Altmış nedir, Altmış ne demek

 • Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 • Bu sayıyı gösteren 60 ve LX rakamlarının adı
 • Altı kere on, elli dokuzdan bir artık.

Altmış anlamı, tanımı:

Altmışaltı : Altmış altı sayı almakla kazanılan bir tür iskambil oyunu.

Altmışdörtlük : Bir notanın altmış dörtte biri değerinde olan nota.

Dokuzaltmışbeşlik : Namlusu 9,65 milimetre çapında olan bir tabanca türü.

Yedialtmışbeşlik : Namlusu 7,65 milimetre çapında olan bir tabanca türü.

Altmışaltıya bağlamak : Geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek.

Altmışar : Her birine altmış, her defasında altmışı bir arada olan. Altmış sıfatının üleştirme sayı sıfatı.

Altmışıncı : Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.

Altmışlık : İçinde altmış tane bulunan. Altmış yaşında olan veya görünen.

Elli : Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık. Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı. Eli olan. Bu sayıyı gösteren 50 ve L rakamlarının adı.

Dokuz : Sekizden bir artık. Sekizden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 9 ve IX rakamlarının adı.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Rakam : Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

 

Altmışarlı : Altmışar altmışar sıralanmış. Her biri altmış birimden oluşan.

Altmışlı : İlmiye aşamalarından sahn-i seman ile musıla-ı Süleymaniye arasında bir derece.

Altmış ile ilgili Cümleler

 • Kabileden yaklaşık altmış adam atlarına binerek çabucak vardılar.
 • Yetişkin Amerikalıların yüzde altmış dokuzu ya aşırı kilolu veya obezdir.
 • On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.
 • Yetişkin Amerikalıların yüzde altmış dokuzu fazla kiloludur.
 • Altmış dakika bir saat eder ve bir dakika altmış saniyeden oluşur.
 • Altmış öğrencili bir sınıfı mükemmel şekilde idare edebilirim.
 • 2030'a kadar onun nüfusunun yüzde yirmi biri altmış beş yaşından büyük olacak.
 • Şu anda altmış beş yaşının üstünde 31 milyon civarında Amerikalı var.
 • Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler.
 • Sanırım bugün neredeyse altmış tane yeni Almanca kelime öğrendim.

Diğer dillerde Altmış anlamı nedir?

İngilizce'de Altmış ne demek? : adj. sixty, sexagenary

n. sixty, number 60, threescore

Fransızca'da Altmış : soixante

Almanca'da Altmış : num. sechzig

Rusça'da Altmış : num. шестьдесят