Salis nedir, Salis ne demek

Salis; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Salis isminin anlamı, Salis ne demek:

Üçüncü. Salis ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Salis ile ilgili Cümleler

  • Salisilik asit, bir organik bileşiktir.
  • Salisilat, salisilik asidi ve onun türevlerinden meydana gelir.
  • Çok fazla sayıda Salisbury bifteği yaptım..

Salis anlamı, tanımı

Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih

İzoamil salisilat : Formülü C6H4OHCOOC5H11 olan , saydam renkli, sabunlarda parfüm olarak kullanılan bir madde.

Saliselik : Belli bir salise süresince yapılan veya olan.

Salisilaldehit : Formülü C6H4(OH)CHO, mol kütlesi 122,1 g, k.n. 197 °C olan, suda çok az çözünen renksiz aromatik sıvı bir madde. Salisilik aldehit, Salisilal, O-hidroksibenzaldehit.

Salisilamit : Formülü C6H4(OH)CONH2, mol kütlesi 137,1 g, e.n. 138 °C olan, suda çok az çözünen ateş düşürücü ve ağrı kesici bir madde. Salamid. O-hidroksibenzamit.

Salisilat : Salisilik asidin tuzu. Salisilik asidin türlü alkollerle ve fenollerle yaptığı ester. Formülü C6H4(OH)COOM (M= tek değerli bir metal.)olan salisilik asidin bir tuzu.

Salisilat zehirlenmesi : Salisilatların fazla miktarda alınmasına bağlı olarak oluşan yüksek ateş, asidoz, dehidratasyon gibi belirtilerle ayırt edilen klinik tablo.

 

Salisilatlar : Aspirin ve sodyum salisilattan oluşan steroit yapısında olmayan ve yalnızca ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici, yangı giderici ateş düşürücü ve kan pulcuklarının kümeleşmesini engelleyerek pıhtılaşmayı azaltıcı etkiye sahip ilaçlar.

Salisiliden : Salisilal. 1,2-C6H4(OH)C= kökü.

Salisilol : Formlü C7H8O2, mol kütlesi 124,06 g olan, parfümeride kullanılan, çeşitli bitkilerden elde edilen güzel kokulu, renksiz bir sıvı.

Salise : Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi.

Salisen : Üçüncü olarak.

Salisilik : Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili olan.

Salisilik asit : Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C'de eriyen bir asit.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Üçün : İçin.

Diğer dillerde Salinomisin anlamı nedir?

İngilizce'de Salinomisin ne demek ? : salinomycin