Glosso türkçesi Glosso nedir

  • Dille ilgili.
  • Dil.

Glosso ingilizcede ne demek, Glosso nerede nasıl kullanılır?

Glossoepiglottic : Glosoepiglotik.

Glossographer : Sözlük yazarı. Yorumcu.

Glossography : Sözlük yazma. Yorumlama.

Glossohyal : Glosohiyal. Bazı balıklarda hiyoit yayı bölgesi kemiklerinden tek halde bulunan ve dili destekleyen ağza uzanmış bazihiyal kemik. entoglossum. Bazı balıklarda, hiyoit yayı bölgesi kemiklerinden tek halde bulunan ve dili destekleyen ağza uzanmış bazihiyal kemik, entoglossum. Glossohiyal.

Glossolalia : Olmayan ya da bilmediğiniz bir dilde anlamsız ya da anlamını bilmediğiniz sözcükler sarf etme. Hayali konuşma. Tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma. Büyü dili. Anlaşılmaz kelimelerle dua etme. Glossolali. Glosolali. Anlaşılmayan konuşma şekli.

Glossoschisis : Glossoşizis. Dilin ortadan yarık olması.

Nervus glossopharyngeus : Dil-yutak siniri. Nervus glossofaringeus.

Glossopathy : Glossopati. Glosopati. Dil hastalıkları için kullanılan genel ifade.

Glossologies : Dilbilimi (eski kullanım). Glosoloji. Dillerin incelenmesi.

Glossotrichia : Glosotriki. Glossotrikiya. Dilde yetersiz keratinleşme veya epitel hücrelerinin dökülmesi sonucu dil papillarının aşırı uzaması, tüylü dil.

İngilizce Glosso Türkçe anlamı, Glosso eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Glosso ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Linguiform : Linguform. Dile benzeyen (zooloji, botanik, anatomi). Dil biçiminde.

Langue : Toplumsal dil. Lisan. Bir toplumda iletişim sistemi olarak görülen dil (gramer, kelime hazinesi ve telaffuz dahil). Yeti. Dil dizgesi.

Sheet glass : Düz cam. Tabaka cam. Cam levha.

Lingo : Jargon. Argo. Altdil. Yabancı dil. Lehçe.

Plate glass : Dökme cam. İki yüzü taşlanmış dökme düz cam. Çekme cam. Kristal cam. Vitrin camı. Cam levha. Aynalı cam. Kalın cam. Ayna camı. Düz cam.

Drinking glass : Bardak. İçki kadehi.

Clappers : Kaynana zırıltısı (argo terim). Şakşakçı. Alkışlayıcı kimse. Çan dili. Şakşak.

Crown glass : Üfleme düz cam. Ortası kalın pencere camı. Mercek camı.

Wire glass : Telli cam.

Stained glass : Mozaik cam. Vitray. Renkli cam. Dekoratif cam. Bezenmiş cam. Boyalı cam.

Glosso synonyms : soft glass, soluble glass, sodium silicate, optical glass, natural glass, glassware, language, parlances, lead glass, water glass, reducing, langues, glossa, opal glass, glasswork, lingua, epilation, glossal, decline, parlance, clapper, laminated glass, pyrex, necks, dialect, diminution, solid, shatterproof glass, lingoes, milk glass, neck, ground glass, safety glass.

Glosso zıt anlamlı kelimeler, Glosso kelime anlamı

Net : Arıtımlı. Amaca uygun işlemlerle arıtılmış ya da çıkarılması gerekli öğelerden ayıklanmış olan. Katkısız ağırlık. katkısız ödeme. ele geçen. Tül. Ağ. Katıksız. Oyun alanını ortadan ikiye bölen ve ortasında yerden yüksekliği 91 cm. olan ipten kafes örgü. Işığın önüne konan ince kumaş ya da tülden yarı saydam yayındırıcı. Masatopu oyununda alanı iki eşit bölüme ayıran, uzunluğu 1.83 m., üst kenarının masa yüzeyinden yüksekliği 15,5 cm. olan ipten kafes örgü. Uçantop oyununda iki takımın alanını ayıran, iki direk arasına belli ölçü ve yükseklikte gerilen, ipten örülü delikli perde.

 

Advantage : İyilik. Yarar. Futbol, bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Çıkar. Getiri. İstifade. Üstünlük sağlayan şey. Benzerlerine göre daha yüksek bir konumda olma. İntifa. Menfaat.