Dilim nedir, Dilim ne demek

"Dilim" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ekmek satan yer yokmuş, bir dilim kek alabilmek üzere bir pastacıya giriyorum." - A. Ağaoğlu

Dilim tanımı, anlamı:

Dilim dilim : Parça parça.

Baklava dilimi : Eşkenar dörtgen biçimi.

Saat dilimi : Greenwich başlangıç boylamından itibaren yeryüzünü yirmi dört parçaya ayıran, 150 dakikalık bölümlerden her biri.

Vergi dilimi : Vergisi alınacak kazançların oranlarını belirlemek üzere hangi gelir toplamının hangi oranda vergilendirileceğini gösteren dilimlerden her biri.

Dilim dilim etmek : Dilimlemek.

Dilim seni dilim dilim dileyim başıma geleni senden bileyim : "kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir" anlamında kullanılan bir söz.

Dilimleme : Dilimlemek işi.

Dilimlemek : Dilimlere ayırmak, dilim dilim etmek.

Dilimlenmek : Dilimlere bölünmek veya ayrılmak.

İnce : Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Hafif, gücü az. Tiz (ses), pes karşıtı. Zayıf. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı.

 

Yassı : Yayvan ve düz.

Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Tane. Nesne. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

Radyatör : Bağlı bulunduğu motordaki ısı derecesinin yükselmesini önleyen soğutucu. Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak suretiyle meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, böylece ısıtma ve soğutmada kullanılan cihaz.

Ölçü : Değer, itibar. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçüt. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Ölçme sonucu bulunan rakam. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Belirlenmiş boyut.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

 

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Belli : Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Beli olan. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

Göre : Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince.

Dilim ile ilgili Cümleler

 • Polonya dili benim ana dilimdir.
 • Ali bana birkaç dilim tost ve bir bardak süt verdi.
 • Biz zaman dilimleri hakkında konuştuk.
 • Dilim çok karmaşık.
 • Benim dilimi konuşabiliyor musun?
 • Kahve o kadar sıcaktı ki neredeyse dilimi yakıyordum.
 • Dilimi seviyorum!
 • Dilimiz için.
 • Dilimin ucunda.
 • Dilimi ısırdım.
 • Dilim tutuldu.
 • O bir dilim yumurtalı kıymalı börek yedi.
 • O, bizim dilimizi konuşmuyor.
 • Dilimi yaktım.

Diğer dillerde Dilim anlamı nedir?

İngilizce'de Dilim ne demek? : n. slice, strip, sector, segment, cut, round, shred

Fransızca'da Dilim : tranche [la]; (etbalýk) escalope [la]; lobe [le]

Almanca'da Dilim : n. Schnitte, Scheibe, Sektor

Rusça'da Dilim : n. ломоть (M), долька (F), сектор (M), зона (F)