Salisilat nedir, Salisilat ne demek

Salisilat; kimya, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Salisilik asidin tuzu
  • Salisilik asidin türlü alkollerle ve fenollerle yaptığı ester.

Kimya'da terim anlamı:

Formülü C6H4(OH)COOM (M= tek değerli bir metal.)olan salisilik asidin bir tuzu.

Salisilat hakkında bilgiler

Salisilik asit, C6H4(OH)CO2H kimyasal formüllü bir beta hidroksi asittir (BHA). Renksiz, kristal yapıdaki bu organik asit genellikle bitkisel hormon olarak kullanılır. Salisin metabolizmasının bir ürünüdür. Aspirin olarak adlandırılan asetil salisilik asitle benzer kimyasal özellikler taşır.

Salisilat anlamı, tanımı

Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih

Salis : Üçüncü.

İzoamil salisilat : Formülü C6H4OHCOOC5H11 olan , saydam renkli, sabunlarda parfüm olarak kullanılan bir madde.

Salisilat zehirlenmesi : Salisilatların fazla miktarda alınmasına bağlı olarak oluşan yüksek ateş, asidoz, dehidratasyon gibi belirtilerle ayırt edilen klinik tablo.

Salisilatlar : Aspirin ve sodyum salisilattan oluşan steroit yapısında olmayan ve yalnızca ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici, yangı giderici ateş düşürücü ve kan pulcuklarının kümeleşmesini engelleyerek pıhtılaşmayı azaltıcı etkiye sahip ilaçlar.

 

Kimyasal özellikler : Bir özdeğin yapısı ve tepkimelerdeki davranışlarıyla ilgili özellikler.

Kimyasal formül : Saf bir maddenin kimyasal bileşiminin kimyasal sembol ve sayılarla gösteriliş şekli. Metan için CH4, hidrojen klorür için HCl gibi.

Salisilik asit : Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C'de eriyen bir asit.

Organik asit : Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler.

Metabolizma : Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü, özümlemenin ve yadımlamanın toplamı.

Salisilik : Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili olan.

Fenoller : Benzen halkasındaki hidrojenler yerine hidroksil kökü (-OH) takılı aromatik bileşikler, hidroksil benzenler. Formülü C6H5OH, fenol ve türevleri gibi arilhidroksitler. Özellikle hidroksibenzenler. Aromatik veya karbon halkasına bağlı bir veya daha fazla hidroksi grubu içeren bileşikler. Sınıflandırma; 1.Monohidroksibenzenler; örnek, fenol. 2.Dihidroksibenzenler, difenoller; örnek, hidrokinin. 3.Trihidroksibenzenler, trifenoller; örnek, pirogallol. 4.Polihidroksibenzenler, polifenoller; örnek, pentahidroksibenzen.

Formüllü : Formülü olan.

Bitkisel : Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan. Bitkiden elde edilen, nebati.

Hidroksi : Organik bileşiklerdeki -OH grubuna işaret eden bir ön ek.

Alkoller : Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (R) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, R—OH genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. Örn. etil alkol (C2H5OH). Karbon atomuna doğrudan doğruya OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler.

 

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Kristal : Billur. Billurdan yapılmış.

Aspirin : Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kanı sulandırıcı olarak kullanılan beyaz renkli hap.

Organik : Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki).

Diğer dillerde Salisilat anlamı nedir?

İngilizce'de Salisilat ne demek ? : salicylate