Salise nedir, Salise ne demek

Salise; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi

Tarih'teki anlamı:

Osmanlılarda rabiadan büyük ve saniyeden küçük, askerlikteki binbaşılığa denk sivil aşama.

Salise isminin anlamı, Salise ne demek:

Kız ismi olarak; Üçüncü.

Salise hakkında bilgiler

Salise, saniyenin altmışta birine (1/60) eşit olan zaman dilimi.

Salisenin altmışta birine ise "rabia" denir.

Salise anlamı, tanımı:

Saniye : Bir derecenin üç bin altı yüzde biri. Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi. Fizik ve mekanikte zaman birimi.

Altmış : Bu sayıyı gösteren 60 ve LX rakamlarının adı. Altı kere on, elli dokuzdan bir artık. Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı.

Zaman : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Çağ, mevsim. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Dönem, devir.

 

Salisen : Üçüncü olarak.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi.

Dilim : Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot. Radyatör parçalarından her biri. Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça. Belli ölçülere göre oluşmuş bölüm.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Saliselik : Belli bir salise süresince yapılan veya olan.

Diğer dillerde Salise anlamı nedir?

İngilizce'de Salise ne demek? : adj. split second