Stoic nedir English: Ali remained stoic. Turkish: Ali sabırlı kaldı. English: Ali is stoic. Turkish: Ali sabırlı. English: Tom seems stoic. Turkish: Sabırlı görünüyor. ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, te...

 
 
 

Stoically nedir ne demek

Stoically nedir : Stoacı. Sabırlı. Acı dayanıklı. Metanet gösteren. İtidalini kaybetmeyen. Stoik. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Acılara katlanan. Metin. Tahammüllü. Stoic ethics : Stoacı etik. Kendi aklını evrensel akla tab...

Stoicheiometry nedir ne demek

Stoicheiometry nedir : Stokiyometrik. Sözcükler, direkt olarak Stoicheiometry ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Ratio : Orantı. İki değerin birbirine bölünmesiyle elde edilen göreli...

Stoichiometric compounds nedir ne demek

Stoichiometric compounds nedir : Kesinbileşimli. Tamoranlı. Kimyasal orantılı. Stokiyometrik. Tam orantılı. Compounds : Bileşim. Bileşik kelime. Alaşım. Mandıra. Karıştırılma. Duvarla çevrili binalar topluluğu. Ağıl. Bileşik. Karıştırma. [#Non stoichiom...

Stoicism nedir : İtidal. Metanet. Stoacılık. Stoik felsefe. Acılara göğüs germe. İtidalini kaybetmeme. Sabır. Stoic ethics : Stoacı etik. Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük d...

Stoics nedir ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına...

Stoic ethics nedir ne demek

Stoic ethics nedir : Tahammüllü. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Metin. Acıya katlanabilen. Zenon'un okulundan olan. Stoacılık. Zenon okulundan felsefeci. Acıya dayanıklı. Çilekeş. Sabırlı. Ethics : Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgi...

Stoical nedir : Sabırlı bir şekilde. Stoic ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve ...

Stoicheiometric nedir ne demek

Stoicheiometric nedir : Stokiyometri. Sözcükler, direkt olarak Stoicheiometric ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Stoichiometric : Tam orantılı. Tamoranlı. Kesinbileşimli. Kimyasal or...

Stoichiometric nedir ne demek

Stoichiometric nedir compounds : Stoikmetrik bileşik. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Tam oranlı bileşik. Tamkatlı bileşikler. Non stoichio...

Stoichiometry nedir ne demek

Stoichiometry nedir : Tam orantılı. Stokiyometrik. Tamoranlı. Kesinbileşimli. Kimyasal orantılı. Stoichiometric compounds : Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Fizik, kimya alanla...

Stoicisms nedir ne demek

Stoicisms nedir : Metanet. İtidal. Stoacılık. İtidalini kaybetmeme. Stoik felsefe. Sabır. Acılara göğüs germe. Metin olma. Stoic ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük dü...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim