Kin nedir Kin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ki. gözünü kin bürümek : intikam alma duygusund...

 
 
 

Kin davşırmak nedir ne demek

Kin davşırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kin tutmak, kin beslemek, kin gütmek. Davşırmak : Toplamak, kollamak, bakmak: Bir sürü çocuk yetim kaldı, a...

Kin marriage nedir ne demek

Kin marriage nedir : Soy. Akrabalık. Hısım. Aynı kandan gelen ya da geldiklerine inanan bireylerle, birtakım uygulama ve kutsamalarla aralarında kan bir...

Kith and kin nedir ne demek

Kith and kin nedir : Eş dost. Arkadaşlar ve tanıdıklar. Komşular. Aile üyeleri. Dostlar. Akrabalar. And : Bir de. Ve. Ve bu yüzden. Üstelik. Da... da......

Next of kin nedir ne demek

Next of kin nedir English: The police will release the victim's name after they have notified his next of kin. Turkish: Polis onun yakın akrabasın...

Of kin nedir English: He did it out of kindness. Turkish: O onu nezaketsiz olarak yaptı. English: Gold is the king of kings. Turkish: Al...

Kinaesthesia nedir ne demek

Kinaesthesia nedir : Hareketi hissetme yeteneği. Devinduyum. Devin duyum. Yapılan hareketi idrak edememe. Hareket duyusu (kaslarda, kirişlerde, vs.). Ki...

Kinaesthesis nedir ne demek

Kinaesthesis nedir : Hareket duyusu (kaslarda, kirişlerde, vs.). Hareketi hissetme yeteneği. Devinduyum. Devin duyum. Yapılan hareketi idrak edememe. Ki...

Kinaesthetically nedir ne demek

Kinaesthetically nedir : Kinestetik. Devinduyuma ait veya ilgili. Devinduyumsal. Hareket duyusuna ait veya ilgili olan. Sözcükler, direkt olarak Kinaestheti...

Kinar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıyı. Kenar. Kenar : Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Bir şeyi çevreleyen çizgi. B...

Kinases nedir kinases : Atp veya başka bir nükleosit trifosfatın, terminal fosfor grubunu hedef proteindeki yan zincirlere transfer ederek proteini...

Kinat nedir Kinat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kinik asitin bir tuzu. Kinik asit : Formülü C6H7O4(OH)4COOH.H2...

Kinayeli nedir Kinayeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kinayeli" ile ilgili cümleler Kinaye : Üstü kapalı, sitemli, dokun...

Kinaz nedir Kinaz; Biyoloji, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: ATP'den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhan...

Kinazolin nedir ne demek

Kinazolin nedir Kinazolin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimyasal olarak 2, 3-disübstitüe kinazolin olar...

Kinchin nedir : Altın veya gümüşle bezenmiş simli hindistan kumaşı. Altın veya gümüş iplikle süslenmiş ipek simli hindistan kumaşı. Frankincense : ...

Kincil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İntikamcı. Kinci : Kindar Kincilik : Kinci olma durumu. İntikamcı : Öç almaya çalışan. İntikam : Öç. İnti :...

Kincob nedir : (ingiliz argosu) çocuk. Frankincense : Aselbent. Buhur. Tütsü. Akgünlük. Günlük. [#Skincare : Cilt bakımı. Kin marriage : Akraba ev...

Kind face nedir ne demek

Kind face nedir : Çeşit. Yürekten. İyi. Nazik. Yumuşak başlı. Nevi. Müşfik. Kısım. Sevecen. İnce. Face : Tavır. Karşı çıkmak. Kaplamak. Şeref. Yüzleş...

Kind heartedness nedir ne demek

Kind heartedness nedir : Müşfik. Tür. Candan. İyi. İnce. Tip. Yumuşak başlı. Hoş. Nevi. Yürekten. Heartedness : Kalplilik. Belli bir tutuma veya yaradılışa ...

Kin biçmek nedir ne demek

Kin biçmek nedir Teknik terim anlamı: Kin beslemek, öç almaya hazırlanmak. Kin : Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz. Ki Biçme : Biçmek işi. Pr...

Kin dartmak nedir ne demek

Kin dartmak nedir Teknik terim anlamı: Kin gütmek. Dartma : Harmanda sapları indirmeye, yaymaya yarayan ucu çatallı uzun ağaç, dirgen. Tarlaya ark açma...

Kin irkmek nedir ne demek

Kin irkmek nedir Teknik terim anlamı: Kin ve intikam hissi beslemek. Kin : Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz. Ki İrkme : İrkmek işi. İrkmek :...

Kissing kin nedir ne demek

Kissing kin nedir : Öpme. Öpüşme. Yakın olmayan. Kin : Aile. Hısımlık. Kohum. Akraba. Soy. Akrabalık. Hısım. Soydaş. Nesep. Aynı kandan gelen ya da gel...

Near of kin nedir ne demek

Near of kin nedir : Teklifsiz. Yanında. Cimri. Yakınlaşmak. Sadık (çeviri). Sıkı. Yakında. Yaklaşmak. Yakınında. Bitişik. Of : -dan. -den. Nin. -den öv...

Neyi kin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Niye. Kin : Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz. Ki Neyi : Ne?. Niye : Niçin, neden. İngilizce'de Ne...

Kinaestheic nedir ne demek

Kinaestheic nedir : Devin duyum. Yapılan hareketi idrak edememe. Hareket duyusu (kaslarda, kirişlerde, vs.). Devinduyum. Hareketi hissetme yeteneği. Ki...

Kinaesthesias nedir ne demek

Kinaesthesias nedir : Hareketi hissetme yeteneği. Devinduyum. Hareket duyusu (kaslarda, kirişlerde, vs.). Devin duyum. Yapılan hareketi idrak edememe. Ki...

Kinaesthetic nedir ne demek

Kinaesthetic nedir : Devinduyumsal olarak. Kinestezik olarak. Kinestetik olarak. Devinduyum aracılığı ile. Devin-duyumsal bir şekilde. Devinduyumsal bir...

Kinapril nedir Kinapril; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oral anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) baskıl...

Kinase nedir kinase : Kas ve beyin dokusunda atp ve kreatinden, kreatin fosfat ve adp oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magne...

Kinaş nedir Kinaş; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Kinaş isminin anlamı, Kinaş ne demek: Bir iş üzerinde konuşma, danışma. Kinaş ismi; Tür...

Kinaye nedir Kinaye; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kinaye" ile ilgili cümle Edebi terim anlamı: (Söz sanatı terimi) Aykırıcalığı (Karinei m...

Kinayın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstü örtülü, dokunaklı söz : Kinayın kinayın konuşup durma. Dokunaklı : Etkili, insanın içine işleyen, mües...

Kinazlar nedir Kinazlar; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: ATP’yi kullanarak bazı moleküllerin fosforilasy...

Kincek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kin, kızgınlık, öfke. Kızgınlık : Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu. Hayvanların çiftleşme is...

Kinci nedir Kinci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kincilik : Kinci olma durumu. Kindar : Öç almak isteyen, kin tutan, ki...

Kincilik nedir Kinci : Kindar. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi...

Kind nedir English: "Hey guys, who will be kind enough to take me to the airport?" "I will!" Turkish: "Hey arkadaşlar, kim beni havaalanına...

Kind hearted nedir ne demek

Kind hearted nedir : İnce. Kısım. İyi kalpli. [#Müşfik. Nevi. Yumuşak başlı. Tür. Çeşit. Takım. Hearted : Kalpli. Yürekli. [#Kind heartedness : İyi kalp...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim