Finance bill türkçesi Finance bill nedir

  • Bir bankanın bir başka ülkedeki banka üzerine çektiği uzun vadeli poliçe.
  • Finansman senedi.

Finance bill ingilizcede ne demek, Finance bill nerede nasıl kullanılır?

Finance : Finanse. Para durumu. Akçelemek. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. Gereken parayı vermek. Sermaye yatırmak. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Para sağlamak. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi. İş kurmada gereken para.

Bill : Kağıt para. Denize uzanan kara parçası. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. krş. adi senet, tahvil. Burun. Hesap pusulası. Kuş gagası. İlan. Poster. Tahvil. Liste.

Finance act : Bütçe kanunu.

Finance charge : Toplam kredi maliyeti.

Finance committee : Finans heyeti. Finansal ve bütçe kararları almakla yükümlü olan komite. Mali komite. Finans komitesi.

Finance communications : Bankacılık iletişimi.

İngilizce Finance bill Türkçe anlamı, Finance bill eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Finance bill ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accommodation note : Hatır senedi. Hatır bonosu.