Finance act türkçesi Finance act nedir

  • Bütçe kanunu.

Finance act ingilizcede ne demek, Finance act nerede nasıl kullanılır?

Finance : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Ç.mali durum. Gereken parayı vermek. Akçalı işler. Finanse. Finans. Para durumu. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. İş kurmada gereken para. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi.

Act : Rol yapmak. Bir tiyatro yapıtında olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm. Etki. Hukuk, kimya, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Yapmak. Hareket etmek. Eylem. Rol oynamak. Bölüm. Oyunluktaki belirli bir kişiyi canlandırmak.

Finance bill : Finansman senedi. Bir bankanın bir başka ülkedeki banka üzerine çektiği uzun vadeli poliçe.

Finance charge : Toplam kredi maliyeti.

Finance committee : Mali komite. Finansal ve bütçe kararları almakla yükümlü olan komite. Finans heyeti. Finans komitesi.

Finance communications : Bankacılık iletişimi.