Toco nedir English: I have to make photocopies. Turkish: Fotokopi yapmak zorundayım. English: The new president did away with a lot of the ...

 
 
 

Tocolysis nedir ne demek

Tocolysis nedir drugs : Tokolitik ilaçlar. Fetüsün doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesinden önce başlayan erken doğum eylemin...

Tocopherol nedir ne demek

Tocopherol nedir tocopherol acetate : Alfa tokoferol asetat. Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir ...

Tocotrienol nedir ne demek

Tocotrienol nedir Sözcükler, direkt olarak Tocotrienol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. pa...

Alpha tocopherol acetate nedir ne demek

Alpha tocopherol acetate nedir : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Minnesota eyaletinde şehir. Yunan abecesinin ilk harfi. Alfa. New jersey eyaletinde yerleşim yer...

Accession protocol nedir ne demek

Accession protocol nedir : Çoğalma. Tahta çıkma. Erişme. Katılım. Varma. Zam. Katılma. Artma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Çogalma. Protocol ...

Adana protocol nedir ne demek

Adana protocol nedir : İletişim kuralı. Mazbata. Protokol. Anlaşma. Bir anlaşmaya ekli. Tutanak. Protokol yapmak. Zabıtname. Teşrifat. Resmi nezaket kural...

Address resolution protocol nedir ne demek

Address resolution protocol nedir : (sorunların) üzerine gitmek. Adres yazmak. Adres. Söz yöneltmek. Söylev. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yer...

Autocode nedir : Otokoloni. Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni. Autocontent wizard : Otomatik içerik sihirbazı. [#Autocorrect : Özde...

Autocontent wizard nedir ne demek

Autocontent wizard nedir : Becerikli. Büyücü. Müthiş. Usta. Harikalar yaratan kimse. Sihirbaz. Büyüleyici. Çok usta kimse. Çok yetenekli kimse. Add new hardwa...

Autocorrect days nedir ne demek

Autocorrect days nedir : Otomatik düzelt. Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzeltme. Otomatikdüzelt. Days : Günler. Yaşam. Gün. Eyyam. Gün içinde izin ver. G...

Autocorrect initial caps nedir ne demek

Autocorrect initial caps nedir : Otomatikdüzelt. Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzelt. Otomatik düzeltme. Initial : İlk harf. Baş harf. Baştaki. Başlangıçta bulun...

Autocorrect sentence caps nedir ne demek

Autocorrect sentence caps nedir : Otomatik düzeltme. Otomatik düzelt. Otomatikdüzelt. Özdevinimli düzeltmek. Sentence : Cümle. Hüküm vermek. Ceza vermek. Mahkumiyet....

Autocorrelation nedir ne demek

Autocorrelation nedir coefficient : Otokorelasyon katsayısı. Kendiyle ilgileşim katsayısı. Autocorrelation function : Acf. Özilinti işlevi. Kendiyle ilgile...

Autocorrelation function nedir ne demek

Autocorrelation function nedir : Otomatik bağlantı. Özilişki. Öz ilinti. Özdevinimli bağlantı. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Özilinti. Otomatik ilinti...

Autocorrelation model nedir ne demek

Autocorrelation model nedir : Öz ilinti. Özilişki. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Özilinti. Otomatik bağıntı. Kendiyle ilgileşim. Otokorelasyon. Özd...

Autocovariance nedir ne demek

Autocovariance nedir function : Kendiyle eşdeğişirlik fonksiyonu. Otokovaryans fonksiyonu. Autocovariance generating function : Otokovaryans üreten fonksi...

Autocovariance generating function nedir ne demek

Autocovariance generating function nedir : Kendiyle eşdeğişirlik. Otokovaryans. Özdeğişim. Generating : Üretmek. Üretim. Üreten. Yaratan. Üretme. Tevlit eden. Doğan. Meydan v...

Autocove nedir : Otokovaryans. Kendiyle eşdeğişirlik. Özdeğişim. Autocovariance function : Otokovaryans fonksiyonu. Kendiyle eşdeğişirlik fonksiyonu...

Bit oriented protocol nedir ne demek

Bit oriented protocol nedir : Dizgin. Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim. Delgi. Kırıntı. Fi...

Tocodynamometer nedir ne demek

Tocodynamometer nedir Doğum esnasında rahim kasılmalarını ölçen cihaz. Tokodinamometre. Takodinamometre....

Tocology nedir : Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni. Otokoloni. Ectocolon : Ektokolon. Kalın bağırsak genişlemesi. [#Tocolysis : Tok...

Tocolytic drugs nedir ne demek

Tocolytic drugs nedir : Uyuşturmak. Uyuşturucu. Uyuşturucu vermek. İlaç vermek. İlaçlar. İlaçla uyutmak. Ecza. Addicted to drugs : Hapçı. Uyuşturucu bağıml...

Tocopherole nedir ne demek

Tocopherole nedir tocopherol acetate : Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini. Alfa tokofe...

Alpha tocopherol nedir ne demek

Alpha tocopherol nedir : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Yunan abecesinin ilk harfi. Alfa. Minnesota eyaletinde şehir. Pek iyi (brit. üniv.). New jersey ...

Alpha tocopherol equivalent nedir ne demek

Alpha tocopherol equivalent nedir : Alfa. Yunan abecesinin ilk harfi. Minnesota eyaletinde şehir. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Pek iyi (brit. üniv.). İllinois ...

According to protocol nedir ne demek

According to protocol nedir : Uygun olarak. -e göre. Göre. Uyma. Akortlatma. Binaenaleyh. Binaen. Uyarak. To : İle. Ye. Göre. E. Ya. E doğru. -e göre. Kadar. -me...

Additional protocol nedir ne demek

Additional protocol nedir : Eklenilen. İlaveten. Biraz daha. İlave edilen. Yedekli. Ek. İlave. Katma. Fazladan. Ekstra. Protocol : Düşünce ve amaç bakımından b...

Appletalk file protocol nedir ne demek

Appletalk file protocol nedir : Apple iletişim protokolu. Inc.'in apple bilgisayar ürünleri ile diğer bilgisayarlar arasında iletişim için geliştirdiği ucuz protok...

Autocolony nedir ne demek

Autocolony nedir : Otokod. Otomatik kodlama. Autocontent wizard : Otomatik içerik sihirbazı. [#Autocorrect : Otomatik düzelt. Özdevinimli düzeltmek. O...

Autocorrect nedir ne demek

Autocorrect nedir days : Günleri otomatik düzelt. Autocorrect exceptions : Otomatik düzeltme dışında kalanlar. initial caps : Büyük harfleri otomatik d...

Autocorrect exceptions nedir ne demek

Autocorrect exceptions nedir : Otomatik düzelt. Otomatikdüzelt. Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzeltme. Exceptions : Ayrım yapma. Sıradışı durum. Kural dışı dur...

Autocorrect replace text nedir ne demek

Autocorrect replace text nedir : Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzeltme. Otomatik düzelt. Otomatikdüzelt. Replace : Vekalet etmek. Yerini almak. Yer değiştirmek. ...

Autocorrelated errors nedir ne demek

Autocorrelated errors nedir : Yanlışlık. Suç. Hata. Hatalar. Yanlış. Yanılgı. Falso. Autoregressive errors : Kendiyle bağlaşımlı hatalar. [#Barring errors : Yanl...

Autocorrelation coefficient nedir ne demek

Autocorrelation coefficient nedir : Otomatik bağlantı. Otomatik bağıntı. Öz ilinti. Kendiyle ilgileşim. Otomatik ilinti. Özdevinimli bağlantı. Özilişki. Özilinti. Bilg...

Autocorrelation matrix nedir ne demek

Autocorrelation matrix nedir : Otomatik bağıntı. Özdevinimli bağlantı. Özilinti. Kendiyle ilgileşim. Öz ilinti. Otokorelasyon. Özilişki. Bilgisayar, ekonomi alanl...

Autocorrelation test nedir ne demek

Autocorrelation test nedir : Otomatik ilinti. Otokorelasyon. Özdevinimli bağlantı. Kendiyle ilgileşim. Özilişki. Özilinti. Otomatik bağıntı. Bilgisayar, ekonomi...

Autocovariance function nedir ne demek

Autocovariance function nedir : Özdeğişim. Kendiyle eşdeğişirlik. Otokovaryans. Function : Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındaki ilişki...

Autocovariance matrix nedir ne demek

Autocovariance matrix nedir : Kendiyle eşdeğişirlik. Özdeğişim. Otokovaryans. Matrix : Bağ dokusunun (öz bağ, kemik, kıkırdak) su, mineral maddeler, glikozaminog...

Binary communications protocol nedir ne demek

Binary communications protocol nedir : Biner. İki bileşenli. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çift. İkili. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim