Spoil nedir English: Does milk spoil quickly? Turkish: Süt çabuk bozulur mu? English: Don't spoil your appetite. Turkish: İştahını kaçırma. English: Don't spoil the children. Turkish: Çocuklara yüz verip şımartma. Engli...

 
 
 

Spoilable nedir ne demek

Spoilable nedir : Hurda kağıt. Bozulma. Bozulma (gıda). Bozuk ürün. Gıda maddelerinin gerek üretim hatası ve gerekse depolama koşullarının uygun olmaması nedeniyle fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin tüketime enge...

Spoilages nedir ne demek

Spoilages nedir spoilage : Muhafaza edilen bir ürünün enzimlerin ve bakteri, maya, küf gibi mikroorganizmaların faaliyeti sonucu lezzet, koku, görünüş, tekstür vb. özelliklerinin kötüleşmesiyle ürünün tazeliğini yitirmesi. Gıda bozulması....

Spoiled child nedir ne demek

Spoiled child nedir English: He is a spoiled child. Turkish: O şımarık bir çocuk. English: I don't like spoiled children. Turkish: Şımarık çocuk sevmiyorum. English: Ali is a spoiled child. Turkish: Ali şımarık bir çocuk. Engli...

Spoilers nedir : Soyguncu. Hırsız. [#Çapulcu. Spoiler : Spoyler. Kanatların üzerindeki hava akışını dağıtarak kaldırma kuvvetini azaltan kumanda yüzeyi. Çapulcu. Berbat eden. Kanatların üzerindeki hava akışını dağıtarak veya bozarak kald...

Spoiling for a fight nedir ne demek

Spoiling for a fight nedir : Bozma. Çürük. Bozucu. Bozulma (besin). For : -e göre. Uğruna. Dolayı. Zira. Çünkü. Bir takımyıldızın adı. Diye. -dır. -e. -e karşı. [#A : Amperin simgesi. Bir. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar bel...

Spoils system nedir ne demek

Spoils system nedir : Kalıntı. Artık. Avanta. Kaparoz. Çalıntı mallar. Memuriyet (pol.). Döküntü. Ganimet. Çer çöp. System : Dizge. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik ...

Spoilsmen nedir ne demek

Spoilsmen nedir : Koltuk avcısı. Spoils system : Rüşvet verme. Getiri sistemi. Rüşvet çarkı. [#Spoils : Kalıntı. Kaparoz. Çalıntı mallar. Çer çöp. Ganimet. Memuriyet (pol.). Artık. Döküntü. Avanta. Spoilsport : Mızıkçı. Sıkıntı veren. Oyu...

Spoilsports nedir ne demek

Spoilsports nedir : Oyunbozan. Bozguncu. Eğlence bozan kimse. Başkalarının keyfini kaçıran. [#Oyunbozanlık. Oyunbozan kimse. Mızıkçı. Keyif kaçıran. Tatsız kimse. Sıkıntı veren. Sözcükler, direkt olarak Spoilsports ile ilgili eş anlamlı kel...

Spoil bank nedir ne demek

Spoil bank nedir : Memuriyet (seçim kazanılınca). Kazanç. Çalıntı mal. Avanta. Yağma. İçine etmek. Bozmak. Bozulmak. Ganimet. Çürümek. Bank : Set. Sıra. Akarsu yüzü ile yatak yanlarının dokunum çizgisi. Tuş arası (müzik terimi). Para yatır...

Spoil things nedir ne demek

Spoil things nedir : Haklamak. Kazanç. Heba etmek. Berbat etmek. İçine etmek. Bozulmak. [#Mahvetmek. Çürümek. Memuriyet (seçim kazanılınca). Yağma. Things : Durum. Eşya hukuku. İşler. Eşya. Şapka. Gidişat. Cisim. Şeyler. Eşyalar. Vaziyet. ba...

Spoilage nedir spoilage : Muhafaza edilen bir ürünün enzimlerin ve bakteri, maya, küf gibi mikroorganizmaların faaliyeti sonucu lezzet, koku, görünüş, tekstür vb. özelliklerinin kötüleşmesiyle ürünün tazeliğini yitirmesi. Gıda bozulması....

Spoiled nedir English: Ali is a spoiled little brat. Turkish: Ali şımarık küçük bir çocuk. English: A child is spoiled by too much attention. Turkish: Çocuk çok fazla ilgi ile şımarır. English: Excessive indulgence spoiled the...

Spoiler nedir : Hız kesici kanat. Uçak fren kanadı. Hava deflektörü. Despoiler : Çapulcu. [#Soyguncu. Yağmacı. Hırsız. : Hırsız. Yağmacı. Soyguncu. Çapulcu. Spoiled : Şımartılmış. Bozulmuş. Defolu. Bozuk (yiyecek veya içecek). Şımarık. ...

Spoiling nedir English: I want you to stop spoiling the kids. Turkish: Çocuklara yüz verip şımartmaktan vazgeçmeni istiyorum. English: You're spoiling me. Turkish: Beni şımartıyorsun. for a fight : Kavgacı. Kavgaya susamış. Kav...

Spoils nedir English: To the victor go the spoils. Turkish: Kazanan, parsayı toplar. English: My father spoils me. Turkish: Babam beni şımartır. English: The figure on the left spoils the unity of the painting. Turkish: ...

Spoilsman nedir ne demek

Spoilsman nedir : Koltuk avcısı. Spoils system : Rüşvet çarkı. Rüşvet verme. Getiri sistemi. [#Spoils : Döküntü. Memuriyet (pol.). Ganimet. Avanta. Çer çöp. Çalıntı mallar. Kalıntı. Artık. Kaparoz. Spoilsport : Mızıkçı. Sıkıntı veren. Baş...

Spoilsport nedir ne demek

Spoilsport nedir English: A spoilsport is a person who ruins other people's fun. Turkish: Bir oyunbozan diğer insanların eğlencesini bozan bir kişidir. : Eğlence bozan kimse. Sıkıntı veren. Mızıkçı. Tatsız kimse. Başkalarının keyfini ...

Spoilt nedir child : Ana kuzusu. Machine spoilt work time : Makine hatalı çalışma zamanı. : Çürümemiş. Bozulmamış. Şımarmamış. Spoil bank : Cüruf yığını. [#Spoil things : İçine etmek. Pişmiş aşa su katmak. Spoilers : Hız kesici kanat. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim