Salisilik asit nedir, Salisilik asit ne demek

Salisilik asit; bir kimya terimidir.

  • Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C'de eriyen bir asit

Kimya'daki anlamı:

Formülü C6H4(OH)COOH, mol kütlesi 138,1 g, e.n. 158 °C olan, siğiller için yumuşatıcı olarak ve deri hastalıklarında kullanılan suda çok az çözününen yiyecekler için koruyucu, bir organik asit. Ohidroksibenzoik asit.

İngilizce'de Salisilik asit ne demek? Salisilik asit ingilizcesi nedir?:

salicylic acid

Salisilik asit hakkında bilgiler

Salisilik asit, C6H4(OH)CO2H kimyasal formüllü bir beta hidroksi asittir (BHA). Renksiz, kristal yapıdaki bu organik asit genellikle bitkisel hormon olarak kullanılır. Salisin metabolizmasının bir ürünüdür. Aspirin olarak adlandırılan asetil salisilik asitle benzer kimyasal özellikler taşır.

Salisilik asit anlamı, kısaca tanımı:

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Yükseltgenme : Oksitlenme.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Uçucu : Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan. Pilot. Uçma yeteneği veya özelliği olan.

 

Ester : Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.

Biçim : Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Formül : Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı.

Diğer dillerde Salisilik asit anlamı nedir?

İngilizce'de Salisilik asit ne demek? : salicylic acid

Almanca'da Salisilik asit : n. Salizylsäure