Salis nedir Salis; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Salis isminin anlamı, Salis ne demek: Üçüncü. Salis ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih İzoamil salisilat...

 
 
 

Saliselik nedir ne demek

Saliselik nedir Saliselik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih Salis : Üçüncü. Salise : Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi. Süresince : Süresi kadar,...

Salish nedir : İngiltere'de yerleşim yeri. Missouri eyaletinde şehir. New hampshire eyaletinde yerleşim yeri. New york eyaletinde yerleşim yeri. Connecticut eyaletinde şehir. Massachusetts eyaletinde yerleşim yeri. Vermont eyaletinde y...

Salisilamit nedir ne demek

Salisilamit nedir Salisilamit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4(OH)CONH2, mol kütlesi 137,1 g, e.n. 138 °C olan, suda çok az çözünen ateş düşürücü ve ağrı kesici bir madde. Salamid. O-hidroksiben...

Salisilat zehirlenmesi nedir ne demek

Salisilat zehirlenmesi nedir Salisilat zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Salisilatların fazla miktarda alınmasına bağlı olarak oluşan yüksek ateş, asidoz, dehidratasyon gibi belirtilerle ayırt edi...

Salisiliden nedir ne demek

Salisiliden nedir Salisiliden; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Salisilal. 1,2-C6H4(OH)C= kökü. Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih Salis : Üçüncü. İngilizce'de Salisiliden ne demek ...

Salisilik asit nedir ne demek

Salisilik asit nedir Salisilik asit; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: Formülü C6H4(OH)COOH, mol kütlesi 138,1 g, e.n. 158 °C olan, siğiller için yumuşatıcı olarak ve deri hastalıklarında kullanılan suda çok az çözününen yiyecekler için ...

Salisbury nedir ne demek

Salisbury nedir English: I made too many Salisbury steaks. Turkish: Çok fazla sayıda Salisbury bifteği yaptım.. : Salish halkı tarafından konuşulan yerli kuzey amerika dilleri ailesi. Aortae dorsalis : Kan damarlarının gelişiminde ao...

Salise nedir Salise; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tarih'teki anlamı: Osmanlılarda rabiadan büyük ve saniyeden küçük, askerlikteki binbaşılığa denk sivil aşama. Salise isminin anlamı, Salise ne demek: Kız ismi olarak; Üçüncü. Sa...

Salisen nedir Salisen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen. Üçüncü olarak...

Salisilaldehit nedir ne demek

Salisilaldehit nedir Salisilaldehit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4(OH)CHO, mol kütlesi 122,1 g, k.n. 197 °C olan, suda çok az çözünen renksiz aromatik sıvı bir madde. Salisilik aldehit, Salisilal...

Salisilat nedir ne demek

Salisilat nedir Salisilat; kimya, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4(OH)COOM (M= tek değerli bir metal.)olan salisilik asidin bir tuzu. Sa...

Salisilatlar nedir ne demek

Salisilatlar nedir Salisilatlar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aspirin ve sodyum salisilattan oluşan steroit yapısında olmayan ve yalnızca ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici, yangı giderici ateş...

Salisilik nedir ne demek

Salisilik nedir Salisilik; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Salisilik asit : Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde ...

Salisilol nedir ne demek

Salisilol nedir Salisilol; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formlü C7H8O2, mol kütlesi 124,06 g olan, parfümeride kullanılan, çeşitli bitkilerden elde edilen güzel kokulu, renksiz bir sıvı. Sali : Salı günü....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim