Tale nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek yavrusu. Tarla. talep etmek : istemek, istekte bulunmak. talep eylemek : istemek. Taleb : İstem Taleh...

 
 
 

Short tale of lying nedir ne demek

Short tale of lying nedir : Kısa okunuşlu ünlü. Kasa açığı. Kontak. Kısa devre. Kısa hece. Az. Alçak. Kısa metrajlı film. Kısa devre yaptırmak. Tale : Yalan. Ö...

Aetiological tale nedir ne demek

Aetiological tale nedir : Etyolojik. Etiyoloji ile ilgili. Etiyolojik. Etiyolojiyle ilgili veya ait olan. Tale : Yalan. Efsane. Palavra. Rivayet. Hikaye. Mas...

Cautionary tale nedir ne demek

Cautionary tale nedir English: This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth. Turkish: Bu dramada bir şey ...

Conglomerate tale nedir ne demek

Conglomerate tale nedir : Holdingleşmek. Yığın. Konglomera. Çakıl kayaç. Köşeli ya da yuvarlak çakılların doğal bir çimento ile birbirine kenetlenmesinden ol...

Explanatory tale nedir ne demek

Explanatory tale nedir : Açıklayıcı. Tale : Dedikodu. Ertek. Masal. Öykü. Masalı kaynak olarak alan kukla betiği. Toplam. Rivayet. Martaval. İnsanoğlunun ev...

Fictitious tale nedir ne demek

Fictitious tale nedir : İtibari. Fiktif. Simgesel. Farazi. Uyduruk. Kurmaca. Uydurma. Gerçek olmayan. Hayali. İmgesel. Tale : [#Martaval. Ertek. Yalan. Mas...

Frame tale nedir ne demek

Frame tale nedir : Saydam resim çerçevesi. Tesis etmek. Grandi çubuğu. Beden. Kurmak. Çerçevelemek. Uydurma kanıtlarla suçsuz birini suçlu göstermek y...

Jocular short tale nedir ne demek

Jocular short tale nedir : Şaka yollu. Güldürücü. Gırgır. Şakacı. Şakalı. Şaka türünden. Short : Kısa devre yaptırmak. Az. Kasa açığı. Kısa okunuşlu ünlü. Kon...

Lying tale nedir ne demek

Lying tale nedir : Uzanma. Yatma. Uzanan. Yatış. Yalan söyleyen. Yatacak yer. Yalan söyleme. Yalancılık. Yatan. Tale : Palavra. Hikaye. Yalan. Kıssa. ...

Old wives tale nedir ne demek

Old wives tale nedir : Köhne. Eskimiş. Eski. İhtiyar. Kart. İhtiyarlamak. Eski zamanlar. Önceki. Pişkin. ...yaşında. Tale : Masalı kaynak olarak alan kukl...

Personal tale nedir ne demek

Personal tale nedir : Şahsa özel. Kişisel ilanlar sayfası. Menkul. Bedensel. Kişisel. Özel. Hususi. Kişiye özel. Şahsi. Zati. Tale : İnsanoğlunun evren, ...

Rescue tale nedir ne demek

Rescue tale nedir : Tahlisiye. Kurtarmak. İmdadına yetişmek. Hacizden kurtarmak. Kurtulma. Kurtarılma. İmdat. Kurtarma. Zorla geri almak. Tale : Masal....

Romantic tale nedir ne demek

Romantic tale nedir : Hayalperest. Romantik sanatçı. Coşumcu. Hayalci. Romantik kimse. Düşsel. Romanesk. Fantastik. Aşk ve macera dolu. Duygusal. Tale : ...

Short tale nedir ne demek

Short tale nedir : Noksanlık. Kısa okunuşlu ünlü. Eksiklik. Alçak. Kasa açığı. Kısa devre. Az. Kısa metrajlı film. Kısa hece. Kısa. Tale : Sayı. Öykül...

Tell its own tale nedir ne demek

Tell its own tale nedir : Tembihlemek. Ayırt etmek. Bildirmek. Belli etmek. Etkili olmak. Tahmin etmek. Belli olmak. Yaymak. Haber vermek. Göstermek. Its : -...

Taleb nedir Taleb; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istem. Tale : Köpek yavrusu. Tarla Talebe : Öğrenc...

Talebear nedir : Gammaz. Boşboğaz. Dedikoducu. Müzevir. Laf taşıyan. Dedikoducu kimse. Talebearers : Dedikoducu. Boşboğaz. Dedikoducu kimse. Laf taş...

Talebearers nedir ne demek

Talebearers nedir : Müzevir. Dedikoducu kimse. Laf taşıyan. Gammaz. Dedikoducu. Boşboğaz. Talebear : Dedikodu. [#Talebearing : Kovucu. Dedikodu yapma. ...

Talebelik nedir ne demek

Talebelik nedir "Talebelik" ile ilgili cümle örnekleri Talebe : Öğrenci. Öğrencilik : Öğrenci olma durumu, talebelik. İngilizce'de Talebelik ne demek...

Tale of lying nedir ne demek

Tale of lying nedir : Masalı kaynak olarak alan kukla betiği. Öykülü masal. Masal. Toplam. Sayı. Efsane. Yalan. Rivayet. Palavra. Dedikodu. Of : Yüzünden...

Fairy tale comedy nedir ne demek

Fairy tale comedy nedir : Çocuk. Peri gibi. Peri oyunu. Halk efsaneleri ile peri masallarının olağandışı dünyasını, göz kamaştırıcı ve büyüleyici donatımla s...

Acquisition tale nedir ne demek

Acquisition tale nedir : Bir gözlemcinin alanda kazandığı deneyim, uygulamada edindiği bilgi ve becerilerin tümü. Dermede yer alması uygun görülen her türlü...

Animal tale nedir ne demek

Animal tale nedir : Bedensel. Hayvanca. Hayvansal. Vücutla ilgili. Hayvanlarla ilgili. Hayvani. Kaba kişi. Hayvan. Diriksel. Tale : [#Kıssa. Ertek. Kuk...

Circular tale nedir ne demek

Circular tale nedir : Çevrimli. Yuvarlak. Dairesel. Dolambaçlı. Daire biçiminde. Döngüsel. Tamim. El ilanları. Genelge. Tale : Öykü. Kıssa. Hikaye. Marta...

Courtship tale nedir ne demek

Courtship tale nedir : Kur yapma. İltifat. Flört. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kur davranışı. Karşıt cinsten bireyler arasınd...

Fairy tale nedir ne demek

Fairy tale nedir English: Ms. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese. Turkish: Bayan Yamada büyüleyici Japon masalını d...

Folk tale nedir ne demek

Folk tale nedir : Halk. İnsanlar. Ekinleri ortak olan bireylerin, kümelerin oluşturduğu nüfus. Kavim. Halk müziği. Adet. Aile. İnanç. Bir toplum için...

Hero tale nedir ne demek

Hero tale nedir : Alp. Oyunun baş kişisi bk. protagonist. Er. Bahadır. Yiğit. Cengaver. Kahramanbaş karakter. Batur. Kahraman. Tale : Sayı. Toplam. D...

Love tale nedir ne demek

Love tale nedir : Bayılmak. Sevda. Sevgi beslemek. Aşık olmak. Sevgi. Aşk. Sevmek. Sevgi duymak. Muhabbet beslemek. Tale : Sayı. Efsane. Kukla masalı...

Novel tale nedir ne demek

Novel tale nedir : Özgün. Alışılmamış. Yeni. Eşi benzeri olmayan. Tuhaf. Acayip. Roman. Yeni çıkmış. Değişik. Orijinal. Tale : Toplam. Masalı kaynak o...

Ordinary tale nedir ne demek

Ordinary tale nedir English: The pianist is endowed with extraordinary talent. Turkish: Piyanistin sıradışı bir yeteneği var. English: Keri is a gif...

Realistic tale nedir ne demek

Realistic tale nedir : Uygun. Gerçekçiliğe ilişkin. Gerçeğe uygun. Realist. Gerçekçi. Tale : Rivayet. Ertek. Toplam. Öykülü masal. Sayı. Kukla masalı. İns...

Riddle tale nedir ne demek

Riddle tale nedir : Sırrını çözmek. Bilmece. Bilmecenin cevabını söylemek. Bulmaca. Doğruluğunu sınamak. Üstü kapalı konuşmak. Bilmece gibi konuşmak. K...

Round tale nedir ne demek

Round tale nedir : Şişmanlamak. Toplamak. Bilgisayar, tiyatro alanlarında kullanılır. Dönmek (köşeyi veya virajı). Ara alkışı. Bitirmek. Doldurmak. Et...

Tall tale nedir ne demek

Tall tale nedir : Uzun. Levent. Abartılı. ...boyunda. Uzun boylu. Tığ gibi. Boylu. Boyunda. Yüksek. Boylu boslu. Tale : Toplam. Rivayet. İnsanoğlunun...

Thing short tale nedir ne demek

Thing short tale nedir : Olay. Kimse. Şey. Konu. Yaratık. Giysi. Obje. Nesne. Gerekli şey. İhtiyaç. Short : Kısa devre. Alçak. Noksanlık. Kısa. Eksiklik. Kı...

Talebe nedir Talebe; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Talebe" ile ilgili cümle Talebelik : Öğrencilik. Öğrenci : Özel ders alan kimse. Öğrenim...

Talebearer nedir ne demek

Talebearer nedir : Boşboğaz. Laf taşıyan. Dedikoducu kimse. Müzevir. Dedikoducu. Talebear : Dedikodu. [#Talebearing : Dedikoduculuk. Dedikoducu. Dedik...

Talebearing nedir ne demek

Talebearing nedir : Dedikodu. Talebearer : Müzevir. Dedikoducu. Boşboğaz. Dedikoducu kimse. Gammaz. Laf taşıyan. [#Talebearers : Müzevir. Laf taşıyan. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim