum. Paraca desteklemek. Akçalı işler. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ...

Finances nedir English: A household is a group that shares the same living space and finances. Turkish: Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur. English: I entrusted my wife with the family finances. Turkish...

Finance act nedir ne demek

Finance act nedir : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Ç.mali durum. Gereken parayı vermek. Akçalı işler. Finanse. Finans. Para durumu. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için ya...

Finance bill nedir ne demek

Finance bill nedir : Finanse. Para durumu. Akçelemek. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal böl...

Finance committee nedir ne demek

Finance committee nedir : Para sağlamak. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. İş kurmada ger...

Finance company nedir ne demek

Finance company nedir : Para sağlamak. Akçalı işler. Gereken parayı vermek. Ç.mali durum. Finans. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi iş...

Finance manager nedir ne demek

Finance manager nedir : Akçelemek. Paraca desteklemek. Maliye. Gereken parayı vermek. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğr...

Finance minister nedir ne demek

Finance minister nedir English: The talented finance minister's ingenuity has helped his bankrupt nation to get out of the red. Turkish: Yetenekli maliye bakanının yaratıcılığı batmış ulusunun kurtulması için yardımcı oldu. : Gereken parayı...

Finance oligarchie nedir ne demek

Finance oligarchie nedir : Finanse. Para durumu. Finans. Sermaye yatırmak. Akçalı işler. İş kurmada gereken para. Maliye. Finansman sağlamak. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu ...

Finance policy nedir ne demek

Finance policy nedir : Ç.mali durum. Finanse. Akçalı işler. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Finansman sağlamak. İş kurmada gereken para. Para durumu. Finans. Para sağlamak. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, ...

Financed nedir English: Their campaigns are financed by the government. Turkish: Onların kampanyaları hükümet tarafından finanse ediliyor. : Yeniden finanse etmek. Yeniden ipotek ettirmek. Yeniden ipoteğe sokmak. Underfinanced : Yet...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim