Tersi nedir Tersi; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. Edebi anlamı: (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Teknik terim anlamı: Ağırşak kısmı üstte bulu...

 
 
 

Tersik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Damların üzerine dizilen direkler. 2.Ahşap evlerde duvar aralarına konulan kirişler. 3.Kısa kesilmiş ağaç. gübrelik. Tavana atılan ağaçtan kiriş. Teknik terim anlamı: [bkz: teslik]. Tersi : Yün ...

Tersim nedir Tersim; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tersim etmek : Resmetmek. Ters : Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Bir şeyin aksi, karşıtı. Uygun olmayan, elver...

Tersin tersin nedir ne demek

Tersin tersin nedir Tersin tersin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Tersin tersin" ile ilgili cümle Ters : Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Bir şeyin aksi, karşıtı. Kesici bir ale...

Tersine artan oranlı vergi nedir ne demek

Tersine artan oranlı vergi nedir Tersine artan oranlı vergi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı vergi. Uygulanan vergi oranı aynıyken kişilerin gelirlerinin artmasına ...

Tersine devinim nedir ne demek

Tersine devinim nedir Tersine devinim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının ters geçişle ya da baş aşağı çalıştırılmasıyla görüntüdeki devinimin doğadakinin tersine saptanması durumu. Dev...

Tersine genetik nedir ne demek

Tersine genetik nedir Tersine genetik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: RNA ve tersine transkriptaz enzimi kullanılarak gerçekleştirilen moleküler işlemler veya yöntemler. Tersi : Yün eğirmeye yarayan ...

Tersine transkriptaz nedir ne demek

Tersine transkriptaz nedir Tersine transkriptaz; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: RNA’dan DNA’nın üretimini gerçekleştiren enzim, revers transkriptaz, ters transkriptaz, RT. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir...

Tersinemez dizey nedir ne demek

Tersinemez dizey nedir Tersinemez dizey; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: tekil dizey]. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, matris. İstatistikte, bir elemanla...

Tersibozuk nedir ne demek

Tersibozuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürgün, ishal. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Ağırşak kısmı üstte bulunan ip bükme aracı. (Güllüce Gümüşhacıköy Amasya) Ters : Gerekli...

Tersiı nedir Tersiı; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Seçişiz yazma. Karşıtı: teşci. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Ağırşak kısmı üstte bulunan...

Tersil nedir Tersil; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Divan edebiyatı terimi) Secisiz yazma. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Ağırşak kısmı üstte bu...

Tersimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafifçe terlemek : Hasta biraz tersidi. Tersi : Yün eğirmeye yarayan bir çeşit araç, kirmen. (Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma. Ağırşak kısmı üstte bulunan ip bükme aracı. (Güllüce Gümüşhacık...

Tersine nedir Tersine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Tersine" ile ilgili cümle örnekleri Ters : Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Gönül ...

Tersine çevirim nedir ne demek

Tersine çevirim nedir Tersine çevirim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir görünçlüğü, alıcıyı tersine devinimle çalıştırarak çevirme. (Bu durumda devinim, doğadakinin tam tersi olur). Tersi ...

Tersine dönen emek sunum eğrisi nedir ne demek

Tersine dönen emek sunum eğrisi nedir Tersine dönen emek sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Emek piyasasında belli bir ücret düzeyine kadar negatif ikame etkisinin pozitif gelir etkisinden büyük olması nedeniyle ücr...

Tersine kerteleme nedir ne demek

Tersine kerteleme nedir Tersine kerteleme; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Düşüş. İniş. Bir oyunun doruk noktasından sonra gerilim yönünden dönüşü. Kert : Bayat. Geçit, boğaz Kertel : Ağzı geniş kazan. Geçit, boğa...

Tersineleme nedir ne demek

Tersineleme nedir Tersineleme; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Düşündüğünü, alay maksadiyle ve alay olduğunu belli edecek şekilde, tersine bir ifade ile anlatma. Tembellik eden birine: «Maşallah...

Tersinir nedir Tersinir; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Tam ters doğrultuta da gelişebilen ya da işleyebilen. Orta Öğretim alanındaki anlamı: İngilizce'de Ters...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim