Glosso nedir : Glosoepiglotik. Glossographer : Sözlük yazarı. Yorumcu. [#Glossography : Sözlük yazma. Yorumlama. Glossohyal : Glosohiyal. Bazı bal...

 
 
 

Glossographer nedir ne demek

Glossographer nedir : Yorumlama. Sözlük yazma. Sözcükler, direkt olarak Glossographer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer o...

Glossohiyal nedir ne demek

Glossohiyal nedir Glossohiyal; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bazı balıklarda hiyoit yayı bölgesi kemiklerinden tek...

Glossolalia nedir ne demek

Glossolalia nedir : Glosoloji. Dillerin incelenmesi. Dilbilimi (eski kullanım). Glossology : Dillerin incelenmesi. Glosoloji. Dilbilimi. Dilbilimi (esk...

Glossology nedir ne demek

Glossology nedir : Glosoloji. Dilbilimi (eski kullanım). Dillerin incelenmesi. Glossolalia : Hayali konuşma. Anlaşılmaz kelimelerle dua etme. Olmayan ...

Glossopati nedir ne demek

Glossopati nedir Glossopati; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil hastalıkları için kullanılan genel ifade....

Glossopharyngeus nedir ne demek

Glossopharyngeus nedir glossopharyngeus : Dil-yutak siniri. Nervus glossofaringeus. Glossopharyngeal : Dille ve yutakla ilgili. Glosofarinjeal. Sözcükler, d...

Glossopleji nedir ne demek

Glossopleji nedir Glossopleji; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil felci. Dil felci : Motorik sinirlerin, ö...

Glossoşizis nedir ne demek

Glossoşizis nedir Glossoşizis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dilin ortadan yarık olması. Ortada : Sonucu ...

Glossotrikiya nedir ne demek

Glossotrikiya nedir Glossotrikiya; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dilde yetersiz keratinleşme veya epitel hü...

Nervus glossopharyngeus nedir ne demek

Nervus glossopharyngeus nedir : N. vestibulocochlearis’in denge işiyle sorumlu olan kolu. Nervus vaskularis. Nervus vestibularis. Damar siniri. Glossopharyngeus : ...

Nükleus parasimpatikus nervus glossofaringei nedir ne demek

Nükleus parasimpatikus nervus glossofaringei nedir Nükleus parasimpatikus nervus glossofaringei; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: ...

Plika glossoepiglottika mediyana nedir ne demek

Plika glossoepiglottika mediyana nedir Plika glossoepiglottika mediyana; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil kökünde...

Aglossostomia nedir ne demek

Aglossostomia nedir Sözcükler, direkt olarak Aglossostomia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Glossoepiglottic nedir ne demek

Glossoepiglottic nedir Glossoepiglottic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, glossoepiglottic folds. Pertaining to both ton...

Glossofaringeus nedir ne demek

Glossofaringeus nedir Glossofaringeus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yutağa ve dile ait olan. Nerv...

Glossography nedir ne demek

Glossography nedir : Sözlük yazarı. Yorumcu. Sözcükler, direkt olarak Glossography ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer ola...

Glossohyal nedir ne demek

Glossohyal nedir : Dil. Dille ilgili. Glossoepiglottic : Glosoepiglotik. [#Glossographer : Sözlük yazarı. Yorumcu. Glossography : Sözlük yazma. Yoruml...

Glossologies nedir ne demek

Glossologies nedir : Glosoloji. Dilbilim. Glossoloji. Dilbilimi. Dilbilimi (eski kullanım). Dillerin incelenmesi. Sözcükler, direkt olarak Glossologies ...

Glossopathy nedir ne demek

Glossopathy nedir : Glosofarinjeal. Dille ve yutakla ilgili. Glossopharyngeus : Glossofaringeus. Yutağa ve dile ait olan. [#Glossoplegia : Dil felci. G...

Glossopharyngeal nedir ne demek

Glossopharyngeal nedir [#Glossopharyngeus] : Yutağa ve dile ait olan. Glossofaringeus. Nervus glossopharyngeus : Nervus glossofaringeus. Dil-yutak siniri. G...

Glossoplegia nedir ne demek

Glossoplegia nedir Sözcükler, direkt olarak Glossoplegia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Glossoschisis nedir ne demek

Glossoschisis nedir Sözcükler, direkt olarak Glossoschisis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Glossotrichia nedir ne demek

Glossotrichia nedir Sözcükler, direkt olarak Glossotrichia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Nervus glossofaringeus nedir ne demek

Nervus glossofaringeus nedir Nervus glossofaringeus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil-yutak siniri. Glo...

Nükleus motoryus nervi vagi ve glossofaringei nedir ne demek

Nükleus motoryus nervi vagi ve glossofaringei nedir Nükleus motoryus nervi vagi ve glossofaringei; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı...

Plika glossoepiglottika lateralis nedir ne demek

Plika glossoepiglottika lateralis nedir Plika glossoepiglottika lateralis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dil kökünde...

Aglossostomi nedir ne demek

Aglossostomi nedir Aglossostomi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğuştan dilin ve ağız açıklığının bulunmam...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim